intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Kí ức về GS

Chia sẻ: Tran Vu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

102
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kí ức về GS sưu tầm từ internet

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kí ức về GS

  1. Kí ức về GS. Đặng Đình Áng trong tôi Viết bởi Giáo sư Nguyễn Duy Tiến Thứ ba, 11 Tháng 3 2008 21:29 Năm 1976, tôi đươc cư vao Huế giang day 1 thang. Tư Huế tôi đi thăng vao Sai Gon. ̀ ̉ ̣ ́ ̉ ̀ ̀ ̀ Lân đâu tiên tôi đươc thăm đât phia Nam, lạ canh, lạ ngươi. Tinh cơ, tôi đươc găp giao ̀ ̀ ́ ́ ̉ ̀ ̣ ́ sư Đăng Đinh Ang tai nhà riêng cua ông tai cư xá 57 Duy Tân (nay là đương Nguyên ̣ ̀ ́ ̣ ̉ ̣ ̃ Cơ Thach). Ông Ang tiêp tôi rât lich sư và thân thiêt, noi chuyên vơi nhau về Toan hoc ̣ ́ ́ ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̣ hêt sức vui ve. Môt luc sau, giao sư Nguyên Hưu Anh tơi thăm ông Ang (thây cũ cua ́ ̉ ̣ ́ ́ ̃ ́ ̀ ̉ minh). Khi vao nha, ông Ang giơi thiêu chung tôi lam quen vơi nhau, măc dâu trươc đó ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ tôi đã biêt ông Nguyên Hưu Anh tư Hà Nôi mơi vao. Ông Nguyên Hưu Anh con mang ́ ̃ ̣ ̀ ̃ ̀ theo môt goi nôm. Ông Ang tum tim cươi và noi “Xa nhau chưng ây năm mà anh vân ̣ ́ ̣ ́ ̉ ̉ ́ ́ ̃ con nhơ tơi sở thich âm thưc cua tôi a?”. Điêu đó lam tôi nghĩ răng ông Ang rơi Hà Nôi ̀ ́ ̉ ̉ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ tư 1953, vao Sai Gon sông hơn 20 năm mà giong noi và phong cach cua ông vân giư ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ́ ́ ̉ ̃ nguyên ban săc cua ngươi Hà Nôi. ̉ ́ ̉ ̣ Nhơ ông Ang mà tôi đươc lam quen vơi môt số nhà toan hoc ở Sai Gon luc bây giơ như ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ́ giao sư Tôn Thât Long (chuyên nganh giai tich), giao sư Pham Xuân Quang (chuyên ́ ́ ̀ ̉ ́ ́ ̣ nganh xac suât thông kê), ông Hoang Manh Đê. Môt hôm, ông Ang rủ tôi đi nhâu thit ̀ ́ ́ ́ ̀ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ cho, bà chị tôi vôn là ngươi theo đao Phât, nên ông phai dung tiêng long “môc tôn” thay ́ ́ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ́ ̣ ̀ cho “thit cho”. Ông Tôn Thât Long không biêt tư long nay, nên đã rủ con gai nhỏ cua ̣ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ̉ ông cung đi ăn. Tôi và ông Ang uông rươu đế và noi chuyên về “môc tôn” ở Băc Ki, bố ̀ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ̀ con ông Long say sưa ăn. Tôi hoi chau: “chau ăn có ngon không?”, chau trả lơi “Ngon ̉ ́ ́ ́ lăm, mà chau chưa đươc ăn thứ thit nay bao giơ”. Sau khi đươc biêt “môc tôn” là thit ́ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̀ ̣ cho, ông Long lâp tức thôi không ăn nưa và băt con gai cung không đươc ăn. Ông Ang ́ ̣ ́ ́ ̃ ́ hoi “Tai sao thê?”. Ông Long trả lơi: “Thây không noi vơi em trươc là đi ăn thit gi!!!” ̉ ̣ ́ ̀ ́ ̣ ̀ Ông Ang trả lơi “ Tôi đã noi rât rõ là ta đi ăn môc tôn”. Hoa ra là ông Long không biêt ́ ́ ́ ̣ ̀ ́ ́ tiêng long “môc tôn” là gì ca. Ông Ang giai thich “ Môc tôn là cây con, cây con noi ́ ́ ̣ ̀ ̉ ́ ̉ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ́ ngươc lai là con cây”. Ông Long vưa buôn vưa tức “ lai kiêu chơi chư cua Băc Hà rôi”. ̣ ̀ ̀ ̣ ̉ ̉ ́ ̀ Đây là kỉ niêm đâu tiên cua tôi vơi ông Ang. ́ ̣ ̀ ̉ ́ Hôi đo, tôi con là thanh niên trai tre, ông Ang luc bây giơ ở cai tuôi “49 chưa qua, 53 đã ̀ ́ ̀ ̉ ́ ́ ́ ́ ̉ đên” (ông Ang sinh năm 1926, tuôi Dân) nên chuyên khoai “môc tôn” là tât yêu. Rôi ́ ́ ̉ ̀ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ́ ̀ chung tôi noi đên chuyên ở Mĩ và ở Nga. Ông Ang cho răng nên khoa hoc cơ ban cua ́ ́ ́ ̣ ́ ̀ ̀ ̣ ̉ ̉ Nga rât tôt, ông hêt sức trân trong cac nhà Toan hoc nôi tiêng ở Nga như: Kolmogolov, ́ ́ ́ ̣ ́ ́ ̣ ̉ ́ Gelfand ... đăc biêt ông hêt sức ca ngơi và khâm phuc nên âm nhac cổ điên và balet cua ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ̣ ̀ ̉ Nga. Ông thuôc khá nhiêu tên tuôi nghệ sĩ cua Nga như Shastakovic, Kagan, ... Khi noi ̣ ̀ ̉ ̉ ́ về đề tai nay ông hêt sức say sưa, lim dim măt như đang thưởng thức môt ban giao ̀ ̀ ́ ́ ̣ ̉ hưởng nao đo. Sau nay tôi mơi biêt, ông là em ruôt nhac sĩ Đăng Đinh Hưng (bố cua ̀ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̉ Đăng Thai Sơn). Ông đua tôi, “đep trai và khoẻ manh như câu thì chăc là có nhiêu môi ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̀ ́ tinh ở Nga lăm, tơ cung thế thôi.” Và ông nhin tôi cươi hom hinh. Đên lươt tôi hoi ông ̀ ́ ̃ ̀ ́ ̉ ́ ̉ có môi tinh nao ở Mĩ không, măt ông sang lên và noi “ô, con gai Tây luc trẻ thì đep lăm, ́ ̀ ̀ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ̣ ́ đep như môt bông hoa vây, ai mà chăng thich. Nhưng có hai thứ mà ngươi Viêt minh ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̀ không co. Đó là tiên và sức khoe. Cho nên chỉ thich vây thôi, rôi ngươi Viêt lai lây ́ ̀ ̉ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ngươi Viêt. Chưa kể sư khac nhau về văn hoa, sở thich âm thưc, nên ngươi Viêt lai về ̣ ́ ́ ́ ̉ ̣ ̣ sông vơi ngươi Viêt mà thôi.” Đây là bai hoc đâu tiên ông Ang đã day tôi chuyên ở Mi. ́ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̃
  2. Khi noi chuyên vơi nhau, tôi và ông không có măc cam là hai ngươi ở hai chế độ khac ́ ̣ ̣ ̉ ́ nhau cua Tổ Quôc, Tôi hoi ông, tai sao ông không sang Mĩ sông. Trâm ngâm môt luc ông ̉ ́ ̉ ̣ ́ ̀ ̣ ́ noi: “ở Mi, ngươi ta không quí tuôi già đâu. Tôi đã ngoai 50, sang Mĩ bây giơ kiêm viêc ́ ̃ ̉ ̀ ́ ̣ khó lăm.” Đây là bai hoc thứ 2 ông Ang day tôi thế nao là nươc Mi. Sau nay, nhiêu ban ́ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̀ ̃ ̀ ̀ ̣ cua tôi noi vơi tôi “Nươc Mĩ là thiên đương cua trẻ thơ, chiên trương cua tuôi trẻ và ̉ ́ ̉ ́ ̉ ̉ nghia đia cua tuôi gia.” Tôi lai cang thâm thia câu noi chân thanh trươc kia cua ông Ang. ̃ ̣ ̉ ̉ ̀ ̣ ̀ ́ ́ ́ ̀ ̉ ́ Cung năm 1976, giao sư Lê Văn Thiêm vao Sai Gon phôi hơp vơi giao sư Đăng Đinh ̃ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̣ ̀ Ang tổ chức hôi thao Toan hoc. Đây là lân găp gơ đâu tiên cua hai nên Toan hoc Băc và ́ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ̉ ̀ ́ ̣ ́ Nam. Ông Ang rủ tôi cung đi và đề nghị tôi đoc môt bao cao. Khi vui chuyên, ông noi ́ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ́ vơi tôi răng “giao sư Lê Văn Thiêm là ngươi anh cả cua nên Toan hoc Viêt Nam, ở ̀ ́ ̉ ̀ ́ ̣ ̣ ngoai Băc cac anh lam gì thì lam, nhưng nhơ phai bao vệ uy tin cho anh Thiêm”. Vai ̀ ́ ́ ̀ ̀ ̉ ̉ ́ ̀ hôm sau, tôi thây ông Ang chở ông Thiêm đi trên đương Duy Tân băng chiêc xe may ́ ́ ̀ ́ ́ Suzuki cũ ki. Hai ngươi đang noi chuyên vơi nhau tâm đăc lăm thì xe dưng lai. Hoá ra là ̃ ́ ̣ ́ ́ ̣ xe hêt xăng (thơi đó xăng rât hiêm). Tôi nhơ mai hinh anh hai nhà Toan hoc đai diên cho ́ ́ ́ ̃ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ hai nên Toan hoc Nam và Băc đang cung nhau đâỷ cai xe Suzuki đên môt nơi nao đó tim ̀ ́ ̣ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̀ ̀ xăng. Năm 1977, hôi nghị Toan hoc toan quôc tổ chức tai Hà Nôi, tôi mơi ông Ang và ông ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ́ Long đên gia đinh tôi chơi tai 34 Điên Biên Phu, Hà Nôi. Cung tiêp có giao sư Phan Đức ́ ̀ ̣ ̣ ̉ ̣ ̀ ́ ́ Chinh. Trong căn nhà chât hep, chung tôi noi chuyên về Toan hoc và uông rươu lang ́ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̣ ́ ̀ Vân, uông cà phê Phủ Quy. Say sưa tơi mức ông Ang ra ngoai, quên đương vao nha, rôi ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ sau đó lăn ra ngu, cam đông tơi mức ông Tôn Thât Long khoc hu hu (không hiêu khoc vì ̉ ̉ ̣ ́ ́ ̉ ́ cam đông trươc tinh cam chân tinh cua chung tôi hay vì say rươu). Con tôi và ông Chinh ̉ ̣ ̀ ̉ ̀ ̉ ́ ̀ ́ thì khoa chân, mua tay noi chuyên văn thơ. Đung luc đo, anh Đăng Hung Thăng đên. ́ ́ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̀ ́ ́ Anh chứng kiên canh đó và lây lam ngac nhiên tai sao lai đên nông nôi nay. Tinh dây, ́ ̉ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̃ ̀ ̉ ̣ ông Ang noi vơi tôi: “Anh không chup anh và đưa tôi lên bao đây chứ?” Tôi ngây thơ trả ́ ́ ̣ ̉ ́ ́ lơi “Lam gì có chuyên ây hả ông!!”. ̀ ̣ ́ Sau đo, ông Ang và ông Long mơi tôi vao Sai Gon giang day 3 thang. Cung đi vơi tôi ́ ́ ̀ ̀ ̀ ̉ ̣ ́ ̀ chuyên ây có giao sư Pham Huyên. Giao sư Nguyên Cang (chủ nhiêm khoa Toan ĐH Sai ́ ́ ́ ̣ ̃ ́ ̃ ̣ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̣ ́ ́ ̀ Gon luc đo) ra tân sân bay đon chung tôi. Chiêu chiêu, sau khi day xong chung tôi ̀ ̣ ́ thương đên thăm ông Ang, ông Quang, ông Long và ông Hoang Manh Đê. Hoan canh ́ ́ ̀ ̣ ̉ ̀ ̉ vât chât luc bây giơ khó khăn lăm, ông Cang tim cach cho chung tôi 20 lit xăng/môt ̣ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ̣ thang. Tôi đươc anh Long cho mươn xe PV để đi (đây là lân đâu tiên tôi đươc đi xe ́ ̀ ̀ may). Xăng dung không hêt thì có quyên ban đi lây tiên xai. Nhơ thê, thinh thoang tôi ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̉ ̉ mơi ông Long, ông Ang và cac ông khac đi ăn phở, đên nhà ông Để uông rươu Tây, đên ́ ́ ́ ́ ́ ́ nhà ông Quang để nghe nhac cổ điên (ông Quang có môt bộ sưu tâp nhac cổ điên nôi ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ̉ ̉ ́ tiêng). Giáo sư Áng đang chơi flute tại tư gia
  3. Kế tư đó trở đi, môi lân ra Băc, ông Ang lai tơi thăm tôi. Có môt lân, ông đên nhà tôi vơi ̃ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ́ vẻ vui buôn và lo lăng lân lôn. Tôi chuc mưng ông vì Đăng Thai Sơn vưa đoat giai nhât ̀ ́ ̃ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ́ cuôc thi Piano ở Ba Lan (1980). Ông không vui vẻ lăm mà keo tôi ra khoi nhà và bao: ̣ ́ ́ ̉ ̉ “Tơ có chuyên nay muôn noi vơi câu”. Chưa bao giơ ông noi vơi tôi băng giong nghiêm ̣ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̀ ̣ tuc như thê: “Thăng Sơn nhà tơ nó vưa đươc giai thưởng Chopin, tơ rât sung sương và ́ ́ ̀ ̉ ́ tư hao. Nhưng đai phat thanh cua minh lai công bố giai thưởng cua nó là 30.000$. Câu ̀ ̀ ́ ̉ ̀ ̣ ̉ ̉ ̣ biêt không, đó là số tiên cưc kì lơn, vì thế tơ rât lo lăng sơ nó sẽ bị băt coc tai Hà Nôi”. ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ̣ ̣ Tôi lây lam ngac nhiên, vì luc đó tôi không hiêu 30.000$ lơn đên mức nao, mà chả lẽ vì ́ ̀ ̣ ́ ̉ ́ ̀ tiên mà ngươi ta lai băt coc môt nhân tai a. Tôi noi vơi ông “ ở Miên Băc không thể xay ̀ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̉ ra chuyên tông tiên như vây ông a”. Ông Ang noi: “ở đâu mà chả thê, có nhiêu kẻ xâu ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̀ ́ lăm. Tơ lo cho thăng Sơn nhà tơ nên bân thân hêt cả ngươi.” Tôi noi vơi ông: “ở miên ́ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̀ Băc chưa tưng xay ra chuyên tông tiên.” Săc măt ông tươi tinh hăn ra khi nghe tôi noi ́ ̉ ̣ ́ ̀ ́ ̣ ̉ ̉ ́ điêu đo. Hoa ra ngươi tưng trai, lac quan yêu đơi như ông cung có luc suy tư lo lăng và ̀ ́ ́ ̉ ̣ ̃ ́ ́ canh giac đên vây. Tiên thể tôi hoi ông về truyên thông âm nhac trong gia đinh ông. Ông ̉ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ̣ ̀ noi rât it, nhưng tỏ ra rât quí và thương ngươi anh ruôt cua ông là Đăng Đinh Hưng. ́ ́ ́ ́ ̣ ̉ ̣ ̀ Ông bao “ Ông anh tôi khổ tơi mức ban dân, ban mon cac thứ mà ăn, ban cả nhà thế mà ̉ ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ vân phai măc quân thung đit. Vây mà vân con lam thơ, có ngươi ngôi canh chep nhưng ̃ ̉ ̣ ̀ ̉ ́ ̣ ̃ ̀ ̀ ̀ ̣ ́ bai thơ cua ông ây, hy vong để truyên lai cho hâu thê. Lai con có môt cô rât yêu ông anh ̀ ̉ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ̣ ́ tơ, thề sông, thề chêt là sẽ chung thuỷ vơi ông anh tơ tơi cung. Thế mơi là la!” Noi rôi ́ ́ ̀ ̣ ́ ̀ ông trâm tư và tiêp: “Có thế mơi ra thăng Đăng Thai Sơn!”. Tôi vui chuyên hoi ông: ̀ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̉ “Sơn có sông vơi bố đâu mà hinh như chỉ sông vơi mẹ thôi, đung không?” Ông nhay măt ́ ̀ ́ ́ ́ ́ cươi tinh ranh và bao: “Câu xem, con gà trông có tich sư gì đâu. Nhưng quả trứng không ̉ ̣ ́ ́ có nó thì không nở ra thanh con gà đươc, dù trứng cua con gà mẹ có to và tôt đên đâu đi ̀ ̉ ́ ́ nưa.”. Câu chuyên nay lam tôi nhơ mai buôi trưa hôm ây: ở môt vươn hoa nho, gân ̣ ̀ ̀ ̃ ̉ ́ ̣ ̉ ̀ quang trương Ba Đinh, giưa trưa hè oi a, tôi và ông ngôi noi chuyên vơi nhau say sưa. ̉ ̀ ̉ ̀ ́ ̣ Sau đo, tôi đi Ba Lan it có dip găp ông. ́ ́ ̣ ̣ Năm 1984 tôi về nươc, lai găp ông ở Bộ Đai Hoc. Ông bao: “Tơ đang lam giây tơ đi day ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ̣ ở Mĩ mà răc rôi qua. Họ cứ lam như tơ đi là tơ ở lai luôn bên ây. Câu thì câu hiêu tơ quá ́ ́ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ con gi. Như câu vơi tơ có cho thêm tiên cung không ở lai”. Tư đó tôi cang tin chăc răng ̀ ̀ ̣ ̀ ̃ ̣ ̀ ́ ̀ ông Ang là môt ngươi hêt sức yêu nươc và có trach nhiêm vơi cuôc sông. Môt lân, ông ́ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ra chơ mua vai thiêu mang về Nam. Ông nhin chum vai thiêu đep môt cach say sưa và ̉ ̀ ̀ ̀ ̉ ̀ ̣ ̣ ́ noi: “Con tơ ăn vai thiêu sẽ khen ngon, nhưng không hiêu bố nó đang nghĩ gì đâu”. Rôi ́ ̉ ̀ ̉ ̀ ông noi tiêp: “Nhin con tơ ăn vai thiêu, tơ nhơ hôi con trẻ đi vao nhưng vươn vai xanh ́ ́ ̀ ̉ ̀ ̀ ̀ ̀ ̉ tôt ở Hà Đông để ăn trôm vai và nghe tu hú goi bây. Bây giơ ngoai Băc không con tu hú ́ ̣ ̉ ̣ ̀ ̀ ́ ̀ nưa, nhưng trong tơ, tiêng chim tu hú nó mơi da diêt và buôn lam sao.” Ông Ang là như ́ ́ ̀ ̀ ́ thế đây! Trong ông là môt nhà Toan hoc lơn, môt tâm hôn Viêt Nam, yêu âm nhac, yêu ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ cai đep và biêt thưởng thức nhưng mon ăn dân tôc ở trinh độ văn hoa cao. ́ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ́ Nhưng năm gân đây, môi lân tôi vao Sai Gon thăm ông, ông thương đi chơ mua cá về ̀ ̃ ̀ ̀ ̀ ̀ nâu cơm cho tôi ăn. Ông bao: “Chỉ có tơ mơi biêt chon con cá nao là ngon thôi”. Ông ́ ̉ ́ ̣ ̀ thương uông bia Sai Gon xuât khâu và ông noi: “ Bia nay chăng thua thứ bia nao trên thế ́ ̀ ̀ ́ ̉ ́ ̀ ̉ ̀ giơi!”. Môt lân viên Toan tổ chức hôi thao ban về hơp tac đao tao cac nhà toan hoc trẻ giưa Viêt ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ̉ ̀ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ̣ Nam và Phap. Đên lươt đăt ra tiêu chuân nhưng hoc sinh, sinh viên nao gioi tơi mức nao ́ ́ ̣ ̉ ̣ ̀ ̉ ̀
  4. thì đươc hoc bông sang Phap hoc. Ông Ang bưc minh và nghen ngao noi nhỏ vơi tôi: Tơ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ́ rât dị ứng vơi nhưng chuyên “ban con” kiêu nay. ́ ̣ ́ ̉ ̀ Bây giơ ông đã lơn tuôi, tôi không dam ngôi uông rươu, uông bia vơi ông như xưa nưa, ̉ ́ ̀ ́ ́ nhưng tôi luc nao cung nhơ đên ông như môt ngươi anh lơn trong gia đinh Toan hoc ́ ̀ ̃ ́ ̣ ̀ ́ ̣ Viêt Nam. Ông Ang ơi, đã 30 năm rôi, quen nhau rôi thân nhau, nhưng tôi không nghĩ ̣ ́ ̀ ̀ ông đã bươc vao tuôi 80. Ba mươi năm đã qua, bao nhiêu biên đông cua đơi ngươi. Ông ̀ ̉ ́ ̣ ̉ Long (năm sinh 1939) thì ở Phap, bị bênh run tay và đã về hưu, ông Quang (năm ́ ̣ sinh ???) thì ở tân cưc băc Canada, ông Chinh tron 70 tuôi (sinh ngay 15-09-1936) cung ̣ ́ ́ ̀ ̉ ̀ ̃ bị bênh run tay,về hưu sông ở ven Hồ tây. Chỉ con ông Ang, ông Để và tôi thinh thoang ̣ ́ ̀ ́ ̉ ̉ găp nhau, luc ở Hà Nôi, luc ở Sai Gon. Và môi lân như vây, chung tôi lai nhơ lai nhưng ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̀ ̃ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ chuyên vui buôn đã xay ra trong quá khứ cua môi ngươi. Tôi hy vong răng ngay kỷ niêm ̣ ̀ ̉ ̉ ̃ ̣ ̀ ̀ ̣ ông Ang tron 80 tuôi, ông Chinh tron 70 tuôi, nhưng ngươi ban cũ lai đươc găp nhau, ́ ̀ ̉ ́ ̀ ̉ ̣ ̣ ̣ nâng côc chuc sức khoe, hanh phuc và nhưng điêu tôt lanh, may măn nhât cho môi ́ ́ ̉ ̣ ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̃ ngươi. Trong tôi, ông Ang vân tre, hom hinh, yêu đơi như ngay nao. Chuc ông sức khoe, ́ ̃ ̉ ́ ̉ ̀ ̀ ́ ̉ hanh phuc luôn đủ sức uông hêt 1 ly Wishky (red label) hoăc côc bia Sai gon (export) ̣ ́ ́ ́ ̣ ́ ̀ ̀ cung ban bè bên bể có con cá tai tuơng tai 162 Điên Biên Phu, TP Hồ Chí Minh, noi ̀ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ chuyên vui và cươi thât thoai mai, quên đi nhưng điêu không may cua môi ngươi. ̣ ̣ ̉ ́ ̀ ̉ ̃ Hà Nội, hè 2006 Nguyễn Duy Tiến
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2