intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Kĩ thuật lưu lượng IP/WDM, chương 15

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
110
lượt xem
47
download

Kĩ thuật lưu lượng IP/WDM, chương 15

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

IP/WDM UNI là giao diện giữa khối kĩ thuật lưu lượng IP và khối kĩ thuật lưu lượng WDM. Trong tầng WDM, kĩ thuật lưu lượng có thể là một thực thể tập trung hoặc một nhóm các khối phân tán tại các node biên mạng WDM. Trong trường hợp sau thì thực ra khối kĩ thuật lưu lượng IP sẽ giao diện với nhiều thực thể. Khuôn dạng bản tin UNI được thiết kế để hỗ trợ tập tối thiểu các chức năng báo hiệu UNI. Khuôn dạng này có thể mở rộng dễ dàng để bổ sung thêm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kĩ thuật lưu lượng IP/WDM, chương 15

 1. Chương 15: Giao diện người sử dụng - mạng IP/WDM (UNI) IP/WDM UNI là giao diện giữa khối kĩ thuật lưu lượng IP và khối kĩ thuật lưu lượng WDM. Trong tầng WDM, kĩ thuật lưu lượng có thể là một thực thể tập trung hoặc một nhóm các khối phân tán tại các node biên mạng WDM. Trong trường hợp sau thì thực ra khối kĩ thuật lưu lượng IP sẽ giao diện với nhiều thực thể. Khuôn dạng bản tin UNI được thiết kế để hỗ trợ tập tối thiểu các chức năng báo hiệu UNI. Khuôn dạng này có thể mở rộng dễ dàng để bổ sung thêm các trường và các chức năng khác chẳng hạn như các thông số cho hợp đồng mức độ dịch vụ, các nhận dạng cho các nhóm khách khác nhau, và các thuộc tính an ninh và thanh toán (mà người khai thác mạng thực tế cần). Tất cả các bản tin UNI đều chứa một số phiên bản chỉ ra phiên bản của giao thức UNI đó, được theo sau bởi một dữ liệu chỉ ra kiểu bản tin. Chiều dài của bản tin UNI là cố định. Hình 4.9 miêu tả khuôn dạng bản tin UNI. 01234567012345670123456701234567 Phiên bản Loại bản tin UNI ID bộ khởi tạo ID chủ sở hữu đường đi ngắn nhất Số thứ tự yêu cầu ID bộ định tuyến điểm đầu A ID giao diện điểm đầu A
 2. Địa chỉ IP điểm đầu A Địa chỉ điểm truy nhập WDM điểm đầu A ID bộ định tuyến điểm cuối Z ID giao diện điểm cuối Z Địa chỉ IP điểm cuối Z Địa chỉ điểm truy nhập WDM điểm cuối Z Bước sóng ưa thích Các khuôn dạng tín hiệu Băng thông hỗ trợ Hình 4.9 Khuôn dạng bản tin IP/WDM UNI Các trường trong bản tin UNI gồm:  Phiên bản: đây là số phiên bản của giao thức UNI đang được sử dụng.  Kiểu bản tin UNI: đã có năm kiểu bản tin UNI được định nghĩa: yêu cầu tạo đường đi ngắn nhất (LCReq), trả lời tạo đường đi ngắn nhất (LCResp), yêu cầu xoá đường đi ngắn nhất (LDReq), trả lời xóa đường đi ngắn nhất (LDResp), và bẫy (Trap).  ID bộ khởi tạo: đây là ID của bộ khởi tạo bản tin. Đối với một bản tin LCReq/LDReq, nó có thể là bộ định tuyến điểm đầu A hoặc một bên thứ ba được trao quyền như là khối kĩ thuật lưu lượng chẳng hạn. Đối với một bản tin LCResp/LDResp hoặc một bản tin Trap, nó có thể là thiết bị biên WDM điểm đầu A hoặc một bên thứ ba được trao quyền ví dụ như khối kĩ thuật lưu lượng.
 3.  ID chủ nhân đường đi ngắn nhất: bất cứ một đường đi ngắn nhất nào đang tồn tại cũng có thể coi như là sự triển khai của bản tin LCReq. Đối với một đường đi ngắn nhất cho trước, trường này được gán bởi bộ khởi tạo bản tin LSReq (bản tin này đã tạo ra đường đi ngắn nhất này). Do đó, đối với bên đầu tiên đã tạo ra bản tin LCReq, trường này tương đương với ID bộ khởi tạo bản tin đó; đối với một LCReq được khởi tạo bởi một bên thứ ba được trao quyền, trường này có thể bằng với ID bộ khởi tạo hoặc được đặt giá trị của ID bộ định tuyến điểm đầu A. Giá trị của trường này được sử dụng bởi tất cả các loại bản tin phù hợp với đường đi ngắn nhất chỉ định đó.  Số thứ tự yêu cầu: một số thứ tự yêu cầu được gán cho mỗi bản tin loại yêu cầu để phân biệt giữa các yêu cầu còn tồn tại. Số này được sao chép lại từ bản tin loại trả lời tương ứng để gắn nó với yêu cầu ban đầu.  ID bộ định tuyến điểm đầu A: đây là ID bộ định tuyến đầu cuối của đường đi ngắn nhất.  ID giao diện điểm đầu A: đây là cổng vật lí của bộ định tuyến đầu cuối của đường đi ngắn nhất.  Địa chỉ IP điểm đầu A: đây là cổng logic của bộ định tuyến đầu cuối của đường đi ngắn nhất.  Địa chỉ điểm truy nhập WDM điểm đầu A: đây là cổng vào của thiết bị biên WDM tại đầu cuối của đường đi ngắn nhất.
 4.  ID bộ định tuyến điểm cuối Z: đây là ID của bộ định tuyến cuối của đường đi ngắn nhất.  ID giao diện điểm cuối Z: đây là ID giao diện bộ định tuyến cuối của đường đi ngắn nhất.  Địa chỉ IP điểm cuối Z: đây là cổng logic của bộ định tuyến cuối của đường đi ngắn nhất.  Địa chỉ điểm truy nhập WDM điểm cuối Z: đây là cổng ra của thiết bị biên WDM tại điểm cuối của đường đi ngắn nhất.  Bước sóng ưa thích: trường này là tuỳ chọn và chỉ được sử dụng bởi các bản tin LCReq để chỉ ra các bước sóng ưa thích.  Khuôn dạng tín hiệu: trường này là tuỳ chọn và chỉ được sử dụng bởi các bản tin LCReq để chỉ ra các khuôn dạng tín hiệu được hỗ trợ.  Băng thông được hỗ trợ: trường này là tuỳ chọn và chỉ được sử dụng bởi các bản tin LCReq để chỉ ra băng thông hoặc dải băng thông được hỗ trợ. Tiếp theo, đồ án sẽ trình bày cụ thể từng loại bản tin UNI trong năm loại bản tin UNI cơ bản là: yêu cầu tạo đường đi ngắn nhất, trả lời tạo đường đi ngắn nhất, yêu cầu xoá đường đi ngắn nhất, trả lời xóa đường đi ngắn nhất và bẫy. Yêu cầu tạo đường đi ngắn nhất Bản tin yêu cầu tạo đường đi ngắn nhất được gửi từ một thực thể IP tới một thực thể WDM thông qua kênh điều khiển (có thể là trong băng hoặc ngoài băng). Một thực thể IP trong ngữ cảnh này
 5. có thể là một bộ định tuyến IP có ít nhất một giao diện được kết nối trực tiếp tới một thiết bị biên WDM, hoặc một bên thứ ba được trao quyền trong tầng IP giống như khối kĩ thuật lưu lượng. Tương tự như vậy, một thực thể WDM có thể là một thiết bị biên WDM như là WADM hoặc một thiết bị điều khiển trong tầng WDM giống như bộ tính toán tuyến đường đi ngắn nhất. Một bản tin yêu cầu tạo đường đi ngắn nhất phải xác định các trường sau trong bản tin UNI (nghĩa là tập thông số được xác định):  Phiên bản  Loại bản tin UNI  ID bộ khởi tạo  ID chủ nhân đường đi ngắn nhất  Số thứ tự yêu cầu  ID bộ định tuyến điểm đầu A  Địa chỉ IP điểm đầu A  ID bộ định tuyến điểm cuối Z  Địa chỉ IP điểm cuối Z Và một cách tuỳ chọn, bản tin yêu cầu tạo đường đi ngắn nhất có thể xác định các trường sau của bản tin UNI (nghĩa là tập thông số tuỳ chọn):  ID giao diện điểm đầu A  Địa chỉ điểm truy nhập WDM điểm đầu A  ID giao diện điểm cuối Z  Địa chỉ điểm truy nhập WDM điểm cuối Z  Bước sóng ưa thích  Khuôn dạng tín hiệu
 6.  Băng thông hỗ trợ Trả lời tạo đường đi ngắn nhất Một thiết bị biên WDM tạo ra một bản tin trả lời tạo đường đi ngắn nhất tương ứng với sau khi xử lí tất cả các bản tin yêu cầu tạo đường đi ngắn nhất. Bản tin trả lời tạo đường đi ngắn nhất đó được gửi tới bộ tính toán tuyến đường đi ngắn nhất và bộ khởi tạo bản tin yêu cầu tạo đường đi ngắn nhất. Một bản tin trả lời tạo đường đi ngắn nhất có các trường xác định sau (các giá trị phải được thiết lập bởi bộ khởi tạo bản tin):  Phiên bản  Loại bản tin UNI  ID bộ khởi tạo  Địa chỉ điểm truy nhập WDM điểm đầu A  Địa chỉ điểm truy nhập WDM điểm cuối Z  ID bộ định tuyến điểm cuối Z  ID giao diện điểm cuối Z  Địa chỉ IP điểm cuối Z Bản tin cũng có thể có một tập thông số sao chép (các giá trị giống như các trường tương ứng của bản tin yêu cầu) mà có các thuộc tính sau:  ID chủ nhân đường đi ngắn nhất  Số thứ tự yêu cầu  ID bộ định tuyến điểm đầu A  ID giao diện điểm đầu A  Địa chỉ điểm đầu A
 7. Ngoài ra bản tin trả lời tạo đường đi ngắn nhất sử dụng một tập các thông số tuỳ chọn (các giá trị có thể được thiết lập bởi bộ khởi tạo bản tin) và có các thuộc tính sau:  Bước sóng ưa thích  Khuôn dạng tín hiệu  Băng thông được hỗ trợ. Tập các thông số trên là bắt buộc nếu như các thông số đó đã được chỉ định trong bản tin LCReq tương ứng. Cần chú ý rằng tất cả các thông số điểm cuối Z trong tập thông số được đặt ‘0’ nếu như nỗ lực tạo đường đi ngắn nhất được yêu cầu bị thất bại. Sau đó, các giá trị của tất cả các thông số trong tập được sao chép và tập tuỳ chọn sẽ trở nên không còn ý nghĩa. Yêu cầu xoá đường đi ngắn nhất Bản tin yêu cầu xoá đường đi ngắn nhất được gửi từ một thực thể IP tới một thực thể WDM thông qua kênh điều khiển (trong băng hoặc ngoài băng). Một thực thể IP trong ngữ cảnh này có thể là một bộ định tuyến IP có ít nhất một giao diện được kết nối trực tiếp tới một thiết bị biên WDM, hoặc một bên thứ ba được trao quyền trong tầng IP giống như khối kĩ thuật lưu lượng. Tương tự như vậy, một thực thể WDM có thể là một thiết bị Biên WDM như là WADM hoặc một thiết bị điều khiển trong tầng WDM giống như bộ tính toán tuyến đường đi ngắn nhất. Một bản tin yêu cầu xoá đường đi ngắn nhất có một tập thông số xác định bao gồm các thuộc tính sau:  Phiên bản  Loại bản tin UNI
 8.  ID bộ khởi tạo  Số thứ tự yêu cầu  ID bộ định tuyến điểm đầu A  ID giao diện điểm đầu A  Địa chỉ IP điểm đầu A  ID bộ định tuyến điểm cuối Z  ID giao diện điểm cuối Z  Địa chỉ IP điểm cuối Z Bản tin yêu cầu xoá đường đi ngắn nhất cũng có tập các thông số tuỳ chọn gồm có các thuộc tính sau:  ID chủ nhân đường đi ngắn nhất  Địa chỉ điểm truy nhập WDM điểm đầu A  Địa chỉ điểm truy nhập WDM điểm cuối Z Cần chú ý rằng bộ khởi tạo bản tin LDReq có thể không biết chủ nhân đường đi ngắn nhất mà nó muốn xoá. Sau đó, nó tuỳ thuộc vào chính sách để xem một yêu cầu như vậy có được xử lí hay không. Tồn tại một cấu hình là khối kĩ thuật lưu lượng có thể xoá bất cứ đường đi ngắn nhất nào nhưng một bộ định tuyến IP chỉ có thể xoá các đường đi ngắn nhất mà nó sở hữu. Trả lời xoá đường đi ngắn nhất Một thiết bị biên WDM tạo ra một bản tin trả lời xoá đường đi ngắn nhất tương ứng với kết quả xử lí cho mỗi bản tin yêu cầu xoá đường đi ngắn nhất. Bản tin trả lời xoá đường đi ngắn nhất được gửi tới bộ tính toán tuyến đường đi ngắn nhất và bộ khởi tạo bản
 9. tin yêu cầu đường đi ngắn nhất. Một bản tin trả lời xoá đường đi ngắn nhất có một tập các thông số xác định gồm:  Phiên bản  Loại bản tin UNI  ID bộ khởi tạo Bản tin trả lời xoá đường đi ngắn nhất cũng cần bao gồm một tập các thông số sao chép bao gồm các thuộc tính sau:  ID bộ định tuyến điểm đầu A  ID giao diện điểm đầu A  Địa chỉ IP điểm đầu A  ID bộ định tuyến điểm cuối Z  ID giao diện điểm cuối Z  Địa chỉ IP điểm cuối Z  Tập các thông số tuỳ chọn của nó bao gồm các thuộc tính sau:  ID chủ nhân đường đi ngắn nhất  Địa chỉ điểm truy nhập WDM điểm đầu A  Địa chỉ điểm truy nhập WDM điểm cuối Z Tập các thông số này là bắt buộc nếu các thông số đó đã được chỉ định trong bản tin LDReq tương ứng. Cần chú ý rằng tất cả các thông số điểm đầu A và điểm cuối Z trong tập thông số sao chép sẽ được thiết lập giá trị ‘0’ nếu như nỗ lực xoá đường đi ngắn nhất được yêu cầu đó thất bại. Các giá trị của các thông số trong tập tuỳ chọn sẽ không có ý nghĩa. Bản tin bẫy (trap)
 10. Một bản tin bẫy cho phép một thiết bị biên WDM báo cho tất cả các thực thể thích hợp các sự kiện đáng chú ý xảy ra đối với một đường đi ngắn nhất. Một bản tin bẫy luôn được gửi tới một thực thể IP điểm đầu A, và khối kĩ thuật lưu lượng IP và/hoặc bộ định tuyến đường đi ngắn nhất, bất cứ khi nào thích hợp. Một bản tin bẫy có một tập thông số xác định bao gồm:  Phiên bản  Loại bản tin UNI  ID bộ khởi tạo  ID chủ nhân đường đi ngắn nhất  Số thứ tự yêu cầu  ID giao diện điểm đầu A  Địa chỉ IP điểm đầu A  Địa chỉ điểm truy nhập WDM điểm đầu A  ID giao diện điểm cuối Z  Địa chỉ IP điểm cuối Z  Địa chỉ điểm truy nhập WDM điểm cuối Z Tập các thông số tuỳ chọn của nó bao gồm:  ID bộ định tuyến điểm đầu A  ID bộ định tuyến điểm đầu A  Bước sóng ưa thích  Khuôn dạng tín hiệu  Băng thông hỗ trợ Mỗi thực thể mạng (khởi tạo một bản tin bẫy) duy trì một bộ đếm riêng rẽ để đánh dấu trường số thự tự yêu cầu của mỗi bản tin
 11. bẫy. Phía nhận có thể phân xử các bản tin bẫy xung đột từ cùng bộ khởi tạo dựa trên giá trị trường này.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản