intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Khóa luận tốt nghiệp: Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Ba Đình

Chia sẻ: Độc Lập | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:70

0
91
lượt xem
18
download

Khóa luận tốt nghiệp: Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Ba Đình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của khóa luận gồm 3 chương. Chương 1 - Cơ sở lý luận chung về quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại. Chương 2 - Thực trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - chi nhánh Ba Đình. Chương 3 - Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Ba Đình

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG<br /> TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN<br /> CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BA ĐÌNH<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN VĂN DŨNG<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> : A17854<br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> : TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG<br /> TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN<br /> CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BA ĐÌNH<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Mã sinh viên<br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : TS. Trần Đình Toàn<br /> : Nguyễn Văn Dũng<br /> : A17854<br /> : Tài chính – Ngân hàng<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Đ<br /> ủ<br /> <br /> –<br /> <br /> Đ<br /> ủ<br /> <br /> ầy<br /> <br /> Tầ Đ<br /> <br /> T<br /> <br /> –<br /> : “Quản lý rủi<br /> <br /> ro tín dụng t i Ng n hàng thư ng m i ổ phần C ng thư ng Việt N m – Chi<br /> nh nh B Đình .<br /> T<br /> ủ<br /> <br /> ầ<br /> <br /> N<br /> <br /> ă<br /> Sinh viên<br /> <br /> Nguyễ<br /> <br /> ă Dũ<br /> <br /> 2014<br /> <br /> DANH MỤC VIẾT TẮT<br /> Ký hiệu viết tắt<br /> BCTC<br /> <br /> Tên đầy đủ<br /> Báo cáo tài chính<br /> <br /> Basel<br /> CAMEL<br /> CN<br /> <br /> Ủy ban Basel v Giám sát ho<br /> ng Ngân hàng<br /> Capital, Asset quality, Management, Earnings, Liquidity<br /> Chi nhánh<br /> <br /> CBTD<br /> DPRR<br /> <br /> Cán b tín dụng<br /> D phòng rủi ro<br /> <br /> NHCT<br /> NHNN<br /> <br /> N<br /> N<br /> <br /> NHTM<br /> <br /> N<br /> <br /> NHTMCP CTVN<br /> NQH<br /> <br /> Ngân hàng TM P<br /> N quá h n<br /> <br /> RRTD<br /> TCTD<br /> TMCP<br /> TS Đ<br /> <br /> Rủi ro tín dụng<br /> T chức tín dụng<br /> T<br /> i c phần<br /> Tài s n b<br /> m<br /> <br /> Vietinbank<br /> <br /> N<br /> <br /> N<br /> <br /> c<br /> i<br /> <br /> TM P<br /> <br /> t Nam<br /> <br /> t Nam<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU<br /> <br /> Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn qu<br /> <br /> năm…………………………………..20<br /> <br /> Bảng 2.2: Tình hình ho v y qu<br /> năm…………………………………………22<br /> Bảng 2.3: C ấu dư nợ theo thời h n vay…………………………………………23<br /> Bảng 2.4 : C ấu dư nợ theo đ n vị tiền tệ………………………………………..23<br /> Bảng 2.5 : C ấu dư nợ theo hình thức bảo đảm khoản vay…………………….24<br /> Bảng 2.6: Tỷ lệ nợ đối với nền kinh tế theo nhóm nợ gi i đo n 2011 – 2013 t i<br /> NHCT B Đình……………………………………………………………………....25<br /> Bảng 2. : Dư nợ CV D T DH gi i đo n năm 2 11-2013 ph n theo nh m nợ..25<br /> Bảng 2.8: Nợ xấu theo thành phần kinh tế t i Chi nh nh B Đình………………26<br /> Bảng 2.9: Thu hồi nợ ngo i bảng và trích lập DPRR……………………………...28<br /> Biểu 2.1: Huy động vốn……………………………………………………………...21<br /> Biểu 2.2: Tình hình cho vay nền kinh tế……………………………………………22<br /> S đồ 1.1: Các lo i rủi ro tín dụng…………………………………………………...2<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản