Khỏe - đẹp bằng những cách đơn giản

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
69
lượt xem
9
download

Khỏe - đẹp bằng những cách đơn giản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thời gian và tuổi trẻ luôn chạy ngược chiều nhau, mỗi ngày trôi qua là tuổi tác cũng nhiều thêm và sức khỏe của bạn cũng yếu dần đi. Bạn không thể quay lại ngày hôm qua và cũng không thể ngăn thời gian ngừng lại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khỏe - đẹp bằng những cách đơn giản

 1. Kh e - p b ng nh ng cách ơn gi n Th i gian và tu i tr luôn ch y ngư c chi u nhau, m i ngày trôi qua là tu i tác cũng nhi u thêm và s c kh e c a b n cũng y u d n i. B n không th quay l i ngày hôm qua và cũng không th ngăn th i gian ng ng l i. Nhưng n u bi t cách chăm sóc cơ th cũng như bi t gi gìn s c kh e t t thì b n có th làm ch m l i s nh hư ng c a th i gian i v i cơ th mình. B n ã bi t cách chưa? Chăm sóc b não nh hư ng c a tu i tác n b não: Theo th i gian, kh năng ghi nh c a b n s gi m sút, th n kinh cũng không còn nhanh nh n như trư c và bên c nh ó là nguy cơ m c b nh Alzheimer.
 2. Ngư i cao tu i duy trì ch v n ng u n s giúp cho não b ho t ng t t. Các nghiên c u cho th y: “Nh ng ho t ng c n s d ng n c hai bán c u não ph i và trái như chơi câu ch , hình nh, phép tính hay nh ng trò chơi s d ng th giác ã ư c ch ng minh r ng có tác d ng hi u qu trong vi c phát tri n não”- Ti n sĩ Gary Small – giám c Trung tâm ngư i cao tu i thu c i h c California cho bi t. Ngoài ra, các nhà nghiên c u Thu i n cũng kh ng nh r ng có s liên quan ch t ch gi a các ho t ng th ch t v i s
 3. suy gi m nh n th c. Nghiên c u cho th y, nh ng ngư i tu i trung niên n u dành 20 phút t p th d c 2 l n ho c nhi u hơn m i tu n thì s gi m ư c 60% nguy cơ m c b nh Alzheimer. i h c bang Louisiana cũng cho bi t thêm: axid béo Omega 3 có tác d ng hi u qu trong vi c ngăn ch n quá trình s n sinh ra amyloid – m t d ng protein có h i cho não thư ng xu t hi n ngư i có tu i. Phương pháp ơn gi n dành cho b n: Hãy năng ng c v th ch t l n tinh th n, ít nh t là t p th d c 10 phút m i ngày gi m nguy cơ m c b nh Alzheimer. V ch dinh dư ng, ban nên b sung nhi u ch t ch ng oxy hoá trong kh u ph n ăn h ng ngày như qu h nh, rau xanh, qu qu t. Cá h i chính là ngu n cung c p axit béo Omega 3 tuy t v i nh t, nhưng n u b n không có i u ki n ăn cá h i ít nh t 2 l n m i tu n thì hãy tham kh o ý ki n bác sĩ u ng viên d u cá b sung 1000 mg m i ngày. Chăm sóc làn da
 4. nh hư ng c a tu i tác n làn da: Nh ng v n d dàng nh n th y làn da theo tu i tác là n p nhăn, m nâu và nguy hi m hơn n a là b nh ung thư da. Tránh n ng, không hút thu c lá, b sung vitamin C và E u n giúp da b n ch m lão hóa. Các nghiên c u cho th y: ti p xúc v i ánh n ng m t tr i và hút thu c lá có th d n n tình tr ng m t collagen, elastin, ng th i có th làm bi n i DNA
 5. gây ra b nh ung thư da. ng th i, l i khuyên ơn gi n và hi u qu nh t c a các chuyên gia dành cho nh ng ai mu n có làn da p là hãy nói không v i stress. Tâm tr ng vui v , tho i mái chính là phương thu c th n kỳ giúp làn da b n làm ch m quá trình lão hoá. Phương pháp ơn gi n dành cho b n: Hãy u ng ít nh t m t tách trà xanh m i ngày vì trà xanh là m t ch t ch ng oxy hoá hi u qu . ng th i c n cung c p cho cơ th y lư ng Vitamin C và E. S d ng lo i kem ch ng n ng quang ph r ng (lo i kem có th b o v b n ch ng l i c tia UVA l n UVB) . Khi ch n mua kem ch ng n ng, b n c n ki m tra thông tin nhãn hàng xác nh s n ph m m b o có ch a các thành ph n như : titanium dioxide, zinc oxide, và Mexoryl. Các lo i kem dư ng có thành ph n t trà xanh, vitamin C và E cũng có tác d ng ngăn ch n hi u qu quá trình lão hoá da. Nhưng quan tr ng nh t, b n ng bao gi quên che ch n làn da khi i ra ngoài tr i n ng.
 6. Chăm sóc răng nh hư ng c a tu i tác n răng: Càng l n tu i, răng b n s càng ngã vàng và d dàng b m c các b nh v nư u, hư răng hay th m chí là ung thư mi ng. Các nghiên c u cho th y: Các chuyên gia ã công b m t s th t gây ng c nhiên là răng c a chúng ta có th kéo dài c i n u bi t chăm sóc úng cách. c bi t, s c kho c a răng và khoang mi ng có liên quan ch t ch v i nhau. M t khoang mi ng kho m nh s cung c p ngu n nư c b t ch a các khoáng ch t giúp ch ng l i vi khu n gây sâu răng. iv i ngư i b khô mi ng (nguyên nhân ph bi n nh t là do dùng thu c kháng histamin tr d d ng, thu c ch ng tr m c m và thu c i u tr cao huy t áp) thì nh ng trư ng h p sâu răng s có nguy cơ lây lan nhanh hơn, chính vì v y, h c n ph i c n tr ng hơn trong vi c chăm sóc răng mi ng.
 7. Phương pháp ơn gi n dành cho b n: Vi khu n có th t n công chúng ta b t c khi nào chúng ta ăn, vì v y, hãy ánh răng càng s m càng t t. i u này cũng s giúp lo i b nh ng v t b n t th c ph m và u ng có th nh hư ng n màu răng c a b n như trà, cà phê, rư u vang . B n nên ánh răng trong th i gian 2 phút và ng quên làm s ch nư u, lư i trong khi ánh răng. Ngoài ra, súc mi ng b ng dung d ch có ch a flour h ng ngày cũng là m t cách chăm sóc răng mi ng hi u qu . Hãy n nha sĩ 2 l n m i năm (ho c thư ng xuyên hơn n u b n có i u ki n) ki m tra tình tr ng răng mi ng, phát hi n s m các trư ng h p sâu răng, b nh nư u hay nh ng d u hi u ung thư mi ng. Chăm sóc ph i nh hư ng c a tu i tác n lá ph i: Tu i tác chính là nguyên nhân khi n ph i c a b n suy gi m d n kh năng hi u khí.
 8. Các nghiên c u cho th y: Các chuyên gia cho bi t dù tu i nào, b n cũng có th nâng cao kh năng hi u khí c a ph i b ng cách t p luy n th d c thư ng xuyên. Ngoài ra, duy trì cân n ng h p lý cũng là m t cách hi u qu giúp ph i con ngư i ho t ng t t hơn. Các chuyên gia cho bi t, m t ngư i có cân n ng h p lý s ch c n s d ng 50% công su t hi u khí làm nh ng vi c như hút b i hay d n d p nhà c a – t t nhiên i u này còn b chi ph i b i tu i và gi i tính c a b n. Phương pháp ơn gi n dành cho b n: Các chuyên gia khuyên b n ng quá b n tâm vào nh ng bài th d c n ng n , ch c n i b m i ngày cũng duy trì kh năng hi u khí, nh t là i v i ngư i l n tu i. Chăm sóc cơ b p
 9. T p yoga, ch y b , chơi bóng chuy n hay th m chí ch làm vi c nhà cũng là m t cách luy n t p cơ b p. nh hư ng c a tu i tác n cơ b p: Càng l n tu i, cơ b p c a con ngư i s càng gi m v s c m nh l n kh i lư ng, hơn n a, các cơ b p cũng tr nên m t linh ho t và m t cân b ng theo th i gian. Các nghiên c u cho th y: Cơ b p con ngư i t ư c s c m nh t i a tu i t 20 n 30. iv i nh ng ngư i lư i v n ng, s c m nh c a cơ b p s b gi m i t 2 – 5 % trong chu kỳ 10 năm và s gi m sút rõ r t khi bư c vào tu i 50. Các chuyên gia kh ng
 10. nh, n u b n thư ng xuyên t p luy n và duy trì cân n ng h p lý thì các cơ b p c a b n v n duy trì ư c s c m nh và s linh ho t ngay c khi bư c vào tu i 90. Vì v y, hãy duy trì ch làm vi c và luy n t p cân b ng ngay t bây gi .. Phương pháp ơn gi n dành cho b n: M t l i s ng năng ng và ch t p luy n phù h p s giúp b n có ư c cơ b p d o dai và kh e m nh. N u không th t p các môn th thao nhưng ch y b hay bóng chuy n, b n có th tham gia nh ng môn th thao nh nhàng và òi h i s d o dai như khiêu vũ và yoga, th m chí nh ng công vi c h ng ngày cũng chính là nh ng bào t p luy n hi u qu dành cho cơ b p c a b n. Chăm sóc ôi chân nh hư ng c a tu i tác n ôi chân: khô da, sưng, c ng kh p, viêm t y k chân, ngón chân kho m xu ng.
 11. Các nghiên c u cho th y: Tu i tác s làm kích thư c ôi chân c a b n thay i do ôi chân có xu hư ng gi nư c nhi u hơn và các dây ch ng cũng b giãn ra so v i trư c ó. Ngoài ra, nh ng ôi giày không phù h p cũng là m t nguyên nhân d n n các tình tr ng như viêm t y k chân hay kho m ngón chân. Phương pháp ơn gi n dành cho b n: Hãy chú ý n kích thư c ôi chân c a b n nhi u hơn n a và ng bao gi ch quan trong vi c ch n giày dép. B n cũng nên thay i kích thư c giày dép và cao gót theo th i gian phù h p v i ôi chân và mb o s c kh e c a b n. Tình tr ng viêm k ngón chân hay kho m ngón chân thư ng x y ra v i nh ng ngư i thư ng mang giày và th c hi n các chuy n ng l p i l p l i su t th i gian dài. Theo các chuyên gia, tình tr ng này hoàn toàn có th phòng ng a b ng cách ch n l a nh ng ôi giày phù h p. Ngoài ra, s d n nén tr ng lư ng cũng nh hư ng nm t xương
 12. chân (thư ng g p các trư ng h p loãng xương). i v i nh ng ngư i khô da chân hay da tróc v y, các lo i kem dư ng cũng có th làm da b n tr nên m m m i và m n màng hơn. Chăm sóc tim Ch dinh dư ng ư c b sung nhi u rau xanh cũng giúp cho trái tim kh e m nh.
 13. nh hư ng c a tu i tác n tim: Tu i tác cũng là m t trong nh ng nguyên nhân làm tăng nguy cơ m c các b nh tim m ch và ch ng t qu . Các nghiên c u cho th y: Cao huy t áp là m t th ph m hàng u khi nói n các v n v tim. Huy t áp lý tư ng c a ngư i kho m nh là 115/76. Các chuyên gia nh n m nh r ng, ch ăn u ng nhi u natri cũng là m t nguyên nhân liên quan n cao huy t áp. Tương t như v y, cholesterol trong máu cao hơn 200 mg/dl, tương ng v i lư ng HDL cao hơn 60 mg/dl, lư ng LDL trong kho ng 70 mg/dl thì nguy cơ cao huy t áp c a b n là r t l n. Cao huy t áp là nguyên nhân t o ra viêm t bào, hình thành các m ng bám ng m ch và t o i u ki n cho các cơn au tim hay t qu . Phương pháp ơn gi n dành cho b n: Hãy duy trì ch ăn u ng v i hàm lư ng mu i và ch t béo bão hoà th p. ng th i, b n nên tăng cư ng cung c p cho cơ th nhi u các ch t xơ t rau xanh, trái cây và
 14. ngũ c c. b o v h tim m ch t t nh t, b n nên luy n t p th d c 30 phút u n trong 4 ho c 5 ngày m i tu n. Chăm sóc ôi m t nh hư ng c a tu i tác n ôi m t: ôi m t ch u nh hư ng r t l n c a tu i tác mà ph bi n nh t là tình tr ng khô m t, vi n th , c nhân m t, thoái hoá, tăng nhãn áp... Các nghiên c u cho th y: M c dù ch ng vi n th x y ra r t nhi u nh ng ngư i sau 40 tu i nhưng m t ch dinh dư ng t t v n giúp b n h n ch tình tr ng này. Ngoài ra, nh ng th c ph m có ch a các ch t ch ng oxy cũng giúp b n tránh ư c các nguy cơ thoái hoá m t. Thu c lá là m t trong nh ng nguyên nhân gây nh hư ng x u n ôi m t c a b n. Axit béo Omega 3 và Omega 6 có tác d ng gi m khô m t hi u qu .
 15. Phương pháp ơn gi n dành cho b n: Cách ơn gi n nh t v n là b n nên n bác sĩ nhãn khoa theo nh kỳ s m phát hi n ra nh ng tri u ch ng nh hư ng n th giác c a b n. Ngoài ra, b n nên ăn nhi u rau xanh và dùng viên d u cá b sung n u c n thi t. Khi i dư i tr i n ng, ng nên quên mang kính râm b o v m t, nó s giúp b n tránh ư c tình tr ng c nhân m t v sau này. Chăm sóc xương nh hư ng c a tu i tác n xương: Loãng xương, gãy xương là nh ng trư ng h p thư ng x y ra ngư i l n tu i. Các nghiên c u cho th y: tu i 30, cơ th con ngư i b t u ng ng lưu tr canxi, vì v y n u b n không cung c p y lư ng canxi c n thi t trong ch ăn u ng h ng ngày, ngu n canxi c a cơ th b ns b t u suy y u. Nguyên nhân cơ b n nh t gây giòn xương là lư i t p th d c. Các chuyên gia
 16. cho bi t, xương cũng gi ng như cơ b p, nó c n ư c t p luy n duy trì và phát tri n. Vì th , ng ng i t o ra nh ng “áp l c” nh t nh cho b xương c a b n b ng nh ng ho t ng h ng ngày. Tuy nhiên, nên nh ây là nh ng bài t p h u ích cho xương và th c hi n m c v a ph i, n u không s r t nguy hi m. Phương pháp ơn gi n dành cho b n: Cách ơn gi n nh t duy trì b xương kho m nh v n là t p luy n th d c h ng ngày, k c nh ng môn th thao nh nhàng như yoga hay khiêu vũ cũng giúp ích r t nhi u cho b n. Ph n c n cung c p t 1.000 -1.200 mg canxi trong ch ăn u ng ho c b sung h ng ngày, cùng v i ó là 400 IU Vitamin D và t 350 – 400 mg magiê.
Đồng bộ tài khoản