Khuyến khích bé học cái mới

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
83
lượt xem
11
download

Khuyến khích bé học cái mới

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc học cái mới ở bé thường khá khó khăn. Bởi vì, các bé quen thuộc với những hành động được lặp lại. Bé có thể chơi một trò chơi từ ngày này sang ngày khác, thích nghe một câu chuyện mỗi ngày, hay hỏi cha mẹ cùng một câu hỏi dù đã được giải đáp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khuyến khích bé học cái mới

  1. Khuy n khích bé h c cái m i
  2. Vi c h c cái m i bé thư ng khá khó khăn. B i vì, các bé quen thu c v i nh ng hành ng ư c l p l i. Bé có th chơi m t trò chơi t ngày này sang ngày khác, thích nghe m t câu chuy n m i ngày, hay h i cha m cùng m t câu h i dù ã ư c gi i áp. Lý do bé thích ho t ng ư c l p l i • Thích cái ã bi t r i: Dù s h u trí tò mò b m sinh và luôn khao khát khám phá v t m i, bé v n thích nh ng ho t ng quen thu c. Trò chơi ư c l p l i giúp bé có c m giác tho i mái vì bé ã quen. • L p l i giúp bé h c h i: Khi bé th nh m t s i n tho i, bé c n ư c l p i l p l i nhi u l n cho n khi thu c lòng m i thôi. Nh ng ho t ng l p l i r t có l i cho trí nh c a bé. Khi bé ư c tham gia m t trò chơi hàng ngày, bé s bi t cách thao tác trò chơi thành th o. • T tin v i trò chơi quen thu c: L p l i giúp bé có c m giác t tin vì d dàng g t hái thành công. ó là lý do vì sao bé luôn x p mô hình theo m t cách t ngày này sang ngày khác…
  3. Tuy nhiên, b n v n c n khuy n khích bé h c cái m i: Ho t ng l p l i có th t o s c ỳ, c n tr bé n m i cái m i. Nó cũng khi n bé không m y quan tâm n nh ng i u m i m . B n c n giúp bé cân b ng gi a nh ng trò chơi thân quen v i c m giác thách th c m i. Hãy nói chuy n hào h ng v i bé v nh ng i u m i m , gi i thích quy lu t chơi và hư ng d n cho bé. Bé s h ng thú hơn n u ư c tham gia trò chơi có cái m i – cái cũ k t h p. Ch ng h n, n u b n mu n bé th m t b x p hình m i, hãy tm tb x p hình cũ bên c nh bé có th luân phiên. Ng i bên c nh bé ít phút giúp bé khám phá cái m i, ng viên bé và bé th y b n r t quan tâm n món m i y. G iý bé thay i • Cho phép l p l i: Trò chơi l p l i r t h u ích v i bé. ng nghĩ như th là thi u sáng t o dù v i b n, nh ng trò ó th t bu n t .
  4. • Th nh tho ng, l ng trò chơi m i vào nh ng trò cũ: Khi bé vui v v i nh ng trò chơi quen thu c, b n m i nên bé th m t trò m i. • Giúp bé thay i: Khi bé hào h ng v i bài hát hay trò chơi m i, b n c n bày t thái vui v cùng bé.
Đồng bộ tài khoản