intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp ngành Kinh tế đối ngoại: Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – PGD An Đông

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:76

16
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của khóa luận "Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – PGD An Đông" là nhằm làm sáng tỏ hơn cả về mặt lý luận và mặt thực tiễn của hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – PGD An Đông, đánh giá thực trạng, những kết quả và hạn chế của việc cho khách hàng cá nhân vay để đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại đơn vị thực tập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp ngành Kinh tế đối ngoại: Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – PGD An Đông

 1. Thành phố Hồ Chí Minh - 2017 ........................................................................................ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Ngành Kinh Tế Đối Ngoại Đề tài Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – PGD An Đông Giảng viên hướng dẫn Th.S Nguyễn Văn Mỹ Sinh viên Tô Phương Thảo MSSV: 64011300765
 2. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN  ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. HCM, ngày ……., tháng 07 năm 2017 Chữ kí i
 3. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG PHẢN BIỆN  ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. HCM, ngày ……., tháng 07 năm 2017 Chữ kí TÔ PHƯƠNG THẢO ii
 4. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP LỜI CẢM ƠN  Lời đầu tiên, tôi xin gửi lời cám ơn chân thành đến Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) đã tạo điều kiện cho tôi có cơ hội đi thực tập, cọ sát với thực tế để rút ra được nhiều kinh nghiệm làm hành trang cho bản thân sau này. Đồng thời, tôi cũng xin chân thành cám ơn giáo viên hướng dẫn – Thạc sĩ Nguyễn Văn Mỹ – người thầy đã giúp đỡ tôi rất nhiều để tôi có thể hoàn thành bài báo cáo này tốt hơn. Bên cạnh đó, em tôi xin gửi lời cám ơn đến sự hỗ trợ của mọi người trong PGD An Đông thuộc Ngân hàng TMCP Sài Gòn đã giúp tôi có được số liệu chi tiết để hoàn thiện bài báo cáo. Đặc biệt, tôi xin gửi đến anh Lê Xuân Tùng – Phó Giám đốc PGD An Đông và anh Nguyễn Tất Hiếu – nhân viên kinh doanh lời cám ơn sâu sắc vì đã tận tình giúp đỡ và tạo điều kiện tốt nhất cho em trong suốt thời gian thực tập vừa qua, giúp tôi có thêm những kiến thức, thông tin bổ ích trong lĩnh vực Ngân hàng. Do hạn chế về mặt đề tài và kinh nghiệm của bản thân nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong sự thông cảm và ý kiến đóng góp của các thầy đề đề tài được hoàn thiện hơn. Tô Phương Thảo TÔ PHƯƠNG THẢO iii
 5. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP LỜI CAM KẾT  Tôi xin cam kết rằng nội dung của bản luận văn này chưa được nộp cho bất kỳ một chương trình cấp bằng đại học nào cũng như bất kỳ một chương trình đào tạo cấp bằng nào khác. Tôi cũng xin cam kết thêm rằng bản Luận văn này là nỗ lực của cá nhân tôi. Các kết quả, phân tích, kết luận trong luận văn này (ngoài các phần được trích dẫn) đều là kết quả làm việc của cá nhân tôi. Cùng với đó, tôi xin cam kết rằng toàn bộ nội dung của bản Luận văn này là do cá nhân tôi làm, không có sự can thiệp hay giúp đỡ từ bất kì ai (ngoại trừ giáo viên hướng dẫn trực tiếp và công ty cung cấp thông tin, số liệu). Cuối cùng, tôi xin cam kết sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu bản Luận văn này quy phạm quy định đã nêu trong Khóa luận văn tốt nghiệp của nhà trường. HCM, ngày ……., tháng 07 năm 2017 Chữ kí (Ký và ghi rõ họ tên) TÔ PHƯƠNG THẢO iv
 6. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DANH MỤC BẢNG BIỂU  BẢNG TÊN BẢNG BIỂU Mức lãi suất cho vay các sản phẩm tín dụng dành cho Bảng 4.1 KHCN áp dụng từ ngày 05/06/2017 (1) Mức lãi suất cho vay các sản phẩm tín dụng dành cho Bảng 4.2 KHCN áp dụng từ ngày 05/06/2017 (2) Số dư huy động vốn theo đối tượng khách hàng năm Bảng 4.3 2014 – 2015 Số dư huy động vốn theo đối tượng khách hàng năm Bảng 4.4 2015 – 2016 Bảng 4.5 Doanh số cho vay KHCN theo mục đích Bảng 4.6 Doanh số cho vay theo tài sản đảm bảo Bảng 4.7 Dư nợ cho vay theo mục đích Bảng 4.8 Dư nợ cho vay theo thời hạn Bảng 4.9 Chỉ tiêu đánh giá hoạt động cho vay \ TÔ PHƯƠNG THẢO v
 7. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DANH MỤC BIỂU ĐỒ  BIỂU ĐỒ TÊN BIỂU ĐỒ Biểu đồ kết hợp doanh số cho vay theo mục đích và thời Biểu đồ 4.1 hạn từ 2014 – 2016 Biểu đồ kết hợp dư nợ cho vay theo mục đích và thời hạn Biểu đồ 4.2 từ 2014 – 2016 Biểu đồ lợi nhuận trước thuế của SCB và PGD An Đông Biểu đồ 4.3 3 năm gần đây TÔ PHƯƠNG THẢO vi
 8. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DANH MỤC SƠ ĐỒ  SƠ ĐỒ TÊN SƠ ĐỒ Sơ đồ 4.1 Sơ đồ quy trình cho vay TÔ PHƯƠNG THẢO vii
 9. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DANH MỤC HÌNH  HÌNH TÊN HÌNH Hình 1.1 Lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn thông thường được SCB áp dụng kể từ ngày 29/03/2017. Hình 1.2 Tờ rơi lãi suất ưu đãi của PGD Hình 1.3 Ưu đãi dành cho khách hàng VIP của SCB năm 2017 Hình 1.4 Các loại thẻ SCB phát hành Hình 1.5 Một số loại dịch vụ SCB cung cấp TÔ PHƯƠNG THẢO viii
 10. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT  TỪ VIẾT TẮT GIẢI NGHĨA BĐS Bất động sản CC STK Cầm cố sổ tiết kiệm CMNLTC Chứng minh năng lực tài chính DSCV Doanh số cho vay HMTD Hạn mức tín dụng KH Khách hàng KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp LNTT Lợi nhuận trước thuế NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NVTD Nhân viên tín dụng PGD Phòng giao dịch PKD Phòng kinh doanh QSDĐ Quyền sử dụng đất SCB Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn TCTD Tổ chức tín dụng TÔ PHƯƠNG THẢO ix
 11. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP MỤC LỤC  CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU CHUNG ................................................................................... 1 1.1. Lí do chọn đề tài ..................................................................................................................... 1 1.2. Mục đích nghiên cứu đề tài ................................................................................................... 2 1.3. Phạm vi nghiên cứu đề tài ..................................................................................................... 3 1.3.1. Không gian ..................................................................................................................... 3 1.3.2. Thời gian ........................................................................................................................ 3 1.4. Đối tượng nghiên cứu ............................................................................................................ 3 1.5. Phương pháp nghiên cứu đề tài ............................................................................................ 3 1.5.1. Phương pháp nghiên cứu lí thuyết................................................................................ 3 1.5.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn .............................................................................. 4 1.6. Kết cấu đề tài của khóa luận ................................................................................................. 4 1.7. Mục tiêu của thực tập ............................................................................................................ 4 CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN........................................................................................... 6 2.1. Hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại ......................................................... 6 2.1.1. Khái niệm ....................................................................................................................... 6 2.1.2. Đặc điểm ......................................................................................................................... 6 2.1.3. Các hình thức huy động vốn ......................................................................................... 6 2.2. Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại: ................................................................. 8 2.2.1. Khái niệm ....................................................................................................................... 8 2.2.2. Vai trò của hoạt động tín dụng ...................................................................................... 8 2.2.3. Phân loại tín dụng.......................................................................................................... 8  Theo hình thức đảm bảo...................................................................................................... 9  Theo phương thức cấp tín dụng ........................................................................................ 10  Theo phương thức hoàn trả............................................................................................... 10 2.3. Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân............................................................................. 10 2.3.1. Khái niệm ..................................................................................................................... 10 2.3.2. Vai trò ........................................................................................................................... 11  Đối với bản thân ngân hàng thường thương mại: ............................................................. 11 TÔ PHƯƠNG THẢO
 12. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  Đối với các khách hàng và đối với nền kinh tế: ................................................................ 11 2.3.3. Đặc điểm ....................................................................................................................... 11 2.3.4. Phân loại cho vay khách hàng cá nhân ...................................................................... 12  Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay .............................................................................. 12  Căn cứ vào thời hạn cho vay:............................................................................................ 13  Căn cứ vào hình thức cho vay: .......................................................................................... 13  Căn cứ vào phương thức cho vay:..................................................................................... 13  Căn cứ theo hình thức hoàn trả: ....................................................................................... 13 2.3.5. Nguyên tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay ............................................................ 14  Nhân tố ngân hàng ............................................................................................................ 14  Nhân tố khách hàng .......................................................................................................... 15  Nhân tố ngoài ngân hàng .................................................................................................. 16 2.3.6. Những chỉ tiêu đánh giá hoạt động cho vay ............................................................... 16  Doanh số cho vay .............................................................................................................. 16  Doanh số thu nợ ................................................................................................................ 17  Dư nợ ................................................................................................................................ 17  Nợ quá hạn ........................................................................................................................ 17  Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ (%) ............................................................................................. 17  Tỷ lệ tăng trưởng doanh số cho vay (DSCV) (%) ............................................................. 17  Tỷ lệ dư nợ trên vốn huy động và tổng nguồn vốn ............................................................ 18  Hệ số thu nợ: ..................................................................................................................... 19  Tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ: ..................................................................................... 19 CHƯƠNG 3 GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN PGD AN ĐÔNG ........... 20 3.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Sài Gòn ................................................................ 20 3.1.1. Những thông tin chung về SCB .................................................................................. 20  Giới thiệu SCB .................................................................................................................. 20  Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của SCB ........................................................ 21  Đối thủ cạnh tranh của SCB ............................................................................................. 23 3.1.2. Những thông tin chung về PGD An Đông .................................................................. 23  Giới thiệu PGD ................................................................................................................. 23  Tình hình nhân sự của PGD.............................................................................................. 24  Cơ cấu tổ chức của PGD .................................................................................................. 24 TÔ PHƯƠNG THẢO
 13. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  Chức năng cụ thể từng phòng ban .................................................................................... 25  Các hoạt động chính của PGD ......................................................................................... 27 4.1 Các quy định và điều kiện thực hiện cho vay khách hàng cá nhân .................................. 32 4.1.1. Nguyên tắc vay vốn ...................................................................................................... 32 4.1.2. Đối tượng cho vay ........................................................................................................ 32  Theo mục đích ................................................................................................................... 32  Theo hạn mức .................................................................................................................... 32  Theo hạn mức .................................................................................................................... 33 4.1.3. Quy định về lãi suất, phương thức trả nợ ................................................................... 33 4.1.4. Xử lý nợ quá hạn.......................................................................................................... 35 4.2. Quy trình cho vay khách hàng cá nhân .............................................................................. 35 4.2.2. Các bước thực hiện ...................................................................................................... 36 4.3. Thực trạng hoạt động cho vay KHCN tại PGD An Đông .................................................. 36 4.3.1. Phân tích hiệu quả cho vay KHCN của PGD An Đông ............................................. 37  Tình hình huy động vốn..................................................................................................... 38  Tình hình cho vay .............................................................................................................. 39  Dư nợ cho vay ................................................................................................................... 43  Chỉ tiêu đánh giá hoạt động cho vay ................................................................................ 44 4.3.2. Nhận xét ưu điểm và hạn chế của hoạt động cho vay tại PGD An Đông ......................... 46 CHƯƠNG 5 GIẢI PHÁP VÀ KẾT LUẬN ...................................................................... 50 GIẢI PHÁP ...................................................................................................................................... 50 KẾT LUẬN ....................................................................................................................................... 51 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................. 52 TÔ PHƯƠNG THẢO
 14. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU CHUNG 1.1. Lí do chọn đề tài Trong bối cảnh hiện đại hóa, toàn cầu hóa tại Việt Nam hiện nay, việc phát triển các hệ thống ngân hàng theo hình thức ngân hàng thương mại được quan tâm và phát triển một cách nhanh chóng. Do việc phát triển mạnh mẽ mô hình này dã tạo ra một áp lực cạnh tranh vô cùng to lớn, dẫn đến việc duy trì các hoạt động tín dụng là điều vô cùng quan trọng đối với sự duy trì và phát triển của các hệ thống ngân hàng. Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại được xem là một lĩnh vực phức tạp và được cập nhật thường xuyên, liên tục cho phù hợp với những biến chuyển của môi trường kinh tế. Trong điều kiện của nền kinh tế thị trường hiện nay khi mà các giao dịch dân sự, thương mại được xác lập ngày càng nhiều thì các tranh chấp, kiện tụng cũng theo đó ngày một gia tăng thì chúng ta cần tìm hiểu những nét đặc trưng quan trọng của nó. Trong các hoạt động tín dụng ngân hàng thì cho vay được xem là một trong những hoạt động chủ yếu và quan trọng. Hoạt động này ở nước ta nói chung và đối với các cá nhân nói riêng đã có tác động không nhỏ trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống ngân hàng ở nước ta. Việc hướng tới đối tượng cho vay là các khách hàng cá nhân để thông qua đó thu lợi nhuận thông qua hoạt động cho vay là điều vô cùng cần thiết. Đây cũng là hoạt động kinh doanh chủ yếu của ngân hàng thương mại để tạo ra lợi nhuận. Doanh thu từ hoạt động cho vay mới bù đắp nổi chi phí tiền gửi, chi phí dự trử, chi phí kinh doanh và quản lý, chi phí vốn trôi nổi, chi phí thuế các loại và các chi phí rủi ro đầu tư. Vì vậy, hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại đã chuyển dần từ cho vay ngắn hạn sang cho vay dài hạn. Tuy nhiên, sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế của nước ta hiện nay đã khiến cho hoạt động cho vay đối với các khách hàng cá nhân của các ngân hàng thương mại trở nên khó khăn, phức tạp, đòi hỏi cần có sự TÔ PHƯƠNG THẢO 1
 15. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP quan tâm nhất định trong việc duy trì hoạt động phù hợp với bối cảnh xã hội-kinh tế, vượt qua được áp lực cạnh tranh của nền kinh tế thị trường mà vẫn đáp ứng được nhu cầu cho khách hàng và tạo lợi nhuận cho chính ngân hàng. Thực tế cho thấy việc áp dụng những quy định của pháp luật về hoạt động cho khách hàng cá nhân vay tại các NHTM còn phát sinh mâu thuẫn, không mang tính thống nhất. Thành lập là một hệ thống ngân hàng thương mại, ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) cũng hoạt động theo mô hình với các loại hình dịch vụ như tiền gửi, thanh toán hóa đơn, chuyển, nhận tiền, kinh doanh các sản phẩm tín dụng... Dưới áp lực từ sự thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế, sự cạnh tranh gay gắt của việc xuất hiện hàng loạt các hệ thống ngân hàng khác đem đến cho SCB những yêu cầu nhằm tồn tại trong nền kinh tế thị trường tại Việt Nam. Hoạt động cho vay tại đây được xem là một trong những thế mạnh giúp SCB giữ được vị thế của mình. Với mục đích làm phong phú thêm nội dung nghiên cứu về hoạt động cho vay tại các NHTM cũng như phù hợp với mục đích nghiên cứu trong quá trình thực tập, tôi lựa chọn đề tài: “THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN PGD AN ĐÔNG” làm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu thực tập, đề từ đó dưới góc độ tiếp cận trong thời gian thực tập bản thân tôi hoàn thành tốt đề tài này. Đồng thời, chỉ ra những khó khăn, hạn chế của quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về vấn đề này cũng như thực tiễn áp dụng tại đơn vị thực tập. Từ đó, đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện hơn hoạt động của ngân hàng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động về giao dịch tín dụng ở nước ta hiện nay. 1.2. Mục đích nghiên cứu đề tài Mục đích của báo cáo thực tập là nhằm làm sáng tỏ hơn cả về mặt lý luận và mặt thực tiễn của hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – PGD An Đông, đánh giá TÔ PHƯƠNG THẢO 2
 16. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP thực trạng, những kết quả và hạn chế của việc cho khách hàng cá nhân vay để đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại đơn vị thực tập. 1.3. Phạm vi nghiên cứu đề tài 1.3.1. Không gian Nghiên cứu tình trạng cho vay KHCN tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – PGD An Đông. 1.3.2. Thời gian Luận văn được thực hiện trong thời gian từ tháng 03/2017 đến tháng 07/2017. Các số liệu sử dụng trong luận văn thuộc năm 2014 – 2016. 1.4. Đối tượng nghiên cứu Tình hình thực tế hoạt động cho vay tại SCB – PGD An Đông 1.5. Phương pháp nghiên cứu đề tài Để đạt được mục đích và hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu đề tài, căn cứ vào đối tượng nghiên cứu, tác giả sẽ sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau đây: 1.5.1. Phương pháp nghiên cứu lí thuyết - Tổng hợp, tóm tắt, trích dẫn tài liệu khoa học về hoạt động cho vay cho mục đích nghiên cứu cơ sở lý luận của đề tài. - Khái quát các khái niệm và các văn bản quy định của Nhà nước và Ngân hàng NHTM có liên quan đến đề tài. - Phân tích, khái quát các tài liệu về tín dụng của SCB – PGD An Đông có liên quan đến đề tài. TÔ PHƯƠNG THẢO 3
 17. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 1.5.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp thống kê số liệu : thu thập số liệu, thông tin liên quan từ đó đưa ra các nhận xét, kết luận - Phương pháp tổng hợp, phân tích, tư duy và nêu giải pháp : thông qua các số liệu và thông tin thu thập được, lập các bảng biểu, sơ đồ để tổng hợp lại và phân tích so sánh sau đó kiến nghị giải pháp 1.6. Kết cấu đề tài của khóa luận - Bố cục của báo cáo thực tập ngoài phần lời cảm ơn, lời cam kết, danh mục bảng biểu, danh mục biểu đồ, danh mục sơ đồ, danh mục từ viết tắt, tài liệu tham khảo thì phần nội dung cụ thể gồm 5 chương - Chương 1: Giới thiệu - Chương 2: Cơ sở lí luận - Chương 3: Giới thiệu Ngân hàng TMCP Sài Gòn – PGD An Đông - Chương 4: Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại SCB – PGD An Đông - Chương 5: Giải pháp và Kết luận 1.7. Mục tiêu của thực tập Một, sinh viên mong muốn được vào làm trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, có tính chuyên môn cao. Hai, sinh viên hy vọng có thể vận dụng 100% những kiến thức đã được học ở trường vào công việc thực tế. Ba, sinh viên muốn hòa nhập được với tất cả mọi người, không chỉ riêng các anh chị trong phòng kinh doanh mà còn các chị giao dịch viên ở tầng dưới và các bạn cùng thực tập. TÔ PHƯƠNG THẢO 4
 18. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Bốn, sau đợt thực tập, sinh viên mong mình sẽ có được một cơ hội việc làm trong tương lai. Để đạt được những yêu cầu chung trong quá trình nghiên cứu đề tài, tác giả sẽ đi vào chi tiết từng phần giúp làm sáng tỏ nội dung nghiên cứu của mình. Trước tiên là nghiên cứu nội dung của lý thuyết tín dụng và các vấn đề liên quan đến tín dụng trong chương 2 sau đây, từ đó định hình hướng đi cho tác giả trong các phần sau. TÔ PHƯƠNG THẢO 5
 19. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1. Hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại 2.1.1. Khái niệm Là nguồn vốn chủ yếu để các Ngân hàng thương mại hoạt động bằng cách huy động từ tiền nhàn rỗi trong dân cư và các doanh nghiệp, vay từ NHNN và các TCTD khác. 2.1.2. Đặc điểm Đặc điểm cơ bản của nguồn vốn này là ngân hàng chỉ được quyền sử dụng nó trong một thời gian nhất định, còn quyền sở hữu khoản tiền này là thuộc về người ký thác. Do đó khi sử dụng thì ngân hàng phải dự trữ lại một tỷ lệ nhất định để đảm bảo chi trả cho nhu cầu rút tiền của khách hàng. 2.1.3. Các hình thức huy động vốn  Chủ sở hữu: là nguồn vốn tự có, đóng vai trò quan trọng nhất, là nền tảng và điều kiện để một NHTM có thể được thành lập. Nguồn vốn này thường chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng lại là tiền đề giúp huy động được các nguồn vốn khác cũng như đây là nguồn vốn thế hiện được quy mô và tiềm lực của ngân hàng giúp thu hút sự chú ý và tạo niềm tin cho khách hàng trong việc lựa chọn ngân hàng giao dịch. Nguồn vốn này tùy theo loại hình ngân hàng sẽ có những quy định khác nhau của NHNN (đây còn gọi là vốn pháp định), cụ thể:  Đối với NHTM thuộc sở hữu nhà nước, vốn do Ngân sách Nhà nước cấp 100% vốn ban đầu;  Đối với NHTM cổ phần, vốn do sự đóng góp của cổ đông thông qua hình thức phát hành cổ phiếu; TÔ PHƯƠNG THẢO 6
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2