intTypePromotion=3

KIẾN TRÚC-XÂY DỰNG : KIẾN TRÚC VÀ MÔI TRƯỜNG

Chia sẻ: Lit Ga | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
245
lượt xem
105
download

KIẾN TRÚC-XÂY DỰNG : KIẾN TRÚC VÀ MÔI TRƯỜNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức của người kiến trúc sư “Trước trồng cau, sau trồng chuối”? Nhà Việt Nam có số gian thế nào? Tháp chùa Việt Nam có số tầng thế nào? Cầu thang nhà mồ (Tây Nguyên) số bậc thế nào? … Mondrian - Composition

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KIẾN TRÚC-XÂY DỰNG : KIẾN TRÚC VÀ MÔI TRƯỜNG

  1. ĐẠI HỌC DÂN LẬP VĂN LANG Dẫn nhập KHOA KIẾN TRÚC-XÂY DỰNG Kiến thức của người kiến trúc sư Mondrian - Composition KIẾN TRÚC “Trước trồng cau, sau trồng chuối”? Nhà Việt Nam có số gian thế nào? & MÔI TRƯỜNG Tháp chùa Việt Nam có số tầng thế nào? Cầu thang nhà mồ (Tây Nguyên) số bậc thế nào? … Kiến thức văn hóa ThS. KTS. LÝ KHÁNH TÂM THẢO De Stijl – Schroder House – xã hội – nghệ thuật thaolkt@gmail.com KIẾN TRÚC VÀ MÔI TRƯỜNG KIẾN TRÚC VÀ MÔI TRƯỜNG Dẫn nhập Dẫn nhập Kiến thức của người kiến trúc sư Kiến trúc trong bối cảnh hiện tại và tương lai Thiết kế dân dụng: Thiết kế công nghiệp: - Cấu tạo - Kết cấu - Công nghệ, dây chuyền sản xuất - Kỹ thuật xây dựng - Kỹ thuật xây dựng đặc thù - Vật liệu - Đặc thù vận chuyển-lưu - Kỹ thuật công trình (điện, thông… nước, nhiệt, chiếu sáng…)… Thiết kế quy hoạch: - Điều kiện tự nhiên - Kỹ thuật hạ tầng đô thị Kiến thức - Chiến lược phát triển đô thị… khoa học–kỹ thuật KIẾN TRÚC VÀ MÔI TRƯỜNG KIẾN TRÚC VÀ MÔI TRƯỜNG Dẫn nhập Dẫn nhập Vai trò của kiến trúc sư trong bối cảnh mới Một số ví dụ - Là người chủ trì chính nên phải có tầm nhìn bao quát và cấp tiến - Là người có khả năng hiện thực những chiến lược phát triển Năng lượng mặt trời trên mái Ken Yeang Renzo Piano – Postdamer Platz Hồ cảnh quan KIẾN TRÚC VÀ MÔI TRƯỜNG KIẾN TRÚC VÀ MÔI TRƯỜNG (thu nước mưa – xử lý nước) 1
  2. NỘI DUNG Bài tập lớn Tuần Nội dung 1 Bài 1. Mở đầu – Khái niệm Môi trường Giảng Ra đề BTL 1. Kiến trúc dân gian Việt Nam phù hợp điều kiện địa phương (khí hậu, vật liệu…) • Lớp chia thành 16-18 nhóm, mỗi nhóm 4 SV. 2 Bài 2. Đô thị hóa và những vấn đề môi trường đô thị Giảng • Bao gồm 4 bài tập lớn, mỗi BTL có thời gian thực hiện Ra đề BTL 2. Đánh giá các vấn đề môi trường đô thị TP.HCM khoảng 2-3 tuần (theo kế hoạch). Các chủ đề cần được Nghỉ Tết Nguyên đán GV thông qua 1 tuần sau khi ra đề. 3 Thuyết trình BTL1: Kiến trúc dân gian VN Thuyết trình 4 Thuyết trình BTL2: Các vấn đề môi trường TP Thuyết trình • Các nhóm bốc thăm chọn BTL. Các nhóm có thể đổi cho 5 Bài 3. Các vấn đề môi trường do KT-XD và một số giải pháp khắc Giảng nhau và thống nhất danh sách ngay trong Tuần 1. phục trong KT-XD • BTL được trình bày bằng powerpoint; thời gian trình bày Ra đề BTL 3. Kiến trúc trong bối cảnh môi trường xung quanh 6 Bài 4. Tính bền vững trong kiến trúc Giảng mỗi nhóm 15-20 phút; thời gian trao đổi với lớp 10-15 Ra đề BTL 4. Kiến trúc tiết kiệm năng lượng phút. 7 Thuyết trình BTL 3: Kiến trúc trong bối cảnh môi trường xung quanh Thuyết trình 8 Bài 5. Lịch sử kiến trúc xanh Giảng 9 Thuyết trình BTL 4: Kiến trúc tiết kiệm năng lượng Thuyết trình 10 Bài 6. Kiến trúc sinh thái Giảng KIẾN TRÚC VÀ MÔI TRƯỜNG KIẾN TRÚC VÀ MÔI TRƯỜNG Môi trường Tài nguyên và Phát triển ĐÁNH GIÁ Môi trường • Dự lớp: ít nhất 80% giờ giảng Là tổng hợp tất cả các yếu tố vật chất bao quanh lý thuyết để được thi cuối học và có ảnh hưởng tới đời sống và sự phát triển của kỳ. mọi sinh vật • Bài tập lớn: tính như điểm thi Môi trường thiên nhiên Môi trường xã hội giữa kỳ (khoảng 35%) các nhân tố thiên nhiên, vật tổng thể các môi trường quan • Thi cuối học kỳ: 65% điểm lý, hóa học, sinh học tồn tại hệ giữa các cá thể con người khách quan ngoài ý muốn với cộng đồng; từ đó tạo thành cuối học phần con người/ít chịu sự chi phối các hình thái tổ chức, các thể con người chế kinh tế-xã hội Môi trường nhân tạo các nhân tố thiên nhiên, vật lý, hóa học, sinh học do con người tạo nên KIẾN TRÚC VÀ MÔI TRƯỜNG KIẾN TRÚC VÀ MÔI TRƯỜNG Môi trường Môi trường Tài nguyên và Phát triển Tài nguyên và Phát triển Ô nhiễm môi trường Tài nguyên Là bao gồm tất cả các nguồn vật chất có trên trái đất và là sự thay đổi tính chất của môi trường trong không gian vũ trụ liên quan mà con người có thể theo hướng suy giảm chất lượng môi sử dụng phục vụ cuộc sống và sự phát triển của mình trường, gây ảnh hưởng xấu đến toàn hệ thống và những cá thể và hoạt Tài nguyên tái tạo được phân loại động trong đó (Renewable energy): tự duy trì hoặc tự bổ sung một cách liên tục - mặt trời, nước, gió, không khí.. Tài nguyên không tái tạo được (Unrenewable energy) tồn tại một cách hữu hạn, sẽ Tài nguyên Tài nguyên mất đi hoặc hoàn toàn biến đổi thiên nhiên con người - khoáng sản, nhiên liệu khoáng KIẾN TRÚC VÀ MÔI TRƯỜNG KIẾN TRÚC VÀ MÔI TRƯỜNG 2
  3. Môi trường Môi trường Tài nguyên và Phát triển Tài nguyên và Phát triển Phát triển kinh tế-xã hội Phát triển kinh tế-xã hội (tt) -Là xu thế tự nhiên của mỗi con người hoặc cộng đồng Gọi tắt là phát triển, là quá trình -Mỗi một quốc gia có một mục tiêu phát triển nhất định, nâng cao điều kiện sống về vật tiêu biểu cho mức sống vật chất-tinh thần của người dân chất và tinh thần của con người, quốc gia đó bằng phát triển lực lượng sản -Các mục tiêu phát triển tùy thuộc vào hoàn cảnh kinh tế, xuất, thay đổi quan hệ sản xuất, chính trị, tôn giáo và hoàn cảnh lịch sử từng quốc gia quan hệ xã hội, nâng cao chất -Các mục tiêu được cụ thể hóa bằng những chỉ tiêu như: lượng hoạt động văn hóa. lương thực, nhà ở, năng lượng, văn hóa, nghệ thuật, tự do chính trị… KIẾN TRÚC VÀ MÔI TRƯỜNG KIẾN TRÚC VÀ MÔI TRƯỜNG Môi trường Môi trường Tài nguyên và Phát triển Tài nguyên và Phát triển Quan hệ giữa môi trường và phát triển Quan hệ giữa môi trường và phát triển (tt) TÀI NGUYÊN Phát triển Bền vững (Sustainable Development) là phát triển đáp ứng nhu cầu của hiện tại mà không làm giảm đi khả năng thỏa mãn nhu cầu của thế hệ HỆ THỐNG MÔI TRƯỜNG tương lai (WCED 1987, Our Common Future) HỆ THỐNG KINH TẾ- thải bỏ XÃ HỘI CHẤT THẢI CHẤT THẢI sử dụng lại XỬ LÝ KIẾN TRÚC VÀ MÔI TRƯỜNG KIẾN TRÚC VÀ MÔI TRƯỜNG Môi trường Môi trường Tài nguyên và Phát triển Tài nguyên và Phát triển Quan hệ giữa môi trường và phát triển (tt) Quan hệ giữa môi trường và phát triển (tt) Hội nghị Rio de Janiero (1992) Nhu cầu cao về Ô nhiễm nặng tài nguyên Những quan điểm chủ yếu: - Kết hợp hài hòa giữa môi trường và phát triển Hệ thống dễ tổn thương - Tiến tới lối sản xuất và tiêu thụ lâu bền - Sử dụng hợp lý có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên Nhu cầu ít về Ô nhiễm nhẹ - Giải quyết vấn đề ô nhiễm và bảo vệ môi trường tài nguyên Môi Trường có 3 chức năng: Hệ thống bền vững 1. là nơi sinh sống của con người 2. là nơi chứa đựng tài nguyên cần thiết cho đời sống và sản xuất Hệ thống dễ tổn thương và Hệ thống bền vững của 3. là nơi tiếp nhận phế liệu thải ra từ quá trình sinh sống và sản một siêu đô thị, đối với dòng lưu chuyển đối ngoại xuất và đối nội KIẾN TRÚC VÀ MÔI TRƯỜNG KIẾN TRÚC VÀ MÔI TRƯỜNG 3
  4. Bài tập lớn 1. Kiến trúc dân gian Việt Nam phù hợp điều kiện địa phương Tài liệu tham khảo 1. Các giải pháp kiến trúc, phân tích ví dụ cụ thể… kiến -Nguyễn Khắc Cường 2003, Môi Trường trong Xây Dựng, NXB. trúc dân gian (truyền thống) Việt Nam phù hợp điều Đại Học Quốc Gia TP.HCM. kiện đặc thù của địa phương: -Lý Khánh Tâm Thảo 2003, Public Space in Hochiminh City: – Khí hậu Toward Sustainability. MSc Thesis, Wageningen University. – Thổ nhưỡng (đất đai), thủy văn… -WCED 1987, Our Common Future. World Commission on – Vật liệu địa phương (đất, đá, tre, gỗ…) Environment and Development, Oxford University Press. – Tập quán sinh hoạt – … ở góc độ: - Công trình; - Cụm công trình, làng xã… 2. Phương pháp: – sưu tầm tài liệu; – phân tích/đánh giá… KIẾN TRÚC VÀ MÔI TRƯỜNG KIẾN TRÚC VÀ MÔI TRƯỜNG 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản