intTypePromotion=1
ADSENSE

Kiến thức, thái độ và thực hành đối với việc hút thuốc tại trường THPT Hưng Đạo tỉnh Hải Dương

Chia sẻ: Trần Thị Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

127
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu xác định tình trạng kiến thức, thái độ và thực hành của học sinh và sinh viên trường THPT Hưng Đạo về vấn đề hút thuốc. Đưa ra các khuyến nghị và phương thức phù hợp trong việc xây dựng trường THPT Hưng Đạo thành mô hình ngôi trường không khói thuốc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiến thức, thái độ và thực hành đối với việc hút thuốc tại trường THPT Hưng Đạo tỉnh Hải Dương

Tổng quan<br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 14 * Phụ bản của Số 4 * 2010<br /> <br /> KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH ĐỐI VỚI VIỆC HÚT THUỐC TẠI<br /> TRƯỜNG THPT HƯNG ĐẠO TỈNH HẢI DƯƠNG<br /> Đỗ Minh Sơn*, Trần Quỳnh Anh*, Nguyễn Ngọc Bích*, Trần Văn Thuấn**, Bùi Diệu**, Nguyễn Hoài Thị<br /> Nga**<br /> TÓM TẮT<br /> Thuốc lá ñược xác ñịnh là nguyên nhân gây tử vong hàng ñầu của các bệnh như ung thư phổi, ung thư<br /> miệng, ung thư thực quản, ung thư vú và các bệnh tim mạch…<br /> Mục tiêu: Xác ñịnh tình trạng kiến thức, thái ñộ và thực hành của học sinh và sinh viên trường THPT<br /> Hưng Đạo về vấn ñề hút thuốc. Đưa ra các khuyến nghị và phương thức phù hợp trong việc xây dựng trường<br /> THPT Hưng Đạo thành mô hình ngôi trường không khói thuốc.<br /> Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả kết hợp nghiên cứu ñịnh tính và nghiên cứu ñịnh lượng;<br /> ñối tượng là thầy và trò (lớp 10, 11) Trường THPT Hưng Đạo Hải Dương.<br /> Kết quả nghiên cứu: Tỷ lệ hút thuốc của học sinh khối 10, 11 là 6,3%. Tỷ lệ hút thuốc ở nam học sinh là<br /> 9,7%. Hầu hết ñều cho rằng, học sinh thường hút thuốc bên ngoài khuôn viên trường học. 85,7% học sinh<br /> hút thuốc từng hút thuốc tại nhà của họ ñồng thời 42,9% học sinh hút thuốc trên ñường ñến trường. Một số<br /> học sinh thì thường hút thuốc vào những lúc rảnh rỗi như giờ nghỉ sau các tiết học (42,9%) hoặc lúc ñi chơi<br /> cùng với bạn bè (42,9%). Tụ tập hút thuốc cùng nhau dường như rất phổ biến trong những học sinh ñang hút<br /> thuốc (85,7%). Các bạn nữ lên tiếng phản ñối nhiều hơn các bạn nam. Các bạn học sinh ít lên tiếng phản ñối<br /> thầy giáo hút thuốc hơn. Lý do cho việc không bỏ thuốc lá ña phần cũng là do áp lực của bạn bè (57,1%) và do<br /> thói quen (42,9%).<br /> Kết luận: Tỷ lệ hút thuốc ở nam học sinh khối 10,11 Trường THPT Hưng Đạo Hải Dương là 9,7%<br /> Nguyên nhân chính của hành vi hút thuốc là do ñua theo bạn. Sự phản ñối của người không hút thuốc với<br /> người hút thuốc chưa mạnh.<br /> Từ khóa: Kiến thức, thái ñộ và thực hành; hút thuốc.<br /> ABSTRACT<br /> KNOWLEDGE, ATTITUDE, PRACTICE ON SMOKING OF STUDENTS AND STAFF OF HUNG DAO HIGH<br /> SCHOOL, TU KY DISTRICT, HAI DUONG PROVINCE<br /> Do Minh Son, Tran Quynh Anh, Nguyen Ngoc Bich, Tran Van Thuan, Bui Dieu,<br /> Nguyen Thi Hoai Nga * Y Hoc TP. Ho Chi Minh – Vol.14 - Supplement of No 4 – 2010 : 83 - 91<br /> Background: Tobacco is the leading cause of death in cancer patients, such as: lung cancer, oral cancer,<br /> lasopharynx, oesophagus, breast and cardiovascular disease…<br /> Objective: Identify the knowledge, attitude and practice of students and staff in the high school on<br /> smoking. Provide recommendations to build smoke-free Hung Dao high school. Subject and methodology: A<br /> mixed methods design including qualitative method (in-depth interview and focus group discussion) and crosssectional survey were employed; subjects were teacher and student (grade 10.11) of Hung Dao High School.<br /> Results: The rate of student smoking (grade 10.11) was 6.3%. The rate of male student smoking was 9.7%.<br /> It is almost likely that student preferred to smoke outside of school. 85.7% of them get used to smoke at their<br /> house while 42.9% smoke on the road to school. Some students smoked in their free time such as after their<br /> learning hours (42.9%) or at the time going out with friends (42.9%). Enjoying smoking with other peers was<br /> likely to be popular among students (85.7%). The female students had better opposition than their male<br /> counterparts. Students had a litter opposition with teacher smoking. The reasons of not stop smoking were<br /> <br /> Chuyên ñề Ung Bướu<br /> <br /> 83<br /> <br /> Tổng quan<br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 14 * Phụ bản của Số 4 * 2010<br /> <br /> mostly due to the peer pressure (57.1%) and the habit (42.9%).<br /> Conclusion: The rate of male student smoking in Hung Dao High School was 9.7%. The main cause of<br /> smoking was peer pressure. The opposition of none smoking was not strong.<br /> Key words: Knowledge, attitude, practice; smoking.<br /> <br /> *<br /> <br /> Trường Đại học Y tế Công cộng Hà Nội, Hội Y tế CC; ** Bệnh viện K<br /> Địa chỉ liên lạc: BS. Nguyễn Hoài Thị Nga. Email: nguyenhoainga@yahoo.com<br /> <br /> ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> <br /> ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> <br /> Trên thế giới, hàng năm có khoảng 5 triệu<br /> người chết sớm bởi thuốc lá, và tỷ lệ này được<br /> chỉ ra sẽ tăng gấp đôi vào năm 2020. Tỷ lệ hút<br /> thuốc ở các nước phát triển có xu hướng giảm<br /> và tăng dần ở các nước đang phát triển. Hầu hết<br /> những người trẻ tuổi bắt đầu hút thuốc trong<br /> độ tuổi vị thành niên đều tiếp tục hút thuốc cho<br /> đến khi họ trưởng thành. Ở những nước có nền<br /> thu nhập cao, trong 10 người hút thuốc thì có 8<br /> người bắt đầu hút thuốc từ tuổi vị thành niên.<br /> Đồng thời, độ tuổi bắt đầu hút thuốc đang giảm<br /> xuống tại các nước đang và chậm phát triển.<br /> Theo nghiên cứu SAVY năm 2003, tỷ lệ thanh<br /> thiếu niên hút thuốc xấp xỉ 24%. Chính vì vậy,<br /> chúng ta rất cần sự phối hợp của các chương<br /> trình, tổ chức tại Việt Nam trong công tác<br /> phòng chống tác hại thuốc lá nhằm giảm tỷ lệ<br /> hút thuốc góp phần giảm tỷ lệ mắc và chết của<br /> các bệnh có liên quan đến thuốc lá.<br /> <br /> Nghiên cứu mô tả phối hợp phương pháp<br /> định tính (phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm tập<br /> trung) và điều tra định lượng cắt ngang.<br /> <br /> Việc xây dựng một mô hình dự phòng ung<br /> thư tại cấp cộng động là cần thiết trong đó hoạt<br /> động phòng chống tác hại thuốc lá. Bệnh viện<br /> K, Hội Y tế Công cộng Việt Nam, Hội Y tế Công<br /> cộng tỉnh Hải Dương phối hợp thực hiện<br /> Nghiên cứu này với mục tiêu:<br /> - Xác định tình trạng kiến thức, thái độ và<br /> thực hành của học sinh và sinh viên trường<br /> THPT Hưng Đạo về vấn đề hút thuốc.<br /> - Đưa ra các khuyến nghị và phương thức<br /> phù hợp trong việc xây dựng trường THPT<br /> Hưng Đạo thành mô hình ngôi trường không<br /> khói thuốc.<br /> <br /> Chuyên ñề Ung Bướu<br /> <br /> Đối tượng nghiên cứu<br /> Học sinh nam học từ lớp 10 đến lớp 11 của<br /> trường THPT Hưng Đạo được chọn vào nghiên<br /> cứu để xác định thực trạng hút thuốc; tìm hiểu<br /> kiến thức, thái độ và phản ứng đối với sự lên<br /> tiếng phản đối hút thuốc của các bạn nữ.<br /> Học sinh nữ học từ lớp 10 đến lớp 11 của<br /> trường THPT Hưng Đạo được chọn vào nghiên<br /> cứu để xác định kiến thức về tác hại của hút<br /> thuốc lá thụ động và thái độ và thực hành đối<br /> với việc lên tiếng phản đối bạn trai hút thuốc<br /> trước mặt.<br /> Thảo luận nhóm: 8 học sinh nam (6 người<br /> không hút thuốc và 2 người hút thuốc) và 8 Học<br /> sinh nữ.<br /> Phỏng vấn sâu: Hiệu trưởng; Bí thư đoàn<br /> thanh niên của trường.<br /> Thông qua thảo luận nhóm tập trung,<br /> nhóm nghiên cứu sẽ xác định được những<br /> thông điệp và nội dung truyền thông thích hợp,<br /> và đề ra các định hướng can thiệp sau khi tiến<br /> hành điều tra ban đầu.<br /> Cỡ mẫu: Học sinh nữ<br /> Áp dụng công thức tính cỡ mẫu cho nghiên<br /> cứu can thiệp so sánh tỷ lệ trước và sau can thiệp.<br /> <br /> 84<br /> <br /> Tổng quan<br /> <br /> {<br /> n=<br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 14 * Phụ bản của Số 4 * 2010<br /> <br /> z1−α / 2 2 P(1 − P) + z1− β P1 (1 − P1 ) + P2 (1 − P2 )<br /> ( P1 − P2 ) 2<br /> <br /> Trong đó:<br /> Mức ý nghĩa α = 5%<br /> <br /> học sinh nam mỗi cấp (10, 11), chọn lấy 140 học<br /> sinh theo phương pháp ngẫu nhiên hệ thống.<br /> Thu thập số liệu<br /> Số liệu định lượng: thông qua bộ câu hỏi.<br /> <br /> Lực mẫu: β = 95%<br /> <br /> Ứớc tính tỷ lệ học sinh nữ lên tiếng phản<br /> đối bạn trai hút thuốc trước mặt mình trước can<br /> thiệp: P1=40%.<br /> Ứớc tính tỷ lệ học nữ lên tiếng phản đối<br /> bạn trai hút thuốc trước mặt mình sau can<br /> thiệp: P2=70%.<br /> <br /> P = (P1 + P2)/2<br /> K=2<br /> Ước tính tỷ lệ không tham gia trả lời phỏng<br /> vấn 15%.<br /> Cỡ mẫu cần thiết : n = 160.<br /> Học sinh nam: Cỡ mẫu cũng được tính theo<br /> công thức trên.<br /> Trong đó:<br /> Mức ý nghĩa α = 5%<br /> <br /> }<br /> <br /> 2<br /> <br /> Lực mẫu: β = 95%<br /> <br /> Ứớc tính tỷ lệ nam giới hút thuốc trước mặt<br /> người khác trước can thiệp: P1=20%.<br /> <br /> Nghiên cứu định tính: Tất cả các cuộc<br /> phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm tập trung sẽ<br /> được ghi âm và nghiên cứu viên cũng ghi lại<br /> các ý chính.<br /> Xử lý và phân tích số liệu: Được tiến hành<br /> trên phần mềm SPSS 13.0.<br /> KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU<br /> Nghiên cứu được tiến hành trên các học<br /> sinh khối 10 và 11 của trường THPT Hưng Đạo.<br /> Số lượng học sinh khối 10 xấp xỉ với số lượng<br /> học sinh khối 11. Độ tuổi trung bình là 16,59<br /> (SD = 0,614).<br /> Có sự khác biệt rõ ràng giữa học sinh nam<br /> và nữ trong việc hút thuốc. 100% học sinh nữ<br /> trả lời rằng họ chưa từng hút thuốc, trong khi<br /> đó tỷ lệ này là 90,2%, Một vài học sinh nam hiện<br /> tại đang sử dụng thuốc lá (2,4%) và một số khác<br /> đã bỏ hẳn việc sử dụng thuốc lá (7,3%).<br /> Bảng 1. Tình hình sử dụng thuốc lá trong học sinh<br /> Chung<br /> <br /> Ứớc tính tỷ lệ nam giới hút thuốc trước mặt<br /> người khác sau can thiệp: P2=5%.<br /> <br /> Tỷ lệ<br /> <br /> P = (P1 + P2)/2<br /> Ước tính tỷ lệ không trả lời phỏng vấn:<br /> 15%.<br /> <br /> %<br /> <br /> Nam<br /> Tỷ lệ<br /> <br /> Nữ<br /> %<br /> <br /> Tỷ<br /> lệ<br /> <br /> %<br /> <br /> Tình hình sử dụng thuốc lá<br /> Đang<br /> hút<br /> <br /> 7<br /> <br /> 1.6<br /> <br /> 7<br /> <br /> 2.4<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> K= 2<br /> <br /> Đã cai<br /> <br /> 21<br /> <br /> 4.7<br /> <br /> 21<br /> <br /> 7.3<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br />  Cỡ mẫu cần thiết: n = 280.<br /> <br /> Chưa<br /> từng<br /> hút<br /> <br /> 416<br /> <br /> 93.7<br /> <br /> 258<br /> <br /> 90.2<br /> <br /> 158<br /> <br /> 100<br /> <br /> Tổng<br /> <br /> 444<br /> <br /> 100<br /> <br /> 286<br /> <br /> 100<br /> <br /> 158<br /> <br /> 100<br /> <br /> Học sinh nữ<br /> Trong danh sách của học sinh nữ mỗi cấp<br /> (10,11) của trường PTTH Hưng Đạo, chọn lấy 80<br /> học sinh theo phương pháp ngẫu nhiên hệ<br /> thống.<br /> Học sinh nam<br /> Chọn mẫu học sinh nam cũng tương tự<br /> như chọn mẫu ở học sinh nữ. Trong danh sách<br /> <br /> Chuyên ñề Ung Bướu<br /> <br /> P= 0,05).<br /> Bảng 3. Thái ñộ của những học sinh hút thuốc với<br /> việc hút thuốc trước mặt người khác<br /> Hút thuốc trước mặt người<br /> khác giới<br /> Luôn luôn<br /> <br /> Tỷ lệ<br /> (%)<br /> 0<br /> <br /> Thỉnh thoảng<br /> <br /> 71,4<br /> <br /> Không bao giờ<br /> <br /> 28,6<br /> <br /> Tổng<br /> <br /> 100<br /> <br /> Ảnh hưởng<br /> <br /> Chung<br /> <br /> Nam<br /> <br /> Nữ<br /> <br /> Hôi tóc, quần áo, cơ<br /> thể<br /> <br /> 37,6<br /> <br /> 37,5<br /> <br /> 38<br /> <br /> Đen răng<br /> <br /> 83,5<br /> <br /> 83,5<br /> <br /> 83,8<br /> <br /> Rất khó chịu<br /> <br /> 42,9<br /> <br /> Hơi thở hôi<br /> <br /> 79,6<br /> <br /> 78,3<br /> <br /> 82,0<br /> <br /> Khó chịu<br /> <br /> 57,1<br /> <br /> Ngón tay bị vàng<br /> <br /> 34,5<br /> <br /> 33,0<br /> <br /> 37,3<br /> <br /> Bình thường<br /> <br /> Môi khô, nhiệt lưỡi<br /> <br /> 9,6<br /> <br /> 9,7<br /> <br /> 9,3<br /> <br /> Tổng<br /> <br /> Làm khô, xấu da<br /> <br /> 25,7<br /> <br /> 25,1<br /> <br /> 26,7<br /> <br /> Phản ứng của những người ñó<br /> <br /> Khác<br /> <br /> 2,6<br /> <br /> 1,9<br /> <br /> 4,0<br /> <br /> Không biết<br /> <br /> 0.7<br /> <br /> 1.1<br /> <br /> 0<br /> <br /> Cả học sinh nam và nữ đều trả lời ảnh<br /> hưởng đến hơi thở là ảnh hưởng lớn nhất tới<br /> diện mạo với 79,6%. Còn lại các ảnh hưởng<br /> khác, tỷ lệ nam và nữ học sinh lựa chọn đều<br /> dưới 40%.<br /> “Theo như em hiểu, nếu những bạn nghiện<br /> thuốc lá không có đủ tiền để mua thuốc, rất có<br /> <br /> Chuyên ñề Ung Bướu<br /> <br /> Cảm nhận sự khó chịu của người trước<br /> mặt<br /> <br /> 0<br /> 100<br /> <br /> Yêu cầu không hút<br /> <br /> 100<br /> <br /> Đi ra chỗ khác<br /> <br /> 60<br /> <br /> Phản ứng khi bạn nữ yêu cầu dừng hút<br /> thuốc<br /> Tiếp tục hút<br /> <br /> 20<br /> <br /> Đi ra chỗ khác<br /> <br /> 20<br /> <br /> Hút nôt vài hơi rồi dập<br /> thuốc<br /> <br /> 20<br /> <br /> 87<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2