intTypePromotion=3

Kiến thức thái độ thực hành về vàng da của các bà mẹ có con bị vàng da sơ sinh điều trị tại khoa nhi Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang

Chia sẻ: Trần Thị Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
25
lượt xem
1
download

Kiến thức thái độ thực hành về vàng da của các bà mẹ có con bị vàng da sơ sinh điều trị tại khoa nhi Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu với mục tiêu nhằm khảo sát kiến thức, thái độ và thực hành về vàng da của các bà mẹ có con bị vàng da sơ sinh nằm điều trị tại khoa Nhi Bệnh viện Đa Khoa Tiền Giang. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm rõ nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiến thức thái độ thực hành về vàng da của các bà mẹ có con bị vàng da sơ sinh điều trị tại khoa nhi Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 14 * Phụ bản của Số 4 * 2010<br /> <br /> Nghiên cứu Y học<br /> <br /> KIẾN THỨC THÁI ĐỘ THỰC HÀNH VỀ VÀNG DA CỦA CÁC BÀ MẸ<br /> CÓ CON BỊ VÀNG DA SƠ SINH ĐIỀU TRỊ<br /> TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TIỀN GIANG<br /> Võ Thị Tiến*, Tạ Văn Trầm*<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Mục tiêu: Khảo sát kiến thức, thái độ và thực hành về vàng da của các bà mẹ có con bị vàng da sơ sinh nằm<br /> điều trị tại khoa Nhi Bệnh viện Đa Khoa Tiền Giang.<br /> Thiết kế nghiên cứu: Cắt ngang mô tả. Phỏng vấn kiến thức, thái độ, hành vi về bệnh lý vàng da của 121 bà<br /> mẹ có con bị vàng da sơ sinh nhập viện Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang.<br /> Kết quả: Kiến thức, thực hành của các bà mẹ có con bị vàng da sơ sinh còn hạn chế. Cần phải tăng cường<br /> giáo dục sức khỏe cho các bà mẹ về bệnh lý vàng da sơ sinh để các bà mẹ có thể phát hiện sớm, mang con đến các<br /> cơ sở y tế khám bệnh kịp thời để được chẩn đoán sớm, điều trị thích hợp.<br /> Kết luận: Cần hướng dẫn cán bộ y tế, gia đình bệnh nhi biết cách phát hiện vàng da, đánh giá mức độ<br /> vàng da để xử lý đúng. Các nhà hộ sinh, y tế địa phương cần phát hiện sớm vàng da, chuyển viện kịp thời,<br /> góp phần giảm tỉ lệ di chứng và tử vong do vàng da sơ sinh.<br /> Từ khóa: vàng da, sơ sinh.<br /> <br /> ASTRACT<br /> THE KNOWLEGDE, ATTITUDE AND PRACTICE OF MOTHERS HAVING JAUNDICE CHILDREN IN<br /> PAEDIATRIC DEPARMENT AT TIEN GIANG HOSPITAL<br /> Vo Thi Tien, Ta Van Tram* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 14 - Supplement of No 4 - 2010: 261 - 265<br /> Objectives: to determine the knowlegde, attitude and practice of mothers, having jaundice children in<br /> Paediatric deparment at Tien Giang hospital.<br /> Study design: descriptive and cross-sectional study. Determine the knowlegde, attitude and practice about<br /> jaundice of 121 mothers in Paediatric deparment at Tien Giang hospital.<br /> Results: the knowlegde, attitude and practice of mothers are not good. So it is nesscessery to educate for<br /> mother about jundice for early diagnosist and right treatment.<br /> Conclusion: we have to recognize jaundice children in paediatric to cure on time.<br /> Key word: jaundice.<br /> <br /> ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> Vàng da là bệnh lý thường gặp ở trẻ sơ sinh<br /> do tăng Bilirubin trong máu. Ở người lớn khi<br /> Bilirubin toàn phần > 2mg% và ở trẻ sơ sinh khi<br /> Bilirubin toàn phần > 7mg% sẽ xuất hiện triệu<br /> chứng vàng da. Vàng da do tăng Bilirubin gián<br /> tiếp thường biểu hiện trong tuần lễ đầu tiên sau<br /> sinh. Trong 3 – 5 ngày đầu sau sinh, khoảng 2%<br /> <br /> trẻ sơ sinh có mức Bilirubin > 20mg%, 0,15% trẻ<br /> có mức Bilirubin > 30mg%.<br /> Vàng da do tăng Bilirubin gián tiếp ở trẻ sơ<br /> sinh cần được theo dõi và điều trị thích hợp, nếu<br /> không sẽ dẫn đến triệu chứng vàng da nhân.<br /> Vàng da nhân và các bệnh lý khác của não do<br /> Bilirubin là những tổn thương ở não vùng hạch<br /> nền và nhiều nhân cuống não do độc tính của<br /> Bilirubin. Một trẻ vàng da nhân nếu sống sót<br /> <br /> * Bệnh viện Đa Khoa Tiền Giang<br /> Tác giả liên lạc: CN. Võ Thị Tiến, ĐT: 0913771779, Email: khthbvtg@gmail.com<br /> <br /> Hội Nghị Nhi Khoa Mở Rộng BV. Nhi Đồng 2 – Lần XIX - Năm 2010<br /> <br /> 1<br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 14 * Phụ bản của Số 4 * 2010<br /> <br /> Nghiên cứu Y học<br /> <br /> thường để lại nhiều di chứng nặng nề và đó là<br /> gánh nặng cho gia đình và xã hội<br /> <br /> Phương pháp nghiên cứu<br /> <br /> Ngày nay, với sự hiểu biết đầy đủ về cơ chế,<br /> lâm sàng cũng như nhiều phương pháp chẩn<br /> đoán và điều trị có hiệu quả vàng da (2) nhưng<br /> vẫn còn có nhiều trường hợp vàng da nặng cần<br /> can thiệp. Việc phát hiện sớm các dấu chứng,<br /> triệu chứng vàng da, đưa trẻ đến bệnh viện sớm<br /> nhằm được chẩn đoán và điều trị kịp thời, thích<br /> hợp là điều quan trọng giúp trẻ khỏi bệnh và<br /> tránh các biến chứng não của trẻ sơ sinh vàng<br /> da. Sự hiểu biết của các bà mẹ về bệnh lý vàng<br /> da có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả điều trị<br /> của trẻ. Chúng tôi nghiên cứu đề tài này nhằm<br /> đánh giá kiến thức, thái độ và thực hành của các<br /> bà mẹ về bệnh lý vàng da sơ sinh, làm cơ sở cho<br /> công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe trong<br /> cộng đồng.<br /> <br /> Phương pháp thu thập dữ liệu<br /> <br /> Mục tiêu nghiên cứu<br /> Khảo sát kiến thức, thái độ và thực hành về<br /> vàng da của các bà mẹ có con bị vàng da sơ sinh<br /> nằm điều trị tại khoa Nhi Bệnh viện Đa Khoa<br /> Tiền Giang.<br /> <br /> ĐỐI TƯỢNG- PHƯƠNG PHÁP NGHIÊNCỨU<br /> Đối tượng nghiên cứu<br /> Các bà mẹ có con bị vàng da sơ sinh điều trị<br /> tại Khoa Nhi Bệnh viện Đa Khoa Tiền Giang<br /> năm 2009<br /> <br /> Cỡ mẫu<br /> Lấy mẫu toàn bộ.<br /> <br /> Tiêu chí chọn mẫu<br /> Các bà mẹ có con bị vàng da do tăng<br /> Bilirubin gián tiếp nằm điều trị tại Khoa Nhi<br /> Bệnh viện Đa Khoa Tiền Giang trong năm 2009<br /> đồng ý tham gia nghiên cứu.<br /> <br /> Tiêu chí loại trừ<br /> Các bà mẹ không đồng ý tham gia nghiên<br /> cứu, các bà mẹ không thể hợp tác nghiên cứu<br /> (bị điếc, câm…) hoặc các trẻ vàng da sơ sinh bị<br /> bỏ rơi.<br /> <br /> Cắt ngang mô tả.<br /> Phỏng vấn trực tiếp bằng bộ câu hỏi, xử lý số<br /> liệu bằng phần mềm Epi Info 6.0<br /> <br /> KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU<br /> Bảng 1. Đặc điểm các bà mẹ<br /> Đặc ñiểm<br /> <br /> Số bà mẹ<br /> Tỷ lệ %<br /> n=121<br /> <br /> Tuổi<br /> 20 – 29<br /> 30 – 40<br /> > 40<br /> Nghề nghiệp<br /> Nội trợ<br /> Buôn bán<br /> Nông dân<br /> Công nhân viên<br /> Khác<br /> Trình ñộ văn hoá<br /> Chưa biết chữ<br /> Cấp 1<br /> Cấp 2<br /> Cấp 3<br /> Trung cấp, cao ñẳng, ñại học<br /> Tiền sử thai kỳ<br /> Đủ tháng<br /> Thiếu tháng<br /> Cân nặng lúc sinh<br /> 1500g – 2000g<br /> 2000g – 2500g<br /> > 2500g<br /> <br /> 70<br /> 33<br /> 18<br /> <br /> 57,9<br /> 27,3<br /> 14,8<br /> <br /> 17<br /> 25<br /> 27<br /> 40<br /> 12<br /> <br /> 14<br /> 20,7<br /> 22,3<br /> 33,1<br /> 9,9<br /> <br /> 1<br /> 6<br /> 60<br /> 40<br /> 14<br /> <br /> 0,8<br /> 5<br /> 50<br /> 33,1<br /> 11,1<br /> <br /> 98<br /> 23<br /> <br /> 81<br /> 19<br /> <br /> 10<br /> 31<br /> 80<br /> <br /> 8,3<br /> 25,6<br /> 66,1<br /> <br /> Nhận xét: Tuổi của các bà mẹ đa số là 20 – 29<br /> (57,9%), nghề nghiệp đa số là công nhân viên<br /> (33%), nông dân, buôn bán (43%). Hầu hết các bà<br /> mẹ có học vấn từ cấp 2 trở lên, 81% bé sinh đủ<br /> tháng và 66,1% cân nặng lúc sinh >2500g.<br /> Bảng 2. Kiến thức của bà mẹ về vàng da sơ sinh<br /> Nội dung<br /> Biết<br /> Không biết<br /> Có<br /> Vàng da có nguy<br /> hiểm không<br /> Không<br /> Ảnh hưởng ñến não<br /> Vàng da có hại như<br /> Tác hại khác<br /> thế nào:<br /> Không biết<br /> Bà mẹ thấy con vàng da<br /> Cách nhận<br /> Mắt vàng<br /> biết trẻ<br /> Rọi<br /> qua<br /> ánh sáng mặt trời<br /> vàng da<br /> Không biết<br /> Đã nghe/biết về<br /> bệnh lý vàng da:<br /> <br /> 2Hội Nghị Nhi Khoa Mở Rộng BV. Nhi Đồng 2 – Lần XIX - Năm 2010<br /> <br /> n<br /> 41<br /> 80<br /> 43<br /> 78<br /> 37<br /> 24<br /> 65<br /> 68<br /> 20<br /> 15<br /> 18<br /> <br /> %<br /> 33,9<br /> 66,1<br /> 35,5<br /> 64,5<br /> 30<br /> 20<br /> 53,7<br /> 56,1<br /> 16,6<br /> 12,4<br /> 14,9<br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 14 * Phụ bản của Số 4 * 2010<br /> Nội dung<br /> Đi khám ngay<br /> Lúc nào<br /> Thấy<br /> da vàng nhiều hơn<br /> ñưa trẻ<br /> ñến cơ sở<br /> Bú kém<br /> y tế khi<br /> Vàng da kéo dài sau 15 ngày<br /> phát hiện<br /> tuổi<br /> vàng da<br /> Không biết<br /> Tắm nắng sáng<br /> Phòng<br /> Cho bú mẹ<br /> ngừa vàng<br /> Không<br /> có cách ngừa<br /> da<br /> Không biết<br /> Cán bộ y tế<br /> Báo chí, truyền hình,ñài phát<br /> Nguồn<br /> thanh<br /> cung cấp<br /> thông tin<br /> Người thân<br /> Khác<br /> <br /> n<br /> 59<br /> 16<br /> 12<br /> <br /> %<br /> 49<br /> 13<br /> 10<br /> <br /> 10<br /> <br /> 8<br /> <br /> 24<br /> 36<br /> 6<br /> 22<br /> 57<br /> 36<br /> <br /> 20<br /> 30<br /> 5<br /> 18<br /> 47<br /> 29,8<br /> <br /> 24<br /> <br /> 19,8<br /> <br /> 35<br /> 2<br /> <br /> 28,9<br /> 1,5<br /> <br /> Bảng 3: Thái độ của bà mẹ về vàng da<br /> Thái ñộ<br /> Lo lắng nhiều<br /> Lo lắng vừa<br /> Không lo lắng<br /> <br /> n<br /> 89<br /> 30<br /> 2<br /> <br /> %<br /> 73,7<br /> 24,8<br /> 1,5<br /> <br /> Bảng 4: Thực hành của bà mẹ<br /> Làm gì khi phát hiện bé vàng da<br /> Đến cơ sở y tế<br /> Phơi nắng<br /> Cho uống thuốc<br /> Phơi nắng+cho uống thuốc<br /> Không làm gì<br /> <br /> n<br /> 71<br /> 50<br /> 15<br /> 15<br /> 4<br /> <br /> %<br /> 58,7<br /> 41,2<br /> 12,4<br /> 12,4<br /> 2,3<br /> <br /> BÀN LUẬN<br /> Kiến thức của các bà mẹ về vàng da sơ sinh<br /> Có 33,9% bà mẹ trả lời đã từng nghe hoặc<br /> biết về bệnh lý vàng da sơ sinh, 66,1% bà mẹ<br /> không biết. Kết quả nghiên cứu này tương tự<br /> kết quả nghiên cứu của Đỗ Thị Thu Nhi năm<br /> khảo sát tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 Thành Phố<br /> Hồ Chí Minh(1).<br /> Khi được hỏi “vàng da sơ sinh có nguy hiểm<br /> không?” 35,5% cho rằng vàng da có hại cho trẻ.<br /> Tuy nhiên, có 30% các bà mẹ biết là có hại cho<br /> não, 20% các bà mẹ biết là có hại nhưng không<br /> biết là tác hại gì và 53,7% các bà mẹ không biết.<br /> Chúng ta biết rằng, trong phòng ngừa vàng<br /> da sơ sinh và các di chứng do vàng da gây ra,<br /> việc tăng cường giáo dục các bà mẹ các biện<br /> pháp giáo dục sức khỏe cho người dân qua các<br /> phương tiện thông tin đại chúng để các bà mẹ<br /> biết về vàng da sơ sinh biết tác hại của nó đến cơ<br /> <br /> Nghiên cứu Y học<br /> <br /> thể của đứa trẻ, đặc biệt là tác hại lên não gây tử<br /> vong hoặc để lại nhiều di chứng do tổn thương<br /> não, để các bà mẹ có thể biết mà theo dõi bé sơ<br /> sinh đi khám bệnh kịp thời khi trẻ bị vàng da là<br /> cần thiết.<br /> Khi được hỏi “Làm thế nào để nhận biết trẻ<br /> vàng da?” có 56,1% các bà mẹ trả lời là khi thấy<br /> da cháu bị vàng, 16,6% khi thấy mắt vàng, 12,4%<br /> nhận biết khi rọi qua ánh sáng mặt trời và 14,9%<br /> không biết các nhận biết. Tuy nhiên, khi được<br /> hỏi “lúc nào đưa trẻ đến cơ sở y tế để khám bệnh<br /> khi phát hiện trẻ vàng da” có 49 % là đi khám<br /> ngay, 13% khám khi thấy vàng da ngày càng<br /> tăng, 8 % cho rằng khi vàng da sau 15 ngày tuổi,<br /> 10% cho rằng khi trẻ bú kém, có 20% bà mẹ<br /> không biết làm gì.<br /> Kết quả nghiên cứu của chúng tôi tương tự<br /> kết quả nghiên cứu của Đỗ Thị Thu Nhi (1) và Lê<br /> Minh Quý (2) và có khác biệt kết quả nghiên cứu<br /> của Nguyễn Thị Lệ Bình 77% bà mẹ có quan sát<br /> da trẻ mỗi ngày nhưng chỉ có 30% bà mẹ nhận<br /> biết trẻ vàng da, 50% bà mẹ đưa con đi khám<br /> bệnh và 50% không biết cho con đi khám mà cho<br /> tắm nắng hoặc không làm gì cả.<br /> Về phòng ngừa vàng da ở trẻ sơ sinh vàng<br /> da: 30% cho rằng việc tắm nắng sáng, 18% cho<br /> rằng không có cách phòng ngừa vàng da sơ sinh,<br /> 5% cho rằng bú sữa mẹ sẽ ngừa được vàng da và<br /> 47% không biết cách gì để phòng ngừa vàng da<br /> sơ sinh.<br /> Để phòng ngừa vàng da sơ sinh cần sử<br /> dụng các biện pháp nhằm loại trừ các yếu tố<br /> nguy cơ gây bệnh hoặc không có các yếu tố đó<br /> xuất hiện bằng cách nâng cao điều kiện sống,<br /> chăm sóc y tế, bồi dưỡng các kiến thức cho bà<br /> mẹ về nuôi con bằng sữa mẹ, đảm bảo môi<br /> trường sống, quản lý thai tốt, điều trị các bệnh<br /> lý của mẹ và thai nhi nhằm tránh nguy cơ<br /> nhiễm trùng, dọa sinh non… Việc giáo dục các<br /> bà mẹ để các bà mẹ có kiến thức về nuôi con<br /> khuyến khích trẻ bú mẹ sớm, tận dụng sữa<br /> non…giáo dục các bà mẹ dẹp bỏ các tập quán<br /> xấu ảnh hưởng đến trẻ sơ sinh như nằm buồng<br /> <br /> Hội Nghị Nhi Khoa Mở Rộng BV. Nhi Đồng 2 – Lần XIX - Năm 2010<br /> <br /> 3<br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 14 * Phụ bản của Số 4 * 2010<br /> tối kéo dài sau sinh để giúp bà mẹ phát hiện<br /> sớm các bất thường khi trẻ vàng da.<br /> Qua nghiên cứu này, chúng tôi nhận thấy<br /> các kiến thức về nhận biết trẻ vàng da, trẻ đi<br /> khám khi đã phát hiện vàng da, cũng như cách<br /> phòng ngừa vàng da sơ sinh của các bà mẹ còn<br /> nhiều hạn chế cần phải tăng cường hơn nữa các<br /> biện pháp giáo dục các bà mẹ về chăm sóc sức<br /> khỏe trẻ em nói chung và trẻ sơ sinh nói riêng,<br /> trong đó có bệnh lý vàng da sơ sinh.<br /> Về nguồn thu nhận thông tin để hiểu biết<br /> vàng da sơ sinh, qua người thân 28,9%, qua cán<br /> bộ y tế 28,9% và qua báo chí truyền hình 18,9%.<br /> Như vậy, tỷ lệ các bà mẹ biết được vàng da<br /> sơ sinh từ nhân viên y tế còn hạn chế, thông<br /> tin báo chí và các phương tiện truyền thông<br /> cũng góp phần tăng kiến thức người dân, việc<br /> giáo dục sức khỏe cho các bà mẹ có con nằm<br /> viện, từ đó họ trở thành những tuyên truyền<br /> viên giáo dục sức khoẻ cho người xung quanh<br /> cũng có vai trò lớn trong việc nâng cao kiến<br /> thức cho người dân.<br /> <br /> Thái độ của các bà mẹ khi con bị vàng da<br /> sơ sinh<br /> Đa số các bà mẹ điều tỏ ra thái độ lo lắng<br /> khi con bị bệnh vàng da. Điều này cho thấy<br /> rằng các bà mẹ rất quan tâm đến con mình, và<br /> một khi họ có kiến thức tốt về chăm sóc và<br /> theo dõi trẻ, họ sẽ nhận ra sớm các dấu hiệu<br /> trẻ vàng da và mang trẻ đến cơ sở y tế được<br /> khám, phát hiện sớm, điều trị đúng các trường<br /> hợp vàng da sơ sinh.<br /> <br /> Thực hành của các bà mẹ khi trẻ sơ sinh<br /> bị vàng da<br /> Có 58,7% các bà mẹ mang con đến cơ sở y tế,<br /> 41,2% cho trẻ tắm nắng, 12,4% cho trẻ uống<br /> thuốc và 2,3% không làm gì. Cần khuyến khích<br /> các bà mẹ thực hiện các biện pháp cho bú sữa<br /> mẹ, tắm nắng…và mang trẻ đến khám tại các cơ<br /> sở y tế để được phát hiện sớm các triệu chứng,<br /> dấu chứng liên quan đến vàng da sơ sinh, các<br /> yếu tố nguy cơ…để điều trị kịp thời, thích hợp<br /> và tích cực khi trẻ có vàng da như: chiếu đèn,<br /> <br /> Nghiên cứu Y học<br /> <br /> thay máu khi có chỉ định…Việc chỉ định chiếu<br /> đèn sớm và đúng là điều quan trọng để tránh<br /> các biến chứng thần kinh cho trẻ.<br /> <br /> KẾT LUẬN<br /> Qua khảo sát các bà mẹ có trẻ sơ sinh bị vàng<br /> da điều trị tại Khoa Nhi Bệnh viện Đa Khoa Tiền<br /> Giang năm 2009 chúng tôi nhận thấy:<br /> Kiến thức: 33,9% các bà mẹ đã nghe và biết<br /> về vàng da sơ sinh, 35,5% các bà mẹ biết vàng<br /> da sơ sinh có hại và 30% biết là có ảnh hưởng<br /> đến não, về nhận biết vàng da 56% khi thấy da<br /> trẻ bị vàng, 16% thấy mắt trẻ bị vàng. Phòng<br /> ngừa: 30% tắm nắng sớm, 70% không biết<br /> phòng ngừa hoặc cho rằng không có cách<br /> phòng ngừa.<br /> Thái độ và hành vi: Đa số rất lo lắng khi trẻ<br /> sơ sinh bị vàng da sơ sinh, 58% đem con đến<br /> khám bệnh tại các cơ sở y tế, 41% cho trẻ tắm<br /> nắng khi bị vàng da, 12,4% cho uống thuốc và<br /> 2,3% không làm gì khi trẻ vàng da.<br /> Qua đó, chúng tôi nhận thấy kiến thức, thực<br /> hành của các bà mẹ có con bị vàng da sơ sinh<br /> còn hạn chế. Trong điều kiện hiện nay với sự<br /> hiểu biết đầy đủ về cơ chế lâm sàng và các cơ sở<br /> y tế đều có trang bị các phương tiện cần thiết cho<br /> điều trị vàng da sơ sinh thì việc trẻ sơ sinh được<br /> chẩn đoán sớm và điều trị đúng tích cực các<br /> trường hợp vàng da là cần thiết.<br /> Kiến thức của người dân, đặc biệt là các bà<br /> mẹ còn hạn chế, ảnh hưởng đến kết quả điều trị<br /> trẻ sơ sinh bị vàng da. Những trường hợp trẻ sơ<br /> sinh bị vàng da nếu các bà mẹ phát hiện sớm,<br /> đưa trẻ đến cơ sở y tế khám bệnh, được xử trí<br /> sớm, kịp thời, chỉ cần chiếu đèn điều trị, trẻ sẽ<br /> khỏi bệnh trong vòng vài ngày. Ngược lại, các<br /> trường hợp phát hiện trễ, đem đến bệnh viện trễ,<br /> trẻ bị vàng da nặng, có khi có biến chứng thần<br /> kinh, dù điều trị tích cực như thay máu có thể<br /> giảm được tỷ lệ tử vong do vàng da, nhưng di<br /> chứng thần kinh, tâm thần như điếc, liệt, chậm<br /> phát triển, kém thông minh…sẽ cao, để lại gánh<br /> nặng cho gia đình và xã hội.<br /> <br /> 4Hội Nghị Nhi Khoa Mở Rộng BV. Nhi Đồng 2 – Lần XIX - Năm 2010<br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 14 * Phụ bản của Số 4 * 2010<br /> <br /> Nghiên cứu Y học<br /> <br /> KIẾN NGHỊ<br /> Qua nghiên cứu này chúng tôi có các kiến<br /> nghị sau:<br /> Tăng cường giáo dục sức khỏe cho các bà mẹ<br /> biết bệnh lý vàng da sơ sinh, biết cách phát hiện<br /> sớm trẻ bị vàng da, cách chăm sóc sức khỏe ban<br /> đầu khi trẻ vàng da và đem trẻ đi khám bệnh<br /> ngay để được chẩn đoán và điều trị thích hợp.<br /> Tập huấn cho nhân viên y tế, đặc biệt là các<br /> nhân viên làm việc tại khoa sản và nhi sơ sinh về<br /> bệnh lý vàng da sơ sinh, các phát hiện sớm, cách<br /> điều trị thích hợp để xử trí đúng các trường hợp<br /> vàng da sơ sinh và hướng dẫn các bà mẹ có trẻ<br /> sơ sinh biết về vàng da sơ sinh.<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> Đỗ Thị Thu Nhi (2008), Kiến thức về bệnh vàng da của các bà<br /> mẹ có con bị vàng da điều trị tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi<br /> đồng 2 năm 2008, Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, số 4, tập 12,<br /> trang 35 – 41.<br /> Lê Minh Quý (2004), Đặc điểm vàng da tăng Bilirubin gián tiếp<br /> ở trẻ được thay máu tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, Y<br /> học Thành Phố Hồ Chí Minh, tập 10, số 1, trang 37 – 42.<br /> <br /> Hội Nghị Nhi Khoa Mở Rộng BV. Nhi Đồng 2 – Lần XIX - Năm 2010<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản