intTypePromotion=3

Kiến thức, thái độ của người bệnh sau mổ đối với sự giáo dục sức khỏe của điều dưỡng tại khoa ngoại chấn thương Bệnh viện đa khoa Sài Gòn

Chia sẻ: Trần Thị Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
14
lượt xem
2
download

Kiến thức, thái độ của người bệnh sau mổ đối với sự giáo dục sức khỏe của điều dưỡng tại khoa ngoại chấn thương Bệnh viện đa khoa Sài Gòn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định tỷ lệ người bệnh có kiến thức, thái độ đúng về sự giáo dục sức khỏe của điều dưỡng. Đồng thời, xác định mối liên quan giữa kiến thức và thái độ của người bệnh đối với việc giáo dục sức khỏe của điều dưỡng với các yếu tố nhân chủng học, kinh nghiệm - xã hội và bệnh hiện tại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiến thức, thái độ của người bệnh sau mổ đối với sự giáo dục sức khỏe của điều dưỡng tại khoa ngoại chấn thương Bệnh viện đa khoa Sài Gòn

Nghiên cứu Y học <br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ bản của Số 4 * 2013<br /> <br /> KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI BỆNH SAU MỔ  <br /> ĐỐI VỚI SỰ GIÁO DỤC SỨC KHỎE CỦA ĐIỀU DƯỠNG  <br /> TẠI KHOA NGOẠI CHẤN THƯƠNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÀI GÒN <br /> Nguyễn Phương Tùng*, Janet Houser**, Trần Thiện Trung *** <br /> <br /> TÓM TẮT <br /> Mục tiêu nghiên  cứu: Xác định tỷ lệ người bệnh có kiến thức, thái độ đúng về sự giáo dục sức khỏe của <br /> Điều dưỡng. Đồng thời, xác định mối liên quan giữa kiến thức và thái độ của người bệnh đối với việc giáo dục <br /> sức khỏe của Điều dưỡng với các yếu tố nhân chủng học, kinh nghiệm – xã hội và bệnh hiện tại. <br /> Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang mô tả tương quan. <br /> Kết quả: Tỷ lệ người bệnh có kiến thức đúng (trả lời đúng từ 8 câu hỏi kiến thức trở lên) về sự giáo dục sức <br /> khỏe của Điều dưỡng không cao (20,2%). Tuy nhiên, thái độ đúng (trả lời đúng từ 7 câu hỏi thái độ trở lên) của <br /> người bệnh đối với sự giáo dục sức khỏe của Điều dưỡng khá tốt, có đến 67,2% (80/119) trường hợp người bệnh <br /> có thái độ đúng. Nhóm người bệnh có kiến thức đúng về sự giáo dục sức khỏe của Điều dưỡng có tỷ lệ thái độ <br /> đúng cao gấp 1,59 lần (KTC 95%: 1,33 – 1,92) so với nhóm người bệnh có kiến thức chưa đúng, khác biệt có ý <br /> nghĩa thống kê (p

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản