intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Sacred Earth Việt Nam tại Bình Dương giai đoạn 2016-2018

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:98

28
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận tốt nghiệp "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Sacred Earth Việt Nam tại Bình Dương giai đoạn 2016-2018" gồm có những mục tiêu nghiên cứu sau: Hệ thống hóa một số vấn đề liên quan đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, làm cơ sở cho việc đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2013-2015; đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Sacred Earth Việt Nam trong giai đoạn 2016-2018.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Sacred Earth Việt Nam tại Bình Dương giai đoạn 2016-2018

 1. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP SV: TRƯƠNG NGỌC MỸ THƯƠNG Thành phố Hồ Chí Minh - 2016 ........................................................................................ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Ngành Kinh tế đối ngoại Đề tài MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH SACRED EARTH VIỆT NAM TẠI BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016-2018 Giảng viên hướng dẫn TS: Lê Văn Bảy Sinh viên Trương Ngọc Mỹ Thương MSSV: 64011200705
 2. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP SV: TRƯƠNG NGỌC MỸ THƯƠNG LỜI CẢM ƠN *** Qua thời gian học tập ở nhà trường, thời gian thực tập tại Công ty TNHH Sacred Earth Việt Nam, đến nay em đã hoàn thành luận văn tốt nghiệp với đề tài:“MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH SACRED EARTH VIỆT NAM TẠI BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016-2018” Em xin chân thành cảm ơn các quý Thầy, Cô giáo Trường Đại học tư thục Quốc Tế Sài Gòn (SIU) đã tận tình hướng dẫn và truyền thụ kiến thức cho chúng em trong suốt các năm học qua. Đặc biệt em vô cùng biết ơn Thầy giáo- Tiến sĩ Lê Văn Bảy đã trực tiếp hướng dẫn, quan tâm và truyền đạt kiến thức quý báu trong suốt quá trình thực tập và thực hiện luận văn. Em cũng xin chân thành cám ơn Ban lãnh đạo công ty cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty TNHH Sacred Earth Việt Nam đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em trong quá trình làm Luận văn tốt nghiệp và ký kết hợp đồng nhân viên chính thức. Cảm ơn Công ty đã cho em được cọ xát với thực tế, cơ hội tiếp xúc và chỉ bảo em kinh nghiệm làm việc cũng như các kĩ năng mềm để em tích lũy kiến thức, kinh nghiệm cho quá trình làm việc sau này tại công ty. Cuối cùng em kính chúc quý Thầy, Cô dồi dào sức khỏe và thành công trong sự nghiệp cao quý. Đồng kính chúc các Cô, Chú, Anh, Chị trong Công ty TNHH Sacred Earth Việt Nam luôn dồi dào sức khỏe, đạt được nhiều thành công tốt đẹp trong công việc. Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn! Trân trọng Học viên thực hiện Trương Ngọc Mỹ Thương
 3. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP SV: TRƯƠNG NGỌC MỸ THƯƠNG Nhận xét của hội đồng phản biện ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………….…………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… TP, HCM, ngày tháng năm 2016
 4. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP SV: TRƯƠNG NGỌC MỸ THƯƠNG Nhận xét của giảng viên hướng dẫn ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ….………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… TP, HCM, ngày tháng năm 2016
 5. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP SV: TRƯƠNG NGỌC MỸ THƯƠNG DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG BÁO CÁO Chương Bảng Tên Trang Bảng kê về lao động tại Công ty TNHH Sacred Earth Việt Nam 2.1 21 31/12/2015 Tình hình kinh doanh của Công ty TNHH Sacred Earth Việt 2.2 25 Nam 2013-1015 Tình hình tài sản trong Công ty TNHH Sacred Earth Việt 2.3 28 Nam 2013-2015 Tình hình nguồn vốn trong Công ty TNHH Sacred Earth Việt 2.4 32 Nam 2013-2015 Phân tích hệ số doanh lợi của vốn kinh doanh trong Công ty 2.5 33 Sacred Earth Việt Nam 2013-2015 Bảng phân tích hệ số doanh lợi của doanh thutrong Công ty 2 2.6 35 Sacred Earth Việt Nam 2013-2015. Đánh giá tình hình chi phí trong Công ty Sacred Earth Việt 2.7 37 Nam 2013-2015 Phân tích vòng quay của vốn kinh doanhtrong Công ty Sacred 2.8 39 Earth Việt Nam 2013-2015. Phân tích vòng quay của vốn cố định trong Công ty Sacred 2.9 41 Earth Việt Nam 2013-2015. Phân tích hệ số doanh lợi của vốn lưu động trong Công ty 2.10 44 Sacred Earth Việt Nam 2013-2015. Mức sinh lời của một lao động trong Công ty Sacred Earth 2.11 45 Việt Nam 2013-2015. 3 3.1 Ma trận SWOT của Công ty TNHH Sacred Earth Việt Nam 54
 6. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP SV: TRƯƠNG NGỌC MỸ THƯƠNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH ẢNH, SƠ ĐỒ TRONG BÁO CÁO Biểu đồ 2.1: Cơ cấu lao động Công ty TNHH Sacred Earth Việt Nam 2015…….22 Sơ đồ 2.1: Bộ máy quản lý của Công ty TNHH Sacred Earth Việt Nam…………19 Hình 2.1: Bàn làm từ đất nung của Công ty TNHH Sacred Earth Việt Nam……. 17 Hình 2.2:Bàn ghế khảm đá, đất nung Công ty TNHH Sacred Earth Việt Nam…..17 Hình 3.1: Trang web của Công ty TNHH Sacred Earth Việt Nam……………………60
 7. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP SV: TRƯƠNG NGỌC MỸ THƯƠNG DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG BÁO CÁO STT Chữ viết tắt Nội dung Chữ viết tắt Nội dung 1 VLĐ Vốn lưu động TP Thành phố 2 TS Tài sản TT Tỷ trọng 3 TSDH Tài sản dài hạn BQ Bình quân 4 TSLĐ Tài sản lưu động GTGT Giá trị gia tăng 5 SL Số lượng IDT Hệ số doanh thu 6 Lc luân chuyển TH Thực hiện 7 Đ/đ Đồng/đồng STT Số thứ tự 8 VKD Vốn kinh doanh W Năng suất lao động 9 DT Doanh thu CSH Chủ sỡ hữu 10 LN Lợi nhuận SXKD Sản xuất kinh doanh 11 STT Số thứ tự TNDN Thu nhập doanh nghiệp 12 LĐ Lao động VCĐ Vốn cố định
 8. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP SV: TRƯƠNG NGỌC MỸ THƯƠNG MỤC LỤC Nội dung ................................................................................................................. Trang Lời mở đầu ...................................................................................................................... 1 1. Cơ sở khoa học và thực tiễn của đề tài ............................................................... 1 2. Mục đích của đề tài ............................................................................................ 1 3. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu ................................................. 1 4. Bố cục dự kiến của luận văn ............................................................................... 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH............................................................................................................... 3 1.1. Khái niệm, vai trò của hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh .......................... 3 1.1.1. Khái niệm hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh .................................... 3 1.1.2. Vai trò của hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh ........................... 3 1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh. ............. 4 1.2.1. Các nhân tố từ phía doanh nghiệp ................................................................ 4 1.2.1.1. ............................................................................................................ N hân tố về quy mô sản xuất kinh doanh .................................................... 4 1.2.1.2. ............................................................................................................ N hân tố về tổ chức sản xuất kinh doanh ................................................. …5 1.2.1.3. ............................................................................................ Nhân tố về tổ chức quản lý hoạt động vi mô của doanh nghiệp6 1.2.2. ............................................................................................................... C ác nhân tố từ phía bên ngoài ...................................................................... 6 1.2.2.1. ........................................................................................................... V ới chính sách thuế ............................................................................ …7 1.2.2.2. ........................................................................................................... V ới chính sách lãi suất ........................................................................ …7 1.3. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh....................................... …7 1.3.1. .............................................................................................................. N hóm chỉ tiêu tồng quát .............................................................................. 7
 9. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP SV: TRƯƠNG NGỌC MỸ THƯƠNG 1.3.2. .............................................................................................................. H iệu quả sử dụng chi phí ............................................................................ 8 1.3.3. .............................................................................................................. H iệu suất sử dụng vốn cố định..................................................................... 8 1.3.4. .............................................................................................................. H iệu suất sử dụng vốn lưu động ................................................................. 9 1.3.5. .............................................................................................................. H iệu suất sử dụng vốn chủ sở hữu .............................................................. 9 1.3.6. .............................................................................................................. N hóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh ........................ 10 1.3.7. .............................................................................................................. H iệu suất sử dụng lao động ...................................................................... 10 1.4. Kinh nghiệm hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp ..................... 10 1.4.1. ............................................................................................................ N âng cao hiệu quả SXKD là mục tiêu cơ bản của doanh nghiệp .............. 10 1.4.2. ............................................................................................................ C ác biện pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ............... 12 1.4.2.1. ......................................................................................................... Đ ối với nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng lao động................................ 13 1.4.2.2. ......................................................................................................... Đ ối với nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng tài sản .................................. 14 1.4.2.3. ......................................................................................................... Đ ối với nhóm chỉ tiêu nhằm tăng doanh thu ........................................ 14 1.4.3. ............................................................................................................. C ác biện pháp giảm chi phí ...................................................................... 15 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH SACRED EARTH VIỆT NAM (GIAI ĐOẠN 2013-2015) .................................................................................................................... 16 2.1. Giới thiệu về Công ty TNHH Sacred Earth Việt Nam ............................................ 16 2.1.1. Giới thiệu khái quát về Công ty ............................................................... 16
 10. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP SV: TRƯƠNG NGỌC MỸ THƯƠNG 2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty ................................................. 18 2.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty ....................................................... 19 2.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ............................................................... 19 2.1.4.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy ............................................................... 19 2.1.4.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, bộ phận tiêu thụ .................. 20 2.1.4.3. Cơ cấu lao động của Công ty TNHH Sacred Earth Việt Nam năm 2015 ................................................................................................................. 21 2.1.5. Lĩnh vực hoạt động.................................................................................. 23 2.2. Kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Sacred Earth Việt Nam giai đoạn 2013-2015 .............................................................................................. 23 2.3 Đánh giá các hiệu quả của hoạt dộng sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Sacred Earth Việt Nam giai đoạn 2013-2015 ............................................................................. 32 2.3.1 Phân tích chỉ tiêu doanh lợi vốn kinh doanh ............................................. 32 2.3.2 Phân tích chỉ tiêu doanh lợi của doanh thu ................................................ 34 2.3.3 Phân tích chỉ tiêu sử dụng hiệu quả chi phí ............................................... 36 2.3.4 Phân tích chỉ tiêu hệ số vốn kinh doanh .................................................... 38 2.3.5 Phân tích chỉ tiêu hệ số chỉ tiêu doanh lợi của vốn cố định Công ty .......... 40 2.3.6 Phân tích chỉ tiêu hệ số doanh lợi của vốn lưu động Công ty .................... 42 2.3.7 Mức sinh lời của một lao động ................................................................ 45 2.4. Ưu, nhược điểm của hoạt dộng sản xuất kinh doanh trong Công ty TNHH Sacred Earth Việt Nam .............................................................................................................. 46 2.4.1. Ưu điểm .................................................................................................. 46 2.4.2 Nhược điểm.............................................................................................. 47 2.5. Những nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Sacred Earth Việt Nam ......................................................................... 48 2.5.1. Các nhân tố khách quan ........................................................................... 48 2.5.2. Các nhân tố chủ quan (nhân tố bên trong doanh nghiệp) .......................... 48
 11. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP SV: TRƯƠNG NGỌC MỸ THƯƠNG CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SACRED EARTH VIỆT NAM (GIAI ĐOẠN 2016-2018) ............................................................................................. 52 3.1. Cơ hội và thách thức với hoạt động SXKD sản phẩm nội thất tại công ty TNHH Sacred Earth Việt Nam .................................................................................................. 52 3.1.1. Cơ hội ..................................................................................................... 52 3.1.2. Thách thức ............................................................................................. 52 3.2. Chiến lược và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh Công ty TNHH Sacred Earth Việt Nam ....................................................................................................................... 53 3.2.1. Chiến lược Công ty TNHH Sacred Earth Việt Nam ................................. 53 3.2.1.1. Chiến lược về khoa học công nghệ................................................................ 55 3.2.1.2. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực........................................................... 57 3.2.1.3. Chiến lược sản phẩm ........................................................................... 60 3.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh Công ty TNHH Sacred Earth Việt Nam .................................................................................................................. 62 Kết luận ......................................................................................................................... 68 Danh mục tài liệu tham khảo ........................................................................................ 69 Phụ lục 1........................................................................................................................ 70 Phụ lục 2........................................................................................................................ 74 Phụ lục 3........................................................................................................................ 83
 12. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP SV:TRƯƠNG NGỌC MỸ THƯƠNG LỜI MỞ ĐẦU *** 1. Cơ sở khoa học và thực tiễn của đề tài: Vấn đề nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh luôn là thử thách đối với các doanh nghiệp. Ở nước ta hiện nay số doanh nghiệp đạt được hiệu quả trong quá trình sản xuất kinh doanh vẫn chưa nhiều. Có nhiều nguyên nhân như: Quản lý kém, hạn chế về năng lực sản xuất kém thích ứng với nhu cầu thị trường. Do đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh càng phải cấp bách. Quá trình thực tập tại Công ty TNHH Sacred Earth Việt Nam, với những kiến thức tích lũy khi học tập ở trường cùng với sự nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này nên em đã chọn đề tài “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH SACREDEARTH TẠI BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016-2018” cho chuyên đề tốt nghiệp. 2. Mục đích của đề tài: ➢ Hệ thống hóa một số vấn đề liên quan đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, làm cơ sở cho việc đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2013-2015. ➢ Đềxuất những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Sacred Earth Việt Nam trong giai đoạn 2016-2018. 3. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu: ➢ Đối tượng nghiên cứu: hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp. ➢ Phạm vi nghiên cứu: hiệu quảhoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Sacred Earth Việt Nam trong giai đoạn 2013-2015. ➢ Phương pháp nghiên cứu: phương pháp được sử dụng chủ yếu trong luận thu thập và xử lý số liệu từ các Báo cáo tài chính, số liệu phân tích. 4. Bố cục dự kiến của luận văn : Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được trình bày gồm 3 chương: ❖ Chương 1: Cơ sở lý luận về hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh. 1
 13. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP SV:TRƯƠNG NGỌC MỸ THƯƠNG ❖ Chương 2: Đánh giá thực trạng về hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Sacred Earth Việt Nam giai đoạn 2013-2015. ❖ Chương 3: Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Sacred Earth Việt Nam giai đoạn 2016-2018. Việc phân tích và tìm hiểu đề tài này với hy vọng góp phần vào sự phát triển chiến lược của Công ty TNHH Sacred Earth Việt Nam nói riêng cũng như ngành công nghiệp xuất khẩu của Việt Nam nói chung. Tuy nhiên, trong thời gian, kiến thức và điều kiện nghiên cứu có hạn nên dù đã cố gắng thu thập số liệu, tìm hiểu phân tích, tham khảo tài liệu cũng không tránh khỏi những thiếu sót về nội dung và hình thức. Kính mong nhận được ý kiến đóng góp của quý Thầy, Cô về đề tài này để được hoàn thiện hơn. Sinh viên: Trương Ngọc Mỹ Thương 2
 14. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP SV:TRƯƠNG NGỌC MỸ THƯƠNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 1.1. Khái niệm, vai trò của hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 1.1.1. Khái niệm hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh hay còn gọi là hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp là chỉ tiêu phản ánh chất lượng đầu tư của doanh nghiệp tức là trình độ sử dụng các yếu tố “đầu vào” trong nền kinh tế thị trường, nó nói lên hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ có lãi hay bị lỗ. Việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là mục tiêu cơ bản của mọi doanh nghiệp vì đó là điều kiện kinh tế cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp muốn tồn tại bình thường thì ít nhất cũng phải bù đắp đủ các chi phí đã bỏ ra. Doanh nghiệp muốn phát triển thì kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chẳng những phải bù đắp đủ các chi phí mà còn phải có dư thừa để tích lũy cho quá trình sản xuất tái mở rộng. 1.1.2. Vai trò của hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh: • Đối với nền kinh tế xã hội: Hiệu quả của doanh nghiệp đạt được trong sản xuất kinh doanh biểu thị sự đóng góp của doanh nghiệp đối với nền kinh tế của đất nước, dưới dạng tổng quát là mức thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước. Khi một nền kinh tế hoạt động có hiệu quả tức là các doanh nghiệp thành viên hoạt động có hiệu quả, điều này hết sức có ý nghĩa đối với mỗi quốc gia thể hiện các khía cạnh như: tạo điều kiện cải thiện và nâng cao mức sống cho người lao động, tăng trưởng nền kinh tế, tạo nền tảng tốt cho nguồn đầu tư nước ngoài... • Đối với bản thân doanh nghiệp: Do hoạt động của doanh nghiệp rất đa dạng, do đó hiệu quả đạt được cũng đa dạng và có thể phân chia hiệu quả thành những loại sau: -Hiệu quả của hoạt động kinh doanh chính và phụ. -Hiệu quả của các hoạt động liên doanh, liên kết. 3
 15. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP SV:TRƯƠNG NGỌC MỸ THƯƠNG -Hiệu quả thu được do các nghiệp vụ tài chính. -Hiệu quả do các hoạt động khác mang lại. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh là yếu tố sống còn của doanh nghiệp, đặc biệt là trong thị trường hiện nay. Doanh nghiệp chỉ có thể hoạt động và phát triển một khi kinh doanh hoạt động có hiệu quả. Đó là vấn đề mà mỗi doanh nghiệp đều phải quan tâm hàng đầu. Kinh doanh gì để có lãi, chi phí bỏ ra là bao nhiêu và sẽ thu được cái gì là câu hỏi chung của tất cả doanh nghiệp. Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả sẽ có điều kiện ổn định sản xuất kinh doanh, tạo chỗ đứng trên thị trường và có cơ sở để phát triển, mở rộng tăng qui mô sản xuất kinh doanh. Ngược lại, một khi doanh nghiệp hoạt động không có hiệu quả, thu không đủ bù đắp những chi phí đã bỏ ra thì vấn đề phá sản sẽ tất yếu xảy ra. Trên thực tế, nước ta đã có rất nhiều doanh nghiệp bị phá sản do kinh doanh không có hiệu quả, trong đó có cả các doanh nghiệp Nhà nước. 1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh: Hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp của các yếu tố đầu vào, đầu ra và giá cả thị trường. Đồng thời các yếu tố này lại chịu tác động trực tiếp của quá trình tổ chưc quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như các nhân tố: Chính trị, tư tưởng, kinh tế, kỹ thuật, tâm lý và xã hội của thị trường thế giới và trong nước, của ngành, của địa phương và các doanh nghiệp khác. Điều đó chứng tỏ hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chịu tác động tổng hợp của nhiều nhân tố. 1.2.1. Các nhân tố từ phía doanh nghiệp: Hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp của 2 yếu tố là doanh thu và chi phí. Nhưng bản thân 2 yếu tố này chịu tác động của nhiều nhân tố, sau đây ta xét một số nhân tố chính: 1.2.1.1. Nhân tố về quy mô sản xuất kinh doanh: Mỗi doanh nghiệp khi quyết định sản xuất kinh doanh cái gì và bao nhiêu, trước hết đều phải nghiên cứu và nắm bắt nhu cầu của thị trường (nhu cầu có khả năng thanh toán) và khả năng đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Nhu cầu có khả năng thanh toán càng lớn thì khả năng tăng quy mô sản xuất kinh doanh càng cao. Tăng quy mô sản xuất 4
 16. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP SV:TRƯƠNG NGỌC MỸ THƯƠNG kinh doanh, doanh nghiệp sẽ sản xuất kinh doanh được nhiều đơn vị sản phẩm và sẽ bán được nhiều đơn vị hàng hóa với giá cả mỗi đơn vị hàng hóa, dịch vụ cạnh tranh hơn các doanh nghiệp khác, do đó doanh thu của từng hàng hóa dịch vụ sẽ tăng và đặc biệt là mức doanh thu tổng hợp sẽ lớn và ngược lại nhu cầu về hàng hóa, dịch vụ thấp, doanh thu sẽ thấp. Như vậy chúng ta có thể thấy quy mô sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp khi đáp ứng được nhu cầu về sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của thị trường thì doanh nghiệp sẽ chiếm lĩnh được thị trường để bán sản phẩm hàng hóa, dịch vụ và doanh thu sẽ cao. Khả năng cung cấp sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp mà thấp hơn nhu cầu thì sản phẩm hàng hóa, dịch vụ bán được sẽ thấp, do đó doanh thu sẽ thấp. Điều đáng lưu ý ở đây là các nhà sản xuất kinh doanh luôn muốn bán được khối lượng hàng hóa lớn và do đó họ sẽ định ra giá bán sản phẩm hợp lý tại mức giá cả người mua và người bán đều chấp nhận được để có lợi cho cả hai bên. Quan hệ cung cầu về hàng hóa, dịch vụ thay đổi sẽ làm giá cả thay đổi, ảnh hưởng tới doanh thu của doanh nghiệp. Có thể nó rằng: Việc quyết định tối ưu về quy mô sản xuất kinh doanh chính là quyết định tối ưu về hiệu quả của doanh nghiệp. 1.2.1.2. Nhân tố về tổ chức sản xuất kinh doanh: Sau khi đã lựa chọn quy mô sản xuất kinh doanh (chủng loại, số lượng và chất lượng), các doanh nghiệp sẽ quyết định tổ chức sản xuất kinh doanh nó như thế nào. Các doanh nghiệp lựa chọn đầu vào như: Lao động, vật tư thiết bị, công nghệ có chất lượng và giá mua thấp nhất. Các yếu tố đầu vào được lựa chọn tối ưu sẽ tạo ra khả năng tăng năng suất lao động, nâng cao sản lượng và chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. Do đó, việc chuẩn bị đầu vào có ý nghĩa quyết định để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp. Vấn đề tiếp theo là các doanh nghiệp phải lựa chọn phương pháp thích hợp, kết hợp tối ưu các yếu tố trong quá trình tổ chức sản xuất kinh doanh và tiêu thụ hàng hóa. Đây phải là một quá trình được tổ chức một cách khoa học để tăng sản lượng, chất lượng sản phẩm hàng hóa dịch vụ, là nhân tố quyết định để giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 5
 17. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP SV:TRƯƠNG NGỌC MỸ THƯƠNG 1.2.1.3. Các nhân tố về tổ chức quản lý hoạt động kinh tế vi mô của doanh nghiệp: Tổ chức quản lý các hoạt động kinh tế vi mô là nhân tố rất quan trọng, có ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Quá trình quản lý vi mô bao gồm các khâu cơ bản : Định hướng chiến lược phát triển của doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và các phương án sản xuất kinh doanh, tổ chức thực hiện các hoạt động kinh tế, kiểm tra đánh giá và điều chình các hoạt động kinh tế. Các khâu của quá trình quản lý vi mô làm tốt sẽ làm tăng sản lượng nâng cao chất lượng sản phẩm và hạ giá thành, giảm chi phí quản lý. Đó là điều kiện quan trọng để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Các nhân tố trình bày ở trên có vị trí quan trọng khác nhau đối với việc tăng giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh nhưng giữa chúng có mối quan hệ mật thiết với nhau, thúc đẩy nhau phát triển. Mỗi nhân tố trên đây đều bao gồm các mặt kinh tế, xã hội, kỹ thuật nhất định mà chúng ta cần nhận biết để phân tích một cách đầy đủ sự tác động của nó đến hiệu quả và tìm biện pháp thích hợp để tạo ra môi trường cho sự tác động đồng phương của chúng đói với việc tăng tổng hiệu quả cho doanh nghiệp. Song hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không chỉ chịu ảnh hưởng của các yếu tố hữu hình mà nó còn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố vô hình, đó là “uy tín” của doanh nghiệp. Đây được coi là tài sản vô giá của doanh nghiệp, nó là một yếu tố rât quan trọng vì nếu doanh nghiệp có được uy tín trên thị trường thì sản lượng hàng hóa và dịch vụ sẽ được tiêu thụ với số lượng lớn, doanh thu tăng. Bởi vậy doanh nghiệp phải cố gắng giữ gìn uy tín của mình trên thị trường, có thể thực hiện thông qua chất lượng sản phẩm, thái độ phục vụ, phương thức thanh toán, quảng cáo, tiếp thị,.v…v 1.2.2. Các nhân tố từ phía bên ngoài: Nhà nước là người hướng dẫn, kiểm soát và điều tiết các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần. Thông qua các chính sách kinh tế, pháp luật kinh tế và các biện pháp kinh tế. Nhà nước tạo hành lang pháp lý và môi trường hoạt động cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh và hướng các hoạt động kinh tế đi theo quỹ đạo của kinh tế vĩ mô. Chính sách kinh tế của Nhà nước đối với doanh nghiệp trong mỗi thời kỳ thể hiện sự định hướng của Nhà nươc 6
 18. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP SV:TRƯƠNG NGỌC MỸ THƯƠNG trong việc đầu tư phát triển nền kinh tế. Với chính sách đòn bẩy kinh tế, Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vào những ngành nghề, lĩnh vực có lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Bởi thế, các chính sách của Nhà nước như chính sách thuế, chính sách lãi suất tiền tệ, chính sách giá cả v…v. tác động trực tiếp đối với hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 1.2.2.1. Với chính sách thuế: Thuế là một phần trong chi phí của doanh nghiệp, vì vậy chính sách thuế, mức thuế suất thấp nhất hay cao sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận- Nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 1.2.2.2. Với chính sách lãi suất: Lãi suất là yếu tố ảnh hưởng đến chi phí sản xuất kinh doanh. Thông thường, để thực hiện hoạt động kinh doanh, ngoài tài sản chủ sở hữu, doanh nghiệp phải di vay tài sản của đơn vị khác và đương nhiên phải trả lợi tức cho các khoản vay này. Đó là chi phí tài sản vay. Với lợi tức vay tài sản, doanh nghiệp phải tăng thêm một khoản chi phí, do đó nếu lãi suất tăng thì lợi tức vay tài sản tăng lên và như vậy kéo thêm chi phí tăng và ngược lại. 1.3. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh: 1.3.1. Nhóm chỉ tiêu tổng quát: Nhóm chỉ tiêu này phản ánh hiệu quả kinh doanh của toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, được dùng để phản ánh chính xác hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp và được dùng để so sánh giữa các doanh nghiệp với nhau và so sánh trong doanh nghiệp qua các thời kỳ để xem xét các thời kỳ doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả hơn hay không. * Sức sinh lợi của vốn chủ sở hữu (CSH): Lợi nhuận trước thuế Sức sinh lợi của vốn CSH = Vốn CSH 7
 19. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP SV:TRƯƠNG NGỌC MỸ THƯƠNG Chỉ tiêu này cho biết hiệu quả của doanh nghiệp bỏ một đồng vốn CSH ra sinh lời được bao nhiêu lợi nhuận. Chỉ số này càng cao so với các kỳ trước chứng tỏ doanh nghiệp ngày càng có lãi. * Sức sinh lợi của vốn kinh doanh (VKD): Lợi nhuận Sức sinh lợi của VKD = Tổng nguồn vốn Chỉ tiêu này cho biết một đồng vốn đầu tư thu về được bao nhiêu đồng lợi nhuận, nó phản ánh trình độ sử dụng các yếu tố vốn kinh doanh của doanh nghiệp, nó phản ánh hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. Chỉ tiêu này càng lớn chứng tỏ doanh nghiệp sử dụng hiệu quả các nguồn vốn của doanh nghiệp. 1.3.2. Hiệu quả sử dụng chi phí: Lợi nhuận thuần Sức sinh lợi của chi phí = Tổng chi phí Hệ số này cho biết khi bỏ ra một đồng chi phí thì tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu, và thu về được bao nhiêu đồng lợi nhuận. Chỉ tiêu này cao chứng tỏ doanh nghiệp đã sử dụng chi phí hợp lý về số lượng, chất lượng. 1.3.3. Hiệu suất sử dụng vốn cố định: Lợi nhuận Hiệu quả sử dụng tài sản cố định = (1) Vốn cố định Hay: Vốn cố định Suất hao phí tài sản cố định = (2) Lợi nhuận 8
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2