Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh: Phân tích thực trạng hoạt động xuất khẩu tại công ty TNHH American Standard Vietnam

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:76

13
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của khóa luận "Phân tích thực trạng hoạt động xuất khẩu tại công ty TNHH American Standard Vietnam" gồm có: Nghiên cứu quy trình hoạt động, tổ chức xuất khẩu hàng hóa bằng đường biển của công ty trong thời gian qua; tìm ra những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu hàng hóa của công ty; đề xuất một số giải pháp khắc phục để đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh: Phân tích thực trạng hoạt động xuất khẩu tại công ty TNHH American Standard Vietnam

 1. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Văn Mỹ Thành phố Hồ Chí Minh - 2016 ........................................................................................ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Ngành Quản tri kinh doanh Đề tài Phân tích thực trạng hoạt động xuất khẩu tại công ty TNHH American Standard Vietnam Giảng viên hướng dẫn Th.s Nguyễn Văn Mỹ Sinh viên Phạm Minh Khang MSSV: 94011200711
 2. LỜI CẢM ƠN Sau khoảng thời gian quý báu học tập trau dồi kiến thức tại trƣờng Đại Học Tƣ Thục Quốc Tế Sài Gòn, cũng đã đến lúc các sinh viên phải chuẩn bị hành trang cho bản thân để cùng bƣớc tiếp vào tƣơng lai phát triển sự nghiệp. Trƣớc tiên, em xin cám ơn Thạc sĩ Nguyễn Văn Mỹ đã tận tình giúp đỡ em và tất cả các bạn trong quá trình thực tập, hoàn thiện bài khóa luận tốt nghiệp, thầy luôn nhắc nhở và góp ý chính xác những lỗi sai của chúng em để có đƣợc một bài khóa luận tốt nghiệp hoàn chỉnh nhất. Trong 12 tuần trở thành thực tập sinh tại công ty TNHH American Standard Vietnam em đã có cơ hội vận dụng kiến thức vào công việc thực tế. Em xin chân thành cám ơn tất cả mọi ngƣời tại công ty, đặc biệt là các anh chị phòng Supply Chain. Em đã có một khoảng thời gian rất vui và thu nhặt đƣợc vô số kinh nghiệm khi đƣợc sự hƣớng dẫn tận tình của các tiền bối. Công ty đã cho em một ấn tƣợng khác hẳn với những gì em suy nghĩ về sự buồn tẻ nơi văn phòng, các anh chị đã tạo không khí luôn vui tƣơi và hăng say trong công việc, đó là tất cả những gì chúng ta cần cho sự hiệu quả. Ngoài ra, trong quá trình học tập tại SIU luôn có những khó khăn, em muốn gửi lời cám ơn đến tất cả giáo viên của trƣờng. Bốn năm học không phải là quá nhiều để mang theo đầy đủ những kiến thức cho sự nghiệp sắp tới của bản thân, nhƣng em hứa sẽ ngày càng trƣởng thành hơn và tiến xa hơn với nền tảng do nhà trƣờng cung cấp. Bài khóa luận sẽ không tránh khỏi những thiếu sót do, kính mong thầy cô và quý công ty góp ý để hoàn thiện hơn bài khóa luận này. Em xin chân thành cám ơn! i
 3. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Văn Mỹ NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ii
 4. NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... iii
 5. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Văn Mỹ Danh mục chữ viết tắt TNHH: Trách nhiệm hữu hạn ASVN: American Standard Vietnam XNK: Xuất nhập khẩu TK: Tờ khai HQ: Hải quan NVL: Nguyên vật liệu TP: Transfer price (Chuyển giá) P/O: Purchase Order (Đơn đặt hàng) L/C: Letter of Credit (Thƣ tín dụng) C/O: Certificate of Origin (Giấy chứng nhận xuất xứ) P/L: Packing List (Phiếu đóng gói) B/L: Bill of Lading (Vận đơn) Invoice: Hóa đơn thƣơng mại D/O: Delivery Order (Lệnh giao hàng) NOR: Notice of readiness (Thông báo sẵn sàng) iv
 6. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Văn Mỹ MỤC LỤC CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN.............................................................................................................. 4 1.1 Khái niệm và vai trò của hoạt động xuất khẩu ................................................................. 4 1.2 Nội dung hoạt động xuất khẩu .......................................................................................... 7 1.2.1. Quy trình chung xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu .... 7 1.2.2. Hoạt động trƣớc khi ký kết hợp đồng ................................................................................ 7 1.2.1.1. Nghiên cứu thị trƣờng ....................................................................................................... 8 1.2.1.2. Lập phƣơng án kinh doanh ............................................................................................... 9 1.2.3. Thƣơng lƣợng ký kết hợp đồng ....................................................................................... 10 1.2.5. Các hình thức xuất khẩu trong thƣơng mại quốc tế ...................................................... 19 1.2.5.1. Xuất khẩu trực tiếp .......................................................................................................... 19 1.2.5.2. Xuất khẩu ủy thác ............................................................................................................ 19 CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH AMERICAN STANDARD VIETNAM .................................................................................................. 21 2.1. Tổng quan doanh nghiệp ................................................................................................. 21 2.1.1. Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp ................................. 21 2.1.2. Nhiệm vụ, chức năng và định hƣớng phát triển của công ty ......................................... 24 2.1.3. Quy trình sản xuất sản phẩm và sản phẩm của công ty................................................. 25 2.1.3.1. Quy trình sản xuất sản phẩm .......................................................................................... 25 2.1.3.2. Sản phẩm của công ty ...................................................................................................... 25 2.1.4. Giới thiệu cơ cấu tổ chức và nhân sự của công ty.......................................................... 27 2.1.4.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức ........................................................................................................ 27 2.1.4.2. Chức năng các phòng ban ............................................................................................... 28 2.1.5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2013, 2014, 2015 .................................................................................................................................... 36 2.2. Thực trạng hoạt động xuất khẩu tại công ty TNHH American Standard Vietnam ...... 36 2.2.1. Hoạt động trƣớc khi ký kết hợp đồng .............................................................................. 36 2.2.2. Thƣơng lƣợng ký kết hợp đồng ....................................................................................... 38 2.2.3. Tổ chức thực hiện hợp đồng............................................................................................ 38 2.2.4. Tóm tắt quy trình thực tế tại công ty American Standard Vietnam ............................. 50 2.2.5. Danh mục đối tác xuất khẩu của công ty American Standard Vietnam ...................... 52 2.2.6. Đối tác vận tải của công ty ....................................................................................... 53 2.2.5.1. Đối với những nhà cung ứng nƣớc ngoài ................................................................. 54 2.2.5.2. Đối với những nhà cung ứng trong nƣớc ................................................................. 54 2.2.5.3. Hệ thống kho bãi ..................................................................................................... 54 v
 7. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Văn Mỹ 2.3. Nhận xét và đánh giá đối với hoạt động xuất khẩu tại công ty TNHH American Standard Vietnam ............................................................................................................ 55 2.3.1. Những ƣu điểm ....................................................................................................... 55 2.3.2. Những hạn chế ........................................................................................................ 57 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP, KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH AMERICAN STANDARD VIETNAM................................... 59 3.1. Giải pháp .......................................................................................................................... 59 3.1.4. Giải pháp dành cho những sản phẩm tồn kho tại công ty .......................................... 62 3.1.5. Giải pháp cho những bộ phận khác .......................................................................... 63 3.2. Khuyến nghị ..................................................................................................................... 64 Kết Luận ......................................................................................................................... 65 vi
 8. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Văn Mỹ DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH Hình 2.1: Logo công ty TNHH American Standard Việt Nam ................................... 20 Hình 2. 2: Khuôn viên công ty TNHH American Standard Vietnam .............................................. 23 Hình 2. 3: Khuôn viên công ty TNHH American Standard Vietnam .............................................. 24 Hình 2. 4: AS Longbrook - WP-6602.................................................... Error! Bookmark not defined. Hình 2. 5: Ovalyn - 19-1/4x16-1/4 ................................................................................................ 26 Hình 2. 6: Acacia E - KF-8370/KP-3501 ...................................................................................... 27 Bảng 2. 1: Tổng kết quả hoạt động kinh doanh trong ba năm 2013, 2014, 2015 ........................36 Bảng 2. 3: Danh mục đối tác của ASVN ....................................................................................... 52 Bảng 2. 4: Diện tích lƣu kho của một số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cùng ngành .............. 55 Biểu đồ 2.1: Cơ cấu tình hình xuất khẩu của công ty trong năm 2013, 2014, 2015 ........................ 53 Biểu đồ 2.1: Cơ cấu tình hình xuất khẩu của công ty trong năm 2013, 2014, 2015 ................. 53 Sơ đồ 1.1: Quy trình xuất khẩu hàng hóa .................................................................... 7 Sơ đồ 2.1: Quy trình sản xuất sản phẩm ................................................................ 24 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty .............................................................. 26 Sơ đồ 2.3: Quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu .................................... 39 Sơ đồ 2.4: Quy trình đóng hàng tại Cảng Cát Lái ...................................................... 45 vii
 9. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Văn Mỹ LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay, hoạt động xuất nhập khẩu là một lĩnh vực đƣợc quan tâm hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh vì nó cho chúng ta biết vị thế của đất nƣớc ta trên thị trƣờng khu vực và quốc tế, ngoài ra nó còn là yếu tố không thể thiếu trong việc cân bằng cán cân thƣơng mại quốc gia, giúp ổn định và phát triển nền kinh tế. Thông qua việc xuất khẩu, các mặt hàng ngày càng đƣợc hoàn thiện hơn về chất lƣợng, sự thôi thúc từ các đối tác lớn nƣớc ngoài sẽ làm giá trị sản phẩm tăng kéo theo là lợi ích dành cho ngƣời tiêu dùng. Một quốc gia nào có thể tồn tại và phát triển kinh tế mà lại không mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, thực hiện đa dạng hóa quan hệ và tích cực tìm kiếm thị trƣờng mới, tăng cƣờng buôn bán trao đổi hàng hóa giữa các nƣớc với nhau. Bí quyết thành công trong chiến lƣợc phát triển kinh tế của một nƣớc là nhận thức đƣợc mối quan hệ giữa kinh tế trong nƣớc và mở rộng quan hệ kinh tế với bên ngoài. Do đó, cần chú trọng phát triển Ngoại thƣơng. Trong cơ cấu ngành hàng xuất khẩu, bên cạnh những mặt hàng xuất khẩu quan trọng của nƣớc ta nhƣ dầu thô, hàng nông sản, thủy sản, đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ không thể không thể kể đến đóng góp không nhỏ của mặt hàng thiết bị nội thất nhà bếp – phòng tắm. Tuy đây không phải mặt hàng chủ lực của Việt Nam nhƣng nó là ngành sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao do nhu cầu sử dụng mặt hàng này ngày càng tăng, có thể nói đây là ngành hàng triển vọng đầy hứa hẹn. Nắm bắt đƣợc nhu cầu đó, tập đoàn Lixil của Nhật Bản đã mạnh dạn sớm đầu tƣ vào lĩnh vực này với nhà máy sản xuất đặt tại Bình Dƣơng với tên công ty trách nhiệm hữu hạn American Standard Việt Nam chính thức đi vào hoạt động từ năm 1997. Qua thời gian thực tập tại đây, với sự hƣớng dẫn tận tình của chị Nguyễn Thị Hoàng Anh, cũng nhƣ giúp đỡ của anh Trần Thanh Nhân cùng với anh, chị cán bộ công nhân viên của công ty, em đã mạnh dạn chọn thực hiện đề tài: “ Phân tích hoạt động xuất khẩu hàng hóa của công ty trách nhiệm hữu hạn American Standard Việt Nam” để làm khóa luận tốt nghiệp. Mục đích nghiên cứu là phân tích quy trình xuất khẩu hàng hóa bằng đƣờng biển qua đó đề xuất giải pháp hoàn thiện quy trình này để đẩy mạnh hoạt động xuất 1
 10. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Văn Mỹ khẩu của công ty. Vì vậy, em đã chọn đề tài “Thực trạng hoạt động xuất khẩu tại công ty TNHH American Standard Vietnam” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình. 1. Mục tiêu nghiên cứu  Nghiên cứu quy trình hoạt động, tổ chức xuất khẩu hàng hóa bằng đƣờng biển của công ty trong thời gian qua.  Tìm ra những yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động xuất khẩu hàng hóa của công ty.  Đề xuất một số giải pháp khắc phục để đẩy mạnh hoat động xuất khẩu của công ty. 2. Phƣơng pháp và phạm vi nghiên cứu 2.1. Phương pháp nghiên cứu  Thu thập những thông tin thứ cấp.  Phƣơng pháp mô tả, phân tích: Phƣơng pháp so sánh các chỉ tiêu qua các thời kỳ 2013, 2014, 2015. 2.2. Phạm vi nghiên cứu  Thời gian: Trong 3 năm 2013, 2014, 2015.  Không gian: Tại công ty TNHH American Standard Việt Nam.  Giới hạn nghiên cứu: Thực trạng hoạt động xuất khẩu tại công ty. 3. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp Chƣơng 1. Cơ sở lý luận Chƣơng 2. Thực trạng hoạt động xuất khẩu tại công ty TNHH American Standard Vietnam Chƣơng 3. Giải pháp, khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động xuất khẩu tại công ty TNHH American Standard Vietnam 2
 11. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Văn Mỹ Mô tả vị trí thực tập: Tại phòng Supply Chain là sự kết hợp của các bộ phận kế hoạch, thu mua và nhà kho tại Công ty TNHH American Standard Việt Nam. Trong thời gian thực tập do hạn chế về thời gian và kiến thức nên bài khóa luận này sẽ không tránh khỏi thiếu sót. Vì vậy, em rất mong nhận đƣợc sự giúp đỡ của thầy hƣớng dẫn thực tập cùng với ban lãnh đạo và anh chị nhân viên công ty American Standard Việt Nam để em có thể hoàn thành bài khóa luận này một cách tốt nhất. Em xin chân thành cảm ơn. 3
 12. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Văn Mỹ CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1. Khái niệm và vai trò của hoạt động xuất khẩu 1.2.1. Khái niệm Hoạt động xuất khẩu là việc bán hàng hoá, dịch vụ cho một quốc gia khác, trên cơ sở dùng tiền tệ để thanh toán. Tiền tệ ở đây có thể là ngoại tệ đối với một quốc gia hay đối với hai quốc gia. Mục đích của hoạt động xuất khẩu là khai thác đƣợc lợi thế của từng quốc gia trong phân công lao động quốc tế. Và khi trao đổi hàng hoá giữa các quốc gia là có lợi, thì các quốc gia đều tích cực tham gia vào hoạt động này. 1.2.2. Vai trò của hoạt động xuất khẩu  Đối với nền kinh tế thế giới Vì những khác nhau về điều kiện khí hậu, tài nguyên thiên nhiên, năng suất lao động, tƣ bản,… nên một quốc gia có thể mạnh về lĩnh vực này nhƣng lại yếu về lĩnh vực khác, vì vậy để có thể khai thác đƣợc lợi thế, tạo ra sự cân bằng trong quá trình sản xuất và tiêu dùng các quốc gia phải tiến hành trao đổi với nhau dựa trên lý thuyết lợi thế so sánh của David Ricacdo. Ông đã chứng minh đƣợc rằng thƣơng mại là trò chơi với tổng là dƣơng và với tình trạng là tất cả các quốc gia tham dự vào trò chơi đều hƣởng lợi, cho dù mức lợi của quốc gia này có thể lớn hơn mức lợi của quốc gia khác. David Ricacdo nói rằng: “Nếu một quốc gia có hiệu quả thấp hơn so với các quốc gia khác trong sản xuất hầu hết các loại sản phẩm thì quốc gia đó vẫn có thể tham gia vào thƣơng mại quốc tế để tạo ra lợi ích của chính mình” và khi tham gia vào thƣơng mại quốc tế thì “quốc gia có hiệu quả thấp trong sản xuất các loại hàng hoá sẽ tiến hành chuyên môn hoá sản xuất và xuất khẩu những loại mặt hàng mà việc sản xuất ra chúng là ít bất lợi nhất và nhập khẩu những loại mặt hàng mà việc sản xuất ra chúng có bất lợi lớn hơn”. Nói cách khác, một quốc gia trong tình huống bất lợi vẫn có thể tìm ra điểm có lợi để khai thác. Bằng việc khai thác các lợi thế này, các quốc gia tập trung vào sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng có lợi thế tƣơng đối. Sự chuyên môn hoá đó, làm cho mỗi quốc gia khai thác đƣợc lợi thế của mình một cách tốt nhất, giúp tiết kiệm đƣợc nguồn nhân lực 4
 13. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Văn Mỹ nhƣ vốn, kỹ thuật, nhân lực trong quá trình sản xuất hàng hoá. Do đó, tổng sản phẩm trên quy mô toàn thế giới cũng sẽ đƣợc gia tăng.  Đối với nền kinh tế mỗi quốc gia Sự tăng trƣởng kinh tế của mỗi quốc gia đòi hỏi phải có 4 điều kiện: nhân lực, tài nguyên, vốn và kỹ thuật. Tuy nhiên, không phải quốc gia nào cũng có đủ 4 điều kiện đó và để giải quyết tình trạng này, buộc quốc gia đó phải nhập khẩu từ bên ngoài, những yếu tố mà trong nƣớc chƣa có đủ khả năng đáp ứng. Vậy làm thế nào để có đủ ngoại tệ cho việc nhập khẩu này? Thực tiễn cho thấy, để có đủ nguồn vốn nhập khẩu, một nƣớc và đặc biệt là các nƣớc đang phát triển có thể sử dụng các nguồn vốn chính nhƣ: đầu tƣ nƣớc ngoài, vay nợ, viện trợ và thu từ hoạt động xuất khẩu. Tầm quan trọng của nguồn vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, vay nợ và viện trợ thì không ai có thể phủ nhận đƣợc. Nhƣng khi sử dụng những nguồn vốn này thì những nƣớc đi vay phải chấp nhận những thiệt thòi nhất định và dù bằng cách này hay cách khác cũng phải hoàn lại vốn cho nƣớc ngoài. Bởi vậy nguồn vốn quan trọng nhất mà mỗi quốc gia có thể trông chờ là vốn thu đƣợc từ hoạt động xuất khẩu. Vì vậy, xuất khẩu là hoạt động chính tạo tiền đề cho nhập khẩu, quyết định đến quy mô và tăng trƣởng của nhập khẩu. Xuất khẩu thúc đẩy sản xuất phát triển, chất lƣợng hàng hoá đƣợc nâng cao do có sự cạnh tranh, góp phần vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Dịch chuyển cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp phù hợp với xu thế phát triển của nền kinh tế thế giới là điều tất yếu đối với tất cả các nƣớc chậm phát triển. Xuất khẩu có tác động tích cực tới giải quyết việc làm và cải thiện đời sống nhân dân. Sản xuất hàng hoá xuất khẩu sẽ thu hút đông đảo lao động vào làm việc, tạo ra thu nhập ổn định, đồng thời tạo ra ngoại tệ để nhập khẩu vật phẩm tiêu dùng đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của nhân dân. Xuất khẩu là cơ sở để mở rộng các quan hệ kinh tế đối ngoại trên cơ sở vì lợi ích của các bên, đồng thời gắn liền sản xuất trong nƣớc với quá trình phân công lao động quốc tế. Nhƣ vậy, có thể nói đẩy mạnh xuất khẩu sẽ tạo ra động lực cần thiết giải 5
 14. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Văn Mỹ quyết những vấn đề thiết yếu của nền kinh tế. Điều này nói lên tính khách quan của việc tăng cƣờng xuất khẩu trong quá trình phát triển kinh tế.  Đối với một doanh nghiệp Cùng với xu hƣớng hội nhập của đất nƣớc thì xu hƣớng vƣơn ra thị trƣờng thế giới của doanh nghiệp cũng là một điều tất yếu khách quan. Xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ ra nƣớc ngoài giúp cho doanh nghiệp mở rộng thị trƣờng tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ điều này đặc biệt quan trọng khi dung lƣợng thị trƣờng nội địa còn hạn chế cơ hội tiêu thụ hàng hoá thấp hơn khả năng sản xuất của các doanh nghiệp. Do phải chịu sức ép cạnh tranh của các doanh nghiệp trong và ngoài nƣớc để đứng vững đƣợc, các doanh nghiệp phải nâng cao công tác quản trị, đầu tƣ nhân lực, vật lực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trƣờng quốc tế. Ngoài ra, xuất khẩu giúp doanh nghiệp thu hút đƣợc nhiều lao động, tạo ra thu nhập ổn định cho họ, tạo nguồn ngoại tệ để nhập khẩu hàng tiêu dùng. Điều này vừa đáp ứng đƣợc nhu cầu ngày càng cao của nhân dân và vừa giúp cho công ty thu đƣợc lợi nhuận. 6
 15. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Văn Mỹ 1.2. Nội dung hoạt động xuất khẩu 1.2.1. Quy trình chung xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu Sơ đồ 1.1: Quy trình xuất khẩu hàng hóa LẬP PHƢƠNG ÁN KINH DOANH ĐÀM PHÁN VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU XIN GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU CHUẨN BỊ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU KIỂM TRA CHẤT LƢỢNG MUA BẢO HIỂM HÀNG HÓA THUÊ PHƢƠNG TIỆN VẬN TẢI LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN LÀM HỒ SƠ XIN CẤP C/O GIAO HÀNG LÊN TÀU LÀM THỦ TỤC THANH TOÁN KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI (NẾU CÓ) Nguồn: www.voer.edu.vn 7
 16. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Văn Mỹ 1.2.2. Hoạt động trƣớc khi ký kết hợp đồng 1.2.1.1. Nghiên cứu thị trường Ngoài việc nắm vững tình hình trong nƣớc và đƣờng lối chính sách, luật lệ quốc gia có liên quan đến hoạt động kinh tế đối ngoại, doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu phải nhận biết hàng hóa kinh doanh phải nắm vững thị trƣờng nƣớc ngoài, nhận biết hàng hóa kinh doanh và lựa chọn khách hàng.  Nắm vững thị trƣờng nƣớc ngoài Đối với các đơn vị kinh doanh xuất khẩu, nghiên cứu thị trƣờng cần nắm vững một số nội dung: những điều kiện chính trị, thƣơng mại chung, luật pháp và chính sách buôn bán, những điều kiện về tiền tệ và tín dụng, điều kiện vận tải và tình hình giá cƣớc, dung lƣợng thị trƣờng, tập quán và thị hiếu tiêu dùng của ngƣời dân, giá thành và dự đoán biến động giá cả, mức độ cạnh tranh của mặt hàng đó.  Nhận biết mặt hàng kinh doanh Để lựa chọn mặt hàng kinh doanh, thì đầu tiên các doanh nghiệp cần phải tìm hiểu về nhu cầu và thị hiếu của khách hàng, cũng nhƣ tập quán tiêu dùng của từng vùng miền khác nhau. Thứ hai là khả năng sản xuất của công ty về mặt hàng kinh doanh đó nhƣ: thời vụ, khả năng về nguyên vật liệu, công nhân, tay nghề, nguyên lý chế tạo... Thứ ba là doanh nghiệp cần phải tìm hiểu rõ, về mặt hàng mình sẽ kinh doanh nhƣ: quy cách chủng loại, kích cỡ, giá cả, thời vụ sản xuất. Và cuối cùng là, doanh nghiệp nên xem xét các khía cạnh của hàng hoá trên thị trƣờng thế giới. Đây là một vấn đề khá quan trọng, vì nó sẽ là giai đoạn xác định sản lƣợng hàng hoá xuất khẩu và thời điểm xuất khẩu, để bán đƣợc giá cao, nhằm đạt đƣợc lợi nhuận tối đa.  Lựa chọn khách hàng Để có thể xuất khẩu đƣợc hàng hoá, trong quá trình nghiên cứu thị trƣờng nƣớc ngoài, các đơn vị kinh doanh phải tìm đƣợc bạn hàng. Lựa chọn đối tác giao dịch cần dựa trên một số đặc điểm sau: Uy tín của bạn hàng trên thị trƣờng, thời gian hoạt động kinh doanh, khả năng tài chính, cơ sở vật chất kỹ thuật, mạng lƣới phân phối tiêu thụ 8
 17. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Văn Mỹ sản phẩm… đƣợc nhƣ vậy, đơn vị kinh doanh xuất khẩu mới xuất khẩu đƣợc hàng và tránh đƣợc rủi ro trong kinh doanh quốc tế. 1.2.1.2. Lập phương án kinh doanh Trên cơ sở những kết quả thu đƣợc trong quá trình nghiên cứu và tiếp cận thị trƣờng nƣớc ngoài, các đơn vị kinh doanh xuất khẩu cần phải lập phƣơng án kinh doanh nhằm đạt đƣợc những mục tiêu xác định trong kinh doanh. Xây dựng phƣơng án kinh doanh gồm các bƣớc sau:  Bƣớc 1: Đánh giá tình hình thị trƣờng và thƣơng nhân Trong bƣớc này, ngƣời nghiên cứu phải đánh giá tổng quan về thị trƣờng nƣớc ngoài và đánh giá chi tiết đối với từng phân đoạn thị trƣờng, đồng thời cũng phải đƣa ra những nhận định cụ thể về thƣơng nhân nƣớc ngoài mà đơn vị sẽ hợp tác kinh doanh. Từ đó phân tích những thuận lợi và khó khăn trong kinh doanh.  Bƣớc 2: Lựa chọn mặt hàng thời cơ, điều kiện và phƣơng thức kinh doanh: Công ty phải chọn ra mặt hàng xuất khẩu mà công ty có khả năng sản xuất, có nguồn hàng ổn định đáp ứng đƣợc thời cơ xuất khẩu thích hợp: khi nào thì xuất khẩu, khi nào thì dự trữ hàng chờ xuất khẩu… và tuỳ thuộc vào khả năng của công ty, mà công ty lựa chọn phƣơng thức kinh doanh phù hợp.  Bƣớc 3: Đề ra mục tiêu Mục tiêu đề ra phải cụ thể: sẽ bán đƣợc bao nhiêu hàng, với giá cả bao nhiêu, sẽ thâm nhập vào thị trƣờng nào,…  Bƣớc 4: Đề ra biện pháp thực hiện Thực hiện mục tiêu đã đề ra: bao gồm biện pháp thực hiện trong nƣớc (đầu tƣ vào sản xuất, cải tiến bao bì, ký kết hợp đồng kinh tế,…) và biện pháp thực hiện ngoài nƣớc (đẩy mạnh quảng cáo, lập chi nhánh ở nƣớc ngoài, mở rộng mạng lƣới đại lý,…)  Bƣớc 5: Đánh giá sơ bộ hiệu quả của việc kinh doanh Đánh giá thông qua nhiều chỉ tiêu khác nhau: tỷ giá ngoại tệ, thời gian hoàn vốn, tỷ suất doanh lợi, điểm hòa vốn. 9
 18. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Văn Mỹ 1.2.3. Thƣơng lƣợng ký kết hợp đồng Đàm phán và kí kết hợp đồng  Đàm phán Muốn đàm phán thành công thì khâu chuẩn bị đàm phán đóng góp một vai trò quan trọng nhƣ: chuẩn bị nội dung và xác định mục tiêu, chuẩn bị dữ liệu thông tin, chuẩn bị nhân sự đàm phán chuẩn bị chƣơng trình đàm phán. Chúng ta đã biết rằng chuẩn bị chi tiết đầy đủ các nội dung cần đàm phán là việc rất quan trọng để cho cuộc đàm phán đạt hiệu quả cao hơn và giảm đƣợc rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng sau này. Ngoài ra, việc chuẩn bị số liệu thông tin chẳng hạn nhƣ: thông tin về hàng hoá để biết đƣợc tính thƣơng phẩm học của hàng hoá, do các yêu cầu của thị trƣờng về tính thẩm mĩ, chất lƣợng, các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. Để cho cuộc đàm phán, kí kết hợp đồng đạt hiệu quả tốt thì các doanh nghiệp cần phải có sự chuẩn bị kỹ về những thông tin nhƣ: hàng hóa, thị trƣờng, kinh tế, văn hoá, chính trị, pháp luật của các nƣớc và đặc biệt là những thông tin về đối tác nhƣ: sự phát triển, danh tiếng, cũng nhƣ khả năng tài chính của họ một cách chính xác và kịp thời nhất. Hiện nay, trong đàm phán thƣơng mại thƣờng sử dụng ba hình thức đàm phán cơ bản là: đàm phán qua thƣ tín, đàm phán qua điện thoại, đàm phán bằng cách gặp gỡ trực tiếp. Và ở Việt Nam hiện nay, thì hai hình thức đàm phán qua thƣ tín và đàm phán qua điện thoại là đƣợc sử dụng phổ biến nhất.  Kí kết hợp đồng Việc kí kết hợp đồng là hết sức quan trọng, hợp đồng có đƣợc tiến hành hay không là phụ thuộc vào các điều khoản mà hai bên đã cam kết trong hợp đồng. Khi kí kết một hợp đồng kinh tế phải căn cứ vào các điều kiện sau đây: - Các định hƣớng kế hoạch và chính sách phát triển kinh tế của Nhà nƣớc. - Nhu cầu thị trƣờng, đơn đặt hàng, chào hàng của bạn hàng. Hợp đồng hàng hoá bao gồm những nội dung sau: - Số hợp đồng - Ngày, tháng, năm và nơi kí kết hợp đồng 10
 19. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Văn Mỹ - Tên và địa chỉ các bên kí kết - Các điều khoản bắt buộc của hợp đồng:  Điều 1: Tên hàng, phẩm chất, qui cách, số lƣợng, bao bì, ký mã hiệu Là điều khoản quan trọng của mọi đơn chào hàng thƣ hỏi hàng, hợp đồng hoặc nghị định thƣ. Nói lên chính xác đối tƣợng mua bán trao đổi. Có những cách sau đây để diễn đạt điều khoản tên hàng: - Tên thƣơng mại: Tên thông thƣờng và tên khoa học của nó - Tên hàng hoá : Tên địa phƣơng sản xuất ra hàng hoá đó - Tên hàng hoá : Tên hãng sản xuất ra hàng hoá đó - Tên hàng hoá : Tên nhãn hiệu hàng hoá - Tên hàng hoá : Tên quy các chính của hàng hoá - Tên hàng hoá : Tên công dụng của hàng hoá - Tên hàng hoá : Mã số của hàng hoá đó trong danh mục hàng hoá.. Phẩm chất hàng hoá là tổng hợp các chỉ tiêu về tính năng (hoá, cơ, lý, tính) quy cách, công suất, hiệu suất, thẩm mĩ, để phân biệt giữa hàng hoá này với hàng hoá khác. Khi đánh giá phẩm chất hàng hoá cần căn cứ vào tiêu chuẩn quốc tế, tập quán các nƣớc hoặc tiêu chuẩn các bên, đồng thời thống nhất cách giải thích và ghi rõ trong hợp đồng.  Điều 2: Giá cả Là điều kiện rất quan trọng nó bao gồm những vấn đề: Đồng tiền tính giá, mức giá, phƣơng pháp quy định giá, phƣơng pháp xắc định mức giá, cơ sở của giá cả và việc giảm giá.  Điều 3: Thời hạn, địa điểm, phƣơng thức giao hàng, vận tải Nội dung cơ bản của điều kiện này là sự xác định thời hạn và địa điểm giao hàng, sự xác định phƣơng thức giao hàng và việc thông báo giao hàng.  Điều 4: Điều kiện kiểm nghiệm hàng hoá  Điều 5: Điều kiện thanh toán Các bên quy định những vấn đề về đồng tiền thanh toán, thời hạn trả tiền, 11
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2