intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn xã Tân Hương, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2012-2014

Chia sẻ: Thangnamvoiva29 Thangnamvoiva29 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:99

0
72
lượt xem
15
download

Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn xã Tân Hương, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2012-2014

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài phân tích thực trạng sử dụng nguồn vốn NSNN trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn xã Tân Hương trong thời gian qua. Nêu lên tác động của chúng đến đời sống người dân trong vùng cũng như đến phát triển kinh tế-xã hội của toàn xã; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn Ngân sách nhà nước trong thời gian tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn xã Tân Hương, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2012-2014

Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Trần Hữu Tuấn<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> Trên thực tế không có sự thành công nào mà không gắn<br /> liền với những sự hỗ trợ, giúp đỡ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp<br /> hay gián tiếp của người khác. Trong suốt thời gian từ khi bắt<br /> đầu học tập ở giảng đường đại học đến nay, tôi đã nhận được<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của quý Thầy Cô, gia đình và<br /> bạn bè.<br /> <br /> Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, tôi xin gửi đến Ban Giám<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> Hiệu Trường Đại Học Kinh Tế Huế- Đại Học Huế đã cùng với tri<br /> thức và tâm huyết của mình để truyền đạt vốn kiến thức quý<br /> báu cho chúng em trong suốt thời gian học tập tại trường.<br /> Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy TS. Trần Hữu<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Tuấn đã giúp đỡ, chỉ bảo và hướng dẫn tận tình cho tôi những<br /> kiến thức lý thuyết, cũng như các kỹ năng trong lập trình.Thầy<br /> luôn là người truyền động lực trong tôi, giúp tôi hoàn thành tốt<br /> giai đoạn thực tập tốt nghiệp.<br /> <br /> SVTH: Bùi Thị Hoa Mai<br /> <br /> i<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Trần Hữu Tuấn<br /> <br /> Cho phép tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến UBND xã Tân<br /> Hương đã tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp tôi hoàn thành giai<br /> đoạn thực tập tốt nghiệp.<br /> Tôi xin chân thành biết ơn sự tận tình dạy dỗ của tất cả<br /> các quý thầy cô Khoa Kinh tế & Phát triển – Trường Đại học<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Kinh Tế Huế – Đại học Huế<br /> Lời cảm ơn chân thành và sâu sắc, tôi xin gửi đến gia đình,<br /> đã luôn sát cánh và động viên tôi trong những giai đoạn khó<br /> <br /> TP Huế, ngày 16 tháng 5<br /> <br /> Sinh viên<br /> <br /> Bùi Thị Hoa Mai<br /> <br /> Đ<br /> <br /> năm 2015<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> khăn nhất.<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> LỜI CẢM ƠN ...................................................................................................................i<br /> MỤC LỤC ...................................................................................................................... ii<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU .................................................... vii<br /> <br /> SVTH: Bùi Thị Hoa Mai<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Trần Hữu Tuấn<br /> <br /> DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ ....................................................................... viii<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU...................................................................................ix<br /> TÓM TẮT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ............................................................................xi<br /> PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ ..................................................................................................1<br /> 1.1. Tính cấp thiết của đề tài............................................................................................1<br /> 1.2. Mục tiêu nghiên cứu .................................................................................................2<br /> 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................................2<br /> 1.4. Phương pháp nghiên cứu ..........................................................................................3<br /> 1.5. Những đóng góp của khóa luận ................................................................................3<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 1.6. Kết cấu khóa luận .....................................................................................................4<br /> PHẦN II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ...........................................................................5<br /> CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ SỬ DỤNG VỐN NSNN TRONG ĐẦU TƯ XÂY<br /> DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG NÔNG THÔN .....................................................................5<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 1.1. Cơ sở lí luận chung về đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn .....................................5<br /> 1.1.1. Khái niệm về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn .......................................5<br /> 1.1.1.1. Định nghĩa về đầu tư ..........................................................................................5<br /> 1.1.1.2. Khái niệm về cơ sở hạ tầng nông thôn ...............................................................5<br /> 1.1.2. Vai trò, đặc điểm của đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn ..........................7<br /> 1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn .................8<br /> 1.1.4. Mối quan hệ giữa đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và phát triển kinh tế<br /> <br /> Đ<br /> <br /> nông thôn .........................................................................................................................9<br /> 1.2. Vốn ngân sách nhà nước...........................................................................................9<br /> 1.2.1. Khái niệm về vốn NSNN và hệ thống NSNN .......................................................9<br /> 1.2.2. Đặc điểm của vốn NSNN ....................................................................................10<br /> 1.2.3. Vai trò của vốn NSNN đối với đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn .........11<br /> 1.2.3.1. Vai trò chung của vốn NSNN ...........................................................................11<br /> 1.2.3.2. Vai trò của vốn NSNN đối với đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn ......12<br /> 1.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn NSNN trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ<br /> tầng nông thôn ...............................................................................................................12<br /> 1.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá về hiệu quả kinh tế ............................................................12<br /> <br /> SVTH: Bùi Thị Hoa Mai<br /> <br /> iii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Trần Hữu Tuấn<br /> <br /> 1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả xã hội ..................................................................13<br /> 1.4. Cơ sở thực tiễn trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn bằng vốn NSNN 13<br /> 1.4.1. Tình hình đầu tư xây dựng cơ sở HTNT bằng vốn NSNN ở Việt Nam.............. 13<br /> 1.4.2. Tình hình đầu tư xây dựng cơ sở HTNT bằng vốn NSNN ở một số<br /> địa phương .....................................................................................................................15<br /> CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN NSNN TRONG ĐẦU TƯ XÂY<br /> DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TÂN HƯƠNG ......17<br /> 2.1. Giới thiệu địa bàn nghiên cứu ................................................................................17<br /> 2.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên ................................................................................17<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 2.1.1.1. Vị trí địa lý........................................................................................................17<br /> 2.1.1.2. Địa hình chung của xã ......................................................................................17<br /> 2.1.1.3. Đặc điểm khí hậu, thủy văn ..............................................................................17<br /> 2.1.1.4. Các nguồn tài nguyên thiên nhiên ....................................................................18<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 2.1.2. Đặc điểm về kinh tế-xã hội ..................................................................................18<br /> 2.1.2.1. Thực trạng nhân khẩu, lao động lao động của xã giai đoạn 2012-2014...........18<br /> 2.1.2.2. Tình hình sử dụng đất đai của xã giai đoạn 2012-2014 ...................................21<br /> 2.1.2.3. Hiện trạng kinh tế xã Tân Hương giai đoạn 2012-2014 ..................................22<br /> 2.1.2.4. Tình hình phát triển xã hội của xã Tân Hương giai đoạn 2012-2014 ..............24<br /> 2.1.3. Đánh giá chung về thuận lợi và khó khăn của xã ................................................25<br /> 2.1.3.1. Thuận lợi ...........................................................................................................25<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.1.3.2. Khó khăn...........................................................................................................26<br /> 2.1.4. Hiện trạng cơ sở hạ tầng của xã Tân Hương giai đoạn 2012-2014 .....................26<br /> 2.2. Thực trạng sử dụng vốn NSNN trong đầu tư xây dụng cơ sở hạ tầng nông thôn<br /> trên địa bàn xã Tân Hương. ...........................................................................................28<br /> 2.2.1. Tình hình thu, chi ngân sách tại xã Tân Hương giai đoạn 2012-2014 ................28<br /> 2.2.2. Thực trạng sử dụng vốn NSNN đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn xã<br /> Tân Hương giai đoạn 2012-2014 ...................................................................................30<br /> 2.2.2.1. Phân loại nguồn vốn đầu tư phát triển tại xã Tân Hương<br /> giai đoạn 2012-2014 ......................................................................................................30<br /> <br /> SVTH: Bùi Thị Hoa Mai<br /> <br /> iv<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Trần Hữu Tuấn<br /> <br /> 2.2.2.2. Phân chia vốn ngân sách theo các lĩnh vực kinh tế - xã hội ở xã Tân Hương<br /> giai đoạn 2012 - 2014 ....................................................................................................31<br /> 2.2.2.3. Vốn NSNN trong việc đầu tư cơ sở HTNT ở xã Tân Hương giai đoạn 20122014 ...............................................................................................................................36<br /> 2.2.3. Hiệu quả sử dụng vốn NSNN trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn<br /> trên địa bàn xã Tân Hương ............................................................................................43<br /> 2.2.3.1. Hiệu quả kinh tế................................................................................................43<br /> 2.2.3.2. Hiệu quả xã hội .................................................................................................45<br /> 2.2.4. Điều tra, khảo sát và đánh giá về hoạt động đầu tư xây dựng HTNT bằng vốn<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> NSNN thông qua phỏng vấn người dân xã Tân Hương ................................................46<br /> 2.2.4.1. Thông tin về mẫu và hộ điều tra .......................................................................46<br /> 2.2.4.2. Đánh giá của người dân về tình hình cơ sở HTNT trên địa bàn ......................47<br /> 2.2.5. Ý kiến đánh giá của cán bộ cấp thôn, xã về hoạt động ĐTXD HTNT bằng vốn<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> NSNN trên địa bàn xã Tân Hương ................................................................................49<br /> 2.2.5.1. Thông tin người được phỏng vấn .....................................................................49<br /> 2.2.5.2. Đánh giá của các cán bộ về tình hình sử dụng nguồn vốn NSNN vào xây dựng<br /> cơ sở HTNT trên địa bàn xã Tân Hương .......................................................................50<br /> 2.2.5.3. Kiểm định ý kiến đánh giá của cán bộ về việc sử dụng nguồn vốn NSNN trong<br /> đầu tư xây dựng cơ sở HTNT trên địa bàn xã ...............................................................53<br /> 2.2.6. Đánh giá chung về những ưu, nhược điểm và những thành tự đạt được sử dụng<br /> <br /> Đ<br /> <br /> vốn NSNN trong ĐTXD HTNT ở xã Tân Hương .........................................................56<br /> 2.2.6.1. Những mặt đạt được .........................................................................................56<br /> 2.6.2. Những mặt tồn tại, yếu kém ................................................................................56<br /> 2.6.3. Nguyên nhân ........................................................................................................57<br /> 2.6.3.1. Nguyên nhân khách quan .................................................................................57<br /> 2.6.3.2. Nguyên nhân chủ quan .....................................................................................57<br /> CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN<br /> NSNN TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG NÔNG THÔN TRÊN<br /> ĐỊA BÀN XÃ TÂN HƯƠNG .......................................................................................59<br /> <br /> SVTH: Bùi Thị Hoa Mai<br /> <br /> v<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2