KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC MÔN HỌC - MÔN MĨ THUẬT

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

2
320
lượt xem
85
download

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC MÔN HỌC - MÔN MĨ THUẬT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thường thức Mĩ thuật - Kể được các hình ảnh chính của bức tranh. Nhận xét 1 - Kể tên được các màu chính của bức tranh. Biết mô tả những hình ảnh, màu sắc chính của bức tranh. - Nêu được tên bức tranh, tên tác giả. Nhận xét Biểu hiện cụ thể (Chứng cứ) Chủ đề: Vẽ theo mẫu Nhận xét 2 xiên Biết cách vẽ nét thẳng, nét cong, nét xiên (bằng tay, không dùng thước kẻ). - Vẽ được hình bằng nét thẳng, nét cong, nét xiên. - Không dùng thước kẻ, com pa khi vẽ các nét thẳng,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC MÔN HỌC - MÔN MĨ THUẬT

 1. Phần 2 KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC MÔN HỌC _________________________________________________________________ B. CÁC MÔN HỌC ĐÁNH GIÁ BẰNG NHẬN XÉT MÔN MĨ THUẬT LỚP 1 Nhận xét Biểu hiện cụ thể (Chứng cứ) Học kì I Chủ đề: Thường thức Mĩ - Nêu được tên bức tranh, tên tác giả. thuật - Kể được các hình ảnh chính của bức tranh. Nhận xét 1 - Kể tên được các màu chính của bức tranh. Biết mô tả những hình ảnh, màu sắc chính của bức tranh.
 2. Nhận xét Biểu hiện cụ thể (Chứng cứ) Chủ đề: Vẽ theo mẫu Nhận xét 2 - Nhận biết được nét thẳng, nét cong, nét xiên Biết cách vẽ nét thẳng, nét cong, nét xiên (bằng tay, không - Vẽ được hình bằng nét thẳng, nét cong, dùng thước kẻ). nét xiên. - Không dùng thước kẻ, com pa khi vẽ các nét thẳng, nét cong, nét xiên. Chủ đề: Vẽ tranh trang trí Nhận xét 3 - Vẽ được các hoạ tiết theo mẫu. Biết vẽ hoạ tiết theo mẫu, biết - Tô được màu vào hình. cách chọn màu, tô màu phù hợp. - Tô được màu đều, gọn trong hình. Chủ đề: Vẽ tranh Nhận xét 4 - Chọn được nội dung đề tài phù hợp với khả năng. Biết chọn nội dung đề tài, vẽ được tranh rõ chủ đề. - Chọn và sắp xếp được hình ảnh theo đề
 3. Nhận xét Biểu hiện cụ thể (Chứng cứ) tài. vẽ màu phù hợp rõ nội dung, chủ đề. Học kì II Chủ đề: Thường thức Mĩ - Mô tả được các hình ảnh chính của bức thuật tranh. Nhận xét 5 - Kể tên được các màu sắc chính trên bức tranh. Biết mô tả những hình ảnh, màu sắc chính trên bức tranh, nêu - Đưa ra được lí do cho sự lựa chọn của cảm nhận thích hay không thích bức mình thích hay không thích bức tranh. tranh. Chủ đề: Vẽ theo mẫu Nhận xét 6 - Nhận dạng được các đồ vật có nét thẳng, nét cong, nét xiên. Biết cách sử dụng các nét thẳng, cong để vẽ các hình đơn - Vẽ được tranh đơn giản bằng các hình giản. tròn, hình vuông, hình tam giác. - Biết dùng các nét thẳng, nét cong, nét xiên
 4. Nhận xét Biểu hiện cụ thể (Chứng cứ) để vẽ hình. Chủ đề: Vẽ trang trí - Vẽ được các hoạ tiết theo yêu cầu của bài. Nhận xét 7 - Tô được màu vào hình phù hợp. Biết cách vẽ tiếp hoạ tiết, biết - Tô màu đều, gọn trong hình. chọn màu tô màu phù hợp. Chủ đề: Vẽ tranh - Vẽ được tranh có 2 hình ảnh trở lên. Nhận xét 8 - Sắp xếp được các hình ảnh cân đối, hợp lí. Biết cách chọn và sắp xếp - Vẽ được màu phù hợp, rõ nội dung. hình ảnh theo đề tài, biết tô màu phù hợp. Xếp loại học lực Học kì I Học kì II (Cảnăm) Hoàn thành tốt (A+) 4 8 nhận xét nhận xét
 5. Hoàn thành (A) 2-3 4-7 nhận xét nhận xét Chưa hoàn thành (B) 0 - 1 0 - 3 nhận xét nhận xét LỚP 2 Nhận xét Biểu hiện cụ thể (Chứng cứ) Học kì I Chủ đề: Thường thức Mĩ - Nêu được tên bức tranh, tên tác giả. thuật - Kể được các hình ảnh chính của bức tranh. Nhận xét 1 - Kể tên được các màu chính trên bức tranh. Biết mô tả những hình ảnh, màu sắc chính của bức tranh. Chủ đề: Vẽ theo mẫu Nhận xét 2 - Vẽ được hình cân đối với tờ giấy.
 6. Nhận xét Biểu hiện cụ thể (Chứng cứ) Biết cách quan sát và cách vẽ - Vẽ được các hình theo mẫu. hình, vẽ được các nét cơ bản của - Hình vẽ gần giống mẫu về tỉ lệ, hình dáng. mẫu. Chủ đề: Vẽ tranh trang trí Nhận xét 3 - Vẽ được các hoạ tiết theo yêu cầu của bài. Biết cách vẽ hoạ tiết, biết sắp - Sắp xếp được hoạ tiết theo nội dung bài. xếp hoạ tiết, biết vẽ màu. - Tô được màu vào hình phù hợp. Chủ đề: Vẽ tranh Nhận xét 4 - Chọn được nội dung phù hợp với khả năng. Chọn được nội dung đề tài, vẽ được tranh rõ chủ đề. - Biết sắp xếp được hình ảnh chính, phụ. - Chọn màu, vẽ màu phù hợp với chủ đề. Học kì II Chủ đề: Thường thức Mĩ - Mô tả được các hình ảnh chính, phụ của thuật bức tranh.
 7. Nhận xét Biểu hiện cụ thể (Chứng cứ) Nhận xét 5 - Kể tên được các màu sắc chính có trên bức tranh. Biết mô tả những hình ảnh, màu sắc chính trên bức tranh, bước - Nêu cảm nhận về thích hay không thích đầu có cảm nhận được vẻ đẹp của bức tranh. bức tranh. Chủ đề: Vẽ theo mẫu Nhận xét 6 - Vẽ được khung hình cân đối. Biết cách quan sát và vẽ hình - Vẽ được hình bằng các nét phác (nét theo mẫu, bài vẽ gần giống với mẫu. thẳng) trong khung hình. - Biết sửa hình, hoàn chỉnh hình, hình vẽ gần giống mẫu về hình dáng, tỉ lệ. Chủ đề: Vẽ trang trí Nhận xét 7 - Chọn, vẽ được các hoạ tiết theo yêu cầu của bài. Biết chọn hoạ tiết và biết sắp xếp hoạ tiết, vẽ màu phù hợp rõ nội - Sắp xếp được hoạ tiết phù hợp với nội dung. dung. - Tô được màu vào hình.
 8. Nhận xét Biểu hiện cụ thể (Chứng cứ) Chủ đề: Vẽ tranh Nhận xét 8 - Vẽ được tranh có từ 3 hình ảnh trở lên. Chọn được nội dung đề tài, - Chọn và sắp xếp được các hình ảnh phù vẽ được tranh có hình ảnh, rõ nội hợp, rõ chủ đề. dung. - Vẽ được màu phù hợp. Xếp loại học lực Học kì I Học kì II (Cả năm) Hoàn thành tốt (A+) 4 8 nhận xét nhận xét Hoàn thành (A) 4 - 7 nhận xét 2 -3 nhận xét Chưa hoàn thành (B) 0 - 1 0 - 3 nhận xét nhận xét
 9. LỚP 3 Nhận xét Biểu hiện cụ thể (Chứng cứ) Học kì I Chủ đề: Thường thức Mĩ - Kể được các hình ảnh chính, phụ của bức thuật tranh. Nhận xét 1 - Kể tên được các màu có trên bức tranh. Biết mô tả những hình ảnh, - Nêu được lí do thích hay không thích bức màu sắc của bức tranh. tranh. Bước đầu biết nêu cảm nhận về vẻ đẹp của bức tranh. Chủ đề: Vẽ theo mẫu Nhận xét 2 - Vẽ được khung hình cân đối với tờ giấy. Biết cách vẽ hình, bài vẽ gần - Vẽ được hình bằng các nét phác (nét giống với mẫu. thẳng) nằm trong khung hình. - Bước đầu vẽ hoàn chỉnh hình, vẽ được
 10. Nhận xét Biểu hiện cụ thể (Chứng cứ) hình gần giống mẫu về tỉ lệ,hình dáng. Chủ đề: Vẽ tranh trang trí Nhận xét 3 - Vẽ được các hoạ tiết theo yêu cầu của bài. Biết cách chọn hoạ tiết và - Sắp xếp được hoạ tiết theo cách nhắc lại cách sắp xếp hoạ tiết, vẽ màu phù hoặc xen kẽ. hợp rõ nội dung. - Tô được màu vào hình phù hợp, có trọng tâm. Chủ đề: Vẽ tranh Nhận xét 4 - Chọn được nội dung phù hợp với khả năng. Biết cách chọn nội dung đề tài, vẽ được tranh rõ chủ đề. - Sắp xếp được hình ảnh chính, phụ cân đối, hợp lý, rõ nội dung đề tài. - Chọn màu, vẽ màu phù hợp rõ nội dung, chủ đề.
 11. Nhận xét Biểu hiện cụ thể (Chứng cứ) Nhận xét 5 - Hoàn thành các bài tập thực hành. Các bài vẽ bước đầu thể hiện - Có trên một nửa số bài có sáng tạo. sự sáng tạo và cảm xúc riêng. - Các bài tập có thể hiện cảm xúc riêng. Học kì II Chủ đề : Thường thức Mĩ - Mô tả được các hình ảnh chính, phụ của thuật bức tranh. Nhận xét 6 - Kể tên được các màu sắc chính có trên bức tranh. Biết mô tả những hình ảnh, màu sắc chính trên bức tranh, bước - Nêu được cảm nhận về bức tranh và đưa đầu có cảm nhận được vẻ đẹp của được lí do cho sự lựa chọn của mình thích hay bức tranh. không thích bức tranh. Chủ đề: Vẽ theo mẫu Nhận xét 7 - Vẽ được khung hình cân đối. Biết cách vẽ hình, bài vẽ gần - Vẽ được hình bằng các nét phác (nét giống với mẫu. thẳng) trong khung hình. - Biết sửa hình, hoàn chỉnh hình, hình vẽ có
 12. Nhận xét Biểu hiện cụ thể (Chứng cứ) đậm có nhạt hoặc màu, bài vẽ gần giống mẫu về hình dáng, tỉ lệ. Chủ đề: Vẽ trang trí Nhận xét 8 - Chọn,vẽ được các hoạ tiết theo yêu cầu của bài. Biết cách chọn hoạ tiết và cách sắp xếp hoạ tiết, vẽ màu phù - Sắp xếp được hoạ tiết theo cách nhắc lại hợp rõ nội dung. hoặc xen kẽ. - Tô được màu vào hình phù hợp, rõ nội dung. Chủ đề: Vẽ tranh Nhận xét 9 - Vẽ được tranh có từ 4- 5 hình ảnh trở lên. Chọn được nội dung đề tài, - Chọn và sắp xếp được các hình ảnh cân vẽ được tranh có nhiều hình ảnh, đối, hợp lí, rõ nội dung đề tài. màu sắc phù hợp rõ nội dung. - Vẽ được màu phù hợp, có trọng tâm. Nhận xét 10 - Hoàn thành các bài tập thực hành. Các bài vẽ bước đầu đã thể - Có trên một nửa số bài thực hành có sự
 13. Nhận xét Biểu hiện cụ thể (Chứng cứ) hiện sự sáng tạo và cảm xúc riêng. sáng tạo. - Các bài tập thực hành có thể hiện cảm xúc và cá tính riêng. Xếp loại học lực Học kì I Học kì II (Cả năm) Hoàn thành tốt (A+) 5 10 nhận xét nhận xét Hoàn thành (A) 5 - 9 nhận xét 3 - 4 nhận xét Chưa hoàn thành (B) 0 - 2 0 - 4 nhận xét nhận xét LỚP 4
 14. Nhận xét Biểu hiện cụ thể (Chứng cứ) Học kì I Chủ đề: Thường thức Mĩ - Kể được các hình ảnh chính, phụ của bức thuật tranh. Nhận xét 1 - Kể tên được các màu có trên bức tranh. Biết mô tả những hình ảnh, - Nêu được lí do thích hay không thích bức màu sắc chính của bức tranh. tranh. Cảm nhận được vẻ đẹp của bức tranh. Chủ đề: Vẽ theo mẫu Nhận xét 2 - Vẽ được khung hình cân đối với tờ giấy. Biết cách vẽ hình, bài vẽ vẽ - Vẽ được hình bằng các nét phác (nét gần giống với mẫu. thẳng) nằm trong khung hình. - Bước đầu vẽ được hoàn chỉnh hình, hình vẽ gần giống mẫu về tỉ lệ, hình dáng. Chủ đề: Vẽ tranh trang trí
 15. Nhận xét Biểu hiện cụ thể (Chứng cứ) Nhận xét 3 - Vẽ được các hoạ tiết theo yêu cầu của bài. Biết cách chọn hoạ tiết và sắp - Sắp xếp được hoạ tiết theo cách nhắc lại xếp hoạ tiết, vẽ màu phù hợp rõ nội hoặc xen kẽ. dung. - Tô được màu vào hình phù hợp, có trọng tâm. Chủ đề: Vẽ tranh Nhận xét 4 - Chọn được nội dung phù hợp với khả năng. Biết cách chọn nội dung đề tài, vẽ được tranh rõ chủ đề. - Sắp xếp được hình ảnh chính, phụ cân đối, thể hiện nội dung đề tài. - Chọn màu, vẽ màu phù hợp với chủ đề. Nhận xét 5 - Hoàn thành các bài tập thực hành. Các bài vẽ bước đầu thể hiện - Có trên một nửa số bài có sáng tạo. sự sáng tạo và cảm xúc riêng. - Các bài tập có thể hiện cảm xúc riêng. Học kì II
 16. Nhận xét Biểu hiện cụ thể (Chứng cứ) Chủ đề: Thường thức Mĩ - Mô tả được các hình ảnh chính, phụ của thuật bức tranh. Nhận xét 6 - Kể tên được các màu sắc chính có trên bức tranh. Biết mô tả những hình ảnh, màu sắc chính trên bức tranh, bước - Nêu cảm nhận về bức tranh và đưa lí do đầu có cảm nhận được vẻ đẹp của cho sự lựa chọn của mình thích hay không thích bức tranh. bức tranh. Chủ đề: Vẽ theo mẫu Nhận xét 7 - Vẽ được khung hình cân đối. Biết cách vẽ hình , bài vẽ gần - Vẽ được hình bằng các nét phác (nét giống với mẫu. thẳng) trong khung hình. - Biết sửa hình, hoàn chỉnh hình, hình vẽ có đậm có nhạt hoặc vẽ màu. bài vẽ gần giống mẫu về hình dáng, tỉ lệ. Chủ đề: Vẽ trang trí Nhận xét 8 - Chọn,vẽ được các hoạ tiết theo yêu cầu của bài. Biết chọn hoạ tiết và sắp xếp
 17. Nhận xét Biểu hiện cụ thể (Chứng cứ) hoạ tiết, vẽ màu phù hợp rõ nội - Sắp xếp được hoạ tiết theo cách nhắc lại dung. hoặc xen kẽ. - Tô được màu vào hình phù hợp, rõ nội dung, bài vẽ có trọng tâm. Chủ đề: Vẽ tranh Nhận xét 9 - Vẽ được tranh có từ 4- 5 hình ảnh trở lên. Chọn được nội dung đề tài, - Chọn và sắp xếp được các hình ảnh cân vẽ được tranh rõ nội dung. đối, hợp lí, rõ nội dung đề tài. - Vẽ được màu phù hợp, rõ đề tài, có trọng tâm. Nhận xét 10 - Hoàn thành các bài tập thực hành. Các bài vẽ bước đầu đã thể - Có trên một nửa số bài thực hành có sự hiện sự sáng tạo và cảm xúc riêng. sáng tạo. - Các bài tập thực hành có thể hiện cảm xúc và cá tính riêng.
 18. Xếp loại học lực Học kì I Học kì II (Cả năm) Hoàn thành tốt (A+) 5 10 nhận xét nhận xét Hoàn thành (A) 5 - 9 nhận 3 - 4 xét nhận xét Chưa hoàn thành (B) 0 - 2 0 - 4 nhận nhận xét xét LỚP 5 Nhận xét Biểu hiện cụ thể (Chứng cứ) Học kì I Chủ đề: Thường thức Mĩ - Kể được các hình ảnh chính, phụ của bức thuật tranh. Nhận xét 1 - Kể tên được các màu có trên bức tranh.
 19. Nhận xét Biểu hiện cụ thể (Chứng cứ) Biết mô tả những hình ảnh, - Nêu được lí do thích hay không thích màu sắc của bức tranh. bức tranh. Cảm nhận được vẻ đẹp của bức tranh Chủ đề: Vẽ theo mẫu Nhận xét 2 - Vẽ được khung hình cân đối với tờ giấy. Biết cách vẽ hình, bài vẽ vẽ - Vẽ được hình bằng các nét phác (nét gần giống với mẫu. thẳng) nằm trong khung hình. - Bước đầu vẽ hoàn chỉnh hình, hình vẽ gần giống mẫu về tỉ lệ, hình dáng. Chủ đề: Vẽ tranh trang trí Nhận xét 3 - Vẽ được các hoạ tiết theo yêu cầu của bài. Biết chọn hoạ tiết và sắp xếp hoạ tiết, vẽ màu phù hợp rõ nội dung - Sắp xếp được hoạ tiết theo cách nhắc lại hoặc xen kẽ. - Tô được màu vào hình phù hợp, có trọng tâm.
 20. Nhận xét Biểu hiện cụ thể (Chứng cứ) Chủ đề: Vẽ tranh Nhận xét 4 - Chọn được nội dung phù hợp với khả năng. Chọn được nội dung đề tài, vẽ được tranh rõ chủ đề. - Sắp xếp được hình ảnh chính, phụ cân đối, hợp lí có trọng tâm. - Chọn màu, vẽ màu phù hợp rõ nội dung, chủ đề. Nhận xét 5 - Hoàn thành các bài tập thực hành. Các bài vẽ bước đầu thể hiện - Có trên một nửa số bài có sáng tạo. sự sáng tạo và cảm xúc riêng. - Các bài tập có thể hiện cảm xúc riêng. Học kì II Chủ đề: Thường thức Mĩ - Mô tả được các hình ảnh chính, phụ của thuật bức tranh. Nhận xét 6 - Kể tên được các màu sắc chính có trên bức tranh. - Biết mô tả những hình ảnh, màu sắc chính trên bức tranh, cảm - Nêu cảm nhận về bức tranh và đưa lí do

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản