intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Kiến thức và hành vi trong phòng ngừa lây nhiễm của bệnh nhân viêm gan siêu vi B điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

7
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết Kiến thức và hành vi trong phòng ngừa lây nhiễm của bệnh nhân viêm gan siêu vi B điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định trình bày xác định tỷ lệ kiến thức đúng và hành vi đúng trong phòng ngừa lây nhiễm cho cộng đồng và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân viêm gan vi rút B điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định năm 2021.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiến thức và hành vi trong phòng ngừa lây nhiễm của bệnh nhân viêm gan siêu vi B điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định

  1. HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT NĂM 2022 - BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH KIẾN THỨC VÀ HÀNH VI TRONG PHÒNG NGỪA LÂY NHIỄM CỦA BỆNH NHÂN VIÊM GAN SIÊU VI B ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH Phan Thị Huệ1, Nguyễn Thị Minh Trang1, Nguyễn Thị Mỹ Linh2 TÓM TẮT 46 thời gian mắc bệnh. Kiến thức có liên quan với Đặt vấn đề: Viêm gan vi rút B là bệnh hành vi phòng ngừa lây nhiễm qua đường máu truyền nhiễm quan trọng, phổ biến toàn cầu, do (PR=1,48, KTC 95% [1,20-1,82], p
  2. TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 520 - THÁNG 11 - SỐ CHUYÊN ĐỀ - 2022 Subjects and Method: From March to May theo ước tính năm 2017 của Bộ Y tế: số 2021, 229 outpatients with chronic hepatitis B người nhiễm vi rút viêm gan mạn tính là 7,8 were included in this cross-sectional study. triệu người/năm, tử vong do viêm gan B là Research data was collected through a structured 33,5 nghìn người. Năm 2012 một nghiên cứu interview questionnaire. Results: The percentage of correct về “Chi phí chữa bệnh do nhiễm viêm gan B knowledge toward the prevention of hepatitis B mạn tính ở Việt Nam” ghi nhận mỗi bệnh infection was 56.80%, correct sexual behavior nhân trong một năm chi phí cho VGVR B was 49.80%, correct behavior of blood-borne mạn là 450,35 USD, ung thư gan 1883,05 infection prevention was 66.80%, correct USD. Khi so sánh với GDP cùng năm là behavior of vaccination promotion was 63.30%. 1024 USD, gánh nặng tài chính cho việc điều Factors related to knowledge and behaviors trị nhiễm HBV mạn tính ở Việt Nam là rất included ethnicity, gender, education level, cao. marital status, economic status, and duration of illness. Knowledge was associated with behavior Nhiều nghiên cứu về kiến thức và hành vi to prevent blood-borne infections (PR=1.48, 95% phòng ngừa lây nhiễm VGVR B được thực CI [1.20-1.82], p
  3. HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT NĂM 2022 - BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH d=0,06, cỡ mẫu tối thiểu của nghiên cứu là Các biến số kết cuộc chính: Kiến thức 206 bệnh nhân. đúng khi người bệnh đạt yêu cầu 4/6 kiến Tiêu chuẩn chọn mẫu: Bệnh nhân thức về các nội dung nhận biết về VGVR B nhiễm VGVR B từ 18 tuổi trở lên có xét là bệnh lây, dễ lây, nguyên nhân gây bệnh, nghiệm HBsAg và/hoặc HBV DNA dương đường lây bệnh, hậu quả do nhiễm bệnh gây tính ≥ 6 tháng, hoặc HBsAg dương tính và ra và cách phòng tránh. Hành vi QHTD đúng anti-HBc IgM âm tính trước đó, đã được khi trả lời không QHTD hoặc số lượng bạn chẩn đoán và đang điều trị ngoại trú tại Bệnh tình là 1 người và luôn luôn sử dụng bao cao viện Nhân Dân Gia Định. Bệnh nhân có mặt su (BCS). Hành vi phòng nguy cơ lây nhiễm vào thời điểm nghiên cứu, đã được giải thích qua đường máu đúng khi trả lời đúng tất cả rõ và đồng ý tham gia nghiên cứu. các câu hỏi về yếu tố nguy cơ lây bệnh như Tiêu chuẩn loại trừ: Bệnh nhân bị rối tiêm chích ma túy, sử dụng chung bơm kim loạn trí nhớ, rối loạn ngôn ngữ, trạng thái tiêm, dùng chung vật dụng sắc nhọn, dùng tinh thần không ổn định không thể hiểu và trả chung bàn chải đánh răng, hành vi xăm hình. lời các câu hỏi. Hành vi khuyến khích chích phòng ngừa Phương pháp thu thập số liệu: Phỏng chung đúng khi trả lời đúng từ 2 yếu tố trở vấn viên sẽ tiếp cận bệnh nhân tại phòng lên, trong đó có đáp án người thân sống trong khám ngoại trú thông qua sự giới thiệu của cùng nhà. bệnh viện và bác sĩ điều trị. Đối với bệnh Phương pháp xử lý dữ kiện: Dữ liệu nhân ngoại trú, điều tra viên tiếp cận đối được nhập bằng phần mềm Epidata và phân tượng ngay tại phòng khám, thông qua sự tích thống kê với phần mềm Stata 14.2. Các giới thiệu của bác sĩ tại phòng khám (bác sĩ biến số phân loại được mô tả bằng tần số và đã được cung cấp tiêu chí chọn mẫu trước tỷ lệ phần trăm. Trung bình và độ lệch chuẩn đó). Đối tượng sẽ được giải thích rõ mục được dùng các biến số định lượng. Phép đích của cuộc khảo sát, nếu đối tượng đồng ý kiểm Chi bình phương được sử dụng để kiểm tham gia nghiên cứu, đối tượng sẽ ký tên vào định các mối liên quan đơn biến giữa các yếu mục đồng ý tham gia nghiên cứu. Phỏng vấn tố về đặc tính dân số xã hội, thời gian mắc viên sẽ phỏng vấn trực tiếp đối tượng và ghi bệnh và kiến thức chung, hành vi chung của nhận thông tin ngay trong quá trình phỏng các đối tượng nghiên cứu. Ước lượng mối vấn qua bộ câu hỏi phỏng vấn trực tiếp. Bộ liên quan được báo cáo dưới dạng tỉ số hiện câu hỏi gồm 36 câu, bao gồm các câu hỏi về mắc PR (Prevalance Ratio) với khoảng tin đặc tính dân số xã hội, kiến thức chung, hành cậy (KTC) 95%, tính toán bởi mô hình hồi vi nguy cơ lây nhiễm qua đường máu, hành quy Poisson. Các biến số có giá trị p < 0,2 vi quan hệ tình dục (QHTD) và hành vi trong phân tích đơn biến được đưa vào mô khuyến khích chích ngừa VGVR B. 442
  4. TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 520 - THÁNG 11 - SỐ CHUYÊN ĐỀ - 2022 hình hồi quy đa biến nhằm xác định các yếu III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU tố thực sự có liên quan. Mức ý nghĩa thống 229 đối tượng VGVR B điều trị ngoại trú tại bệnh viện tham gia nghiên cứu. Tuổi kê qui ước là p
  5. HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT NĂM 2022 - BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH Trình độ học vấn Cấp I 1 1 Cấp II-III 0,056 2,08(0,98-4,41) 0,090 1,89(0,9-3,99) TC, CĐ, ĐH, Sau ĐH 0,006 2,83(1,34-5,59) 0,022 2,40(1,13-5,12) Các yếu tố liên quan với hành vi QHTD đúng Tình trạng hôn nhân Độc thân 1 1 Kết hôn
  6. TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 520 - THÁNG 11 - SỐ CHUYÊN ĐỀ - 2022 Hành vi khuyến khích chích ngừa có mối p=0,029). Bệnh nhân thuộc nhóm kinh tế gia liên quan có ý nghĩa thống kê với dân tộc, đình đủ sống có hành vi đúng bằng 0,74 lần tình trạng hôn nhân, kinh tế gia đình. Dân tộc kinh tế gia đình có dư (KTC 95% [0,61- Kinh có hành vi đúng cao hơn dân tộc khác 0,88], p=0,001). 2,33 lần (KTC 95% [1,02-5,33], p=0,044). Mối liên quan giữa kiến thức và hành Người đã kết hôn có hành vi đúng cao hơn vi độc thân 1,45 lần (KTC 95% [1,04-2,03], Bảng 3. Mối liên quan giữa kiến thức và các hành vi phòng ngừa lây nhiễm VGVR B (n=229) Kiến thức Đặc tính P PR (KTC 95%) Đúng n (%) Chưa đúng n (%) Hành vi phòng ngừa lây nhiễm qua đường máu Đúng 86 (80,37) 67 (54,92)
  7. HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT NĂM 2022 - BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH khác nhau này là do quan điểm về an toàn trong QHTD, còn đối tượng độc thân thì có QHTD khác nhau cũng như mức độ và sự tin thể chưa QHTD hoặc có sử dụng những biện tưởng vào đối tượng bạn tình. Hành vi nguy pháp để bảo vệ; Còn về thời gian mắc bệnh cơ lây nhiễm qua đường máu là 66,80%, thì thời gian nhiễm bệnh càng lâu thì hành vi trong đó có những hành vi như sử dụng vật QHTD đúng càng giảm. Điều này có thể là dụng sắc nhọn hay bàn chải đánh răng là 2 do khi họ mới nhiễm bệnh thì mức độ quan hành vi phơi nhiễm mà đối tượng nghiên cứu tâm, thực hiện đúng các biện pháp QHTD ít để tâm nhất và không nghĩ rằng đó lại là nhưng sau một thời gian dài thì sự quan tâm hành vi nguy cơ có thể lây nhiễm bệnh. Tỷ lệ đến vấn đề xung quanh bệnh càng giảm hành vi khuyến khích chích ngừa đúng là xuống so với lúc ban đầu. Nghiên cứu thực 63,30%, so với các nghiên cứu sinh viên y hiện tại TP HCM, điều kiện kinh tế khá hơn khoa là 42,60% của tác giả Huỳnh Giao và cũng như trình độ học vấn cao hơn nên có 59% sinh viên y khoa ở Ả Rập Xê Út [5] có điều kiện đi chích ngừa; tương tự kinh tế gia cao hơn nhưng thực sự chích ngừa nên được đình cũng liên quan đến hành vi chích ngừa, khuyến khích cho tất cả mọi đối tượng và những đối tượng có kinh tế có dư sẽ chủ nâng cao tỷ lệ chính ngừa lên mức cao nhất động chích ngừa hơn những gia đình kinh tế có thể. hạn chế. Trình độ học vấn tăng lên thì kiến thức Bệnh nhân có kiến thức về bệnh VGVR đúng cũng tăng. Chúng tôi tìm thấy sự tương B đúng thì có hành vi về phòng ngừa lây đồng về kết quả nghiên cứu với nghiên cứu nhiễm qua đường máu và hành vi khuyến của tác giả Han Z và cộng sự, tác giả Teklay khích chích ngừa cao hơn, chứng tỏ việc Gebrecherkos và cộng sự[6] . Chúng tôi cũng trang bị kiến thức đúng là một yếu tố quan thấy sự tương quan với kết quả nghiên cứu trọng, rất cần thiết. Không tìm thấy mối liên của tác giả Drazilova S và cộng sự thì giới quan giữa kiến thức đúng với hành vi QHTD. tính nam có mối liên quan đến hành vi lây Kết quả nghiên cứu của chúng tôi so với nhiễm VGVR B cao hơn nữ [7]. Khi một nghiên cứu của tác giả Hồ Huỳnh Uy Tài có người có học vấn thì kiến thức sẽ cao hơn, sự sự tương đồng về cả ba hành vi[3]. Có thể cả nhìn nhận hành vi đúng cũng cao hơn, hành hai nghiên cứu cùng thực hiện tại địa bàn TP vi phòng lây qua đường máu đúng cũng tỷ lệ HCM cùng các đặc tính mẫu nên có sự giống thuận với trình độ học vấn. Về hôn nhân của nhau này. đối tượng ở nhóm kết hôn có hành vi QHTD Nghiên cứu có thiết kế cắt ngang nên đúng thấp hơn nhóm đối tượng độc thân. Có không xác định được mối liên quan nhân quả thể do các đối tượng kết hôn có yêu thương, giữa các yếu tố xem xét với kiến thức và tin tưởng và gắn bó lâu dài đối với đối hành vi, hoặc mối liên quan giữa kiến thức phương nên sự tin tưởng, gắn bó này đã dẫn và hành vi của mẫu nghiên cứu. Sử dụng bộ đến không sử dụng các biện pháp bảo vệ câu hỏi soạn sẵn để đánh giá kiến thức và 446
  8. TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 520 - THÁNG 11 - SỐ CHUYÊN ĐỀ - 2022 hành vi nên đối tượng có thể hồi tưởng lại Knowledge and awareness among preclinical hành vi thiếu chính xác. year medical students". Avicenna J Med, 9 (2), 43-47. 4. Hồ Huỳnh Uy Tài (2018) Kiến thức và hành V. KẾT LUẬN vi phòng ngừa lây nhiễm HBV của bệnh Tỷ lệ kiến thức và các hành vi phòng nhân viêm gan B cho cộng đồng đang điều trị ngừa lây nhiễm đúng ở các bệnh nhân ngoại trú tại bệnh viện quận 2 năm 2018, VGVR B điều trị ngoại trú tại bệnh viện còn Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ Y Học Dự Phòng, chưa cao. Kiến thức có liên quan đến các Đại học Y Dược TP HCM. hành vi. Do đó, nhân viên y tế cần tăng 5. Le T. V., Vu T. T. M., Dang A. K., et al. cường các biện pháp giáo dục sức khỏe và (2019) "Understanding Risk Behaviors of Vietnamese Adults with Chronic Hepatitis B truyền thông về phòng ngừa lây nhiễm in an Urban Setting". Int J Environ Res VGVR B, đặc biệt với những đối tượng có Public Health, 16 (4). trình độ học vấn thấp, kinh tế gia đình thấp 6. Al-Shamiri H. M., AlShalawi F. E., và mắc bệnh trong thời gian dài. Từ đó giúp AlJumah T. M., et al. (2018) "Knowledge, người bệnh gia tăng nhận thức và có hành vi Attitude and Practice of Hepatitis B Virus đúng trong phòng ngừa lây nhiễm VGVR B Infection among Dental Students and Interns đối với gia đình và cộng đồng. in Saudi Arabia". J Clin Exp Dent, 10 (1), e54-e60. TÀI LIỆU THAM KHẢO 7. Gebrecherkos T., Girmay G., Lemma M., 1. Chao S. D., Cheung C. M., Chang E. T., et et al. (2020) "Knowledge, Attitude, and al. (2019) "Management of hepatitis B Practice towards Hepatitis B Virus among infected pregnant women: a cross-sectional Pregnant Women Attending Antenatal Care study of obstetricians". BMC Pregnancy at the University of Gondar Comprehensive Childbirth, 19 (1), 275. Specialized Hospital, Northwest Ethiopia". 2. Hang Pham T. T, Le T. X., Nguyen D. T., Int J Hepatol, 2020, 5617603. et al. (2019) "Knowledge, attitudes and 8. Drazilova S., Kristian P., Janicko M., et al. medical practice regarding hepatitis B (2020) "What is the Role of the Horizontal prevention and management among Transmission of Hepatitis B Virus Infection healthcare workers in Northern Vietnam". in Young Adult and Middle-Aged Roma PLoS One, 14 (10), e0223733 Population Living in the Settlements in East 3. Sannathimmappa M. B., Nambiar V., Slovakia?". Int J Environ Res Public Health, Arvindakshan R. (2019) "Hepatitis B: 17 (9). 447
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2