intTypePromotion=1
ADSENSE

Kinh nghiệm phát triển hoạt động du lịch quốc tế cua một số nước trên thế giới

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Triều | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

81
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết phân tích kinh nghiệm phát triển hoạt động du lịch quốc tế cua một số nước trên thế giới được thể hiện qua các nội dung sau: đặc điểm thị trường du lịch quốc tế, kinh nghiệm phát triển hoạt động du lịch quốc tế của một số nước trên thế giới, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật và cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch; chiến lược sản phẩm du lịch.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kinh nghiệm phát triển hoạt động du lịch quốc tế cua một số nước trên thế giới

Kinh nghiệm phát triển hoạt động du lịch quốc tế cua một số nước trên thế giới<br /> <br /> Kinh nghiệm phát triển hoạt<br /> động du lịch quốc tế cua một<br /> số nước trên thế giới<br /> Bởi:<br /> Đại Học Kinh Tế Quốc Dân<br /> <br /> Đặc điểm thị trường du lịch quốc tế.<br /> Thị trường du lịch là một bộ phận cấu thành đặc biệt của thị trường hàng hoá bao gồm<br /> toàn bộ những mối quan hệ và cơ chế kinh tế có liên quan tới thì gian, điều kiện và phạm<br /> vi thực hiện dịch vụ và đáp ứng các nhu cầu xã hội về du lịch.<br /> Nói đến thị trường du lịch quốc tế là nói đến sản xuất trao đổi sản phẩm, dịch vụ du lịch,<br /> là đối thoại giữa người sản xuất và người tiêu dùng trong đó người tiêu dùng được thoả<br /> mãn nhu caàu của mình về các sản phẩm hay dịch vụ du lịch, còn người sản xuất thông<br /> qua tiếp xúc với khách hàng mà định hướng hoạt động kinh doanh của mình sao cho thu<br /> được hiệu quả kinh tế tối đa. Nói một cách chi tiết và đầy đủ hơn thì thị trường du lịch<br /> quốc tế là lĩnh vực cụ thể trong lưu thông hàng hoá, dịch vụ du lịch, là tổng hợp các<br /> điều kiện thực hiện các sản phẩm hàng hoá đó về kinh tế (gồm các yếu tố nhờ cung cấp<br /> giá cả...) kỹ thuật và tâm lý xã hội. Mỗi yếu tố đều có vai trò nhất định trong việc cấu<br /> thành thị trường du lịch. Thị trường du lịch quốc tế mang tính độc lập tương đối so với<br /> thị trường hàng hoá nói chung vì nó thực hiện dịch vụ hàng hoá của ngành du lịch.<br /> Do sản phẩm của du lịch quốc tế không thể vận chuyển từ nơi này đến nới khác nên<br /> trên thị trường không có sự chuyển dịch của hàng hoá khách du lịch muốn tiêu dùng sản<br /> phẩm du lịch phải tới nơi có sản phẩm, một số hàng hoá cảu tiêu dùng và sẩn xuất chúng<br /> diễn ra đồng thời tại một địa điểm.<br /> Thị trường du lịch quốc tế cũng như các thị trường hàng hoá thông thường đều chịu sự<br /> chi phối của cácqui luật kinh tế như qui luật cung cầu, qui luật cạnh tranh, qui luật giá<br /> cả, nhưng do có những đặc điểm riêng biệt nên thị trường du lịch xuất hiện muộn hơn<br /> so với các thị trường hàng hoá khác. Thị trường du lịch là tập hợp của cung, cầu về sản<br /> phẩm du lịch (trong đó chủ yếu là dịch vụ) và các mối quan hệ để xác định giá cả giữa<br /> chúng.<br /> <br /> 1/8<br /> <br /> Kinh nghiệm phát triển hoạt động du lịch quốc tế cua một số nước trên thế giới<br /> <br /> Một đặc điểm tiếp theo của thị trường du lịch quốc tế đó là thị trường du lịch quốc tế<br /> chịu sự tác động của các điều kiện về kinh tế, điều kiện về giao thông, không khí hoà<br /> bình ổn định trong nước độ an toàn đối với khách. Tính ổn định của thị trường du lịch bị<br /> ảnh hưởng rất lớn bới các điều kiện trên. Cụ thể là do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng<br /> châu á gây ra suy thoái kinh tế ở nhiều nước châu á đã làm cho người ta ít đi du lịch<br /> nước ngoài hơn. Người châu Âu chỉ thích đi du lịch các nước trong châu Âu và người<br /> châu á không muốn đi du lịch ở các nước ngoài châu á với lý do tiết kiệm chi phí. Người<br /> Mỹ sẽ ít đi du lịch ở các nước đạo hồi hơn vì lo ngại tình trạng khủng bố của phong trào<br /> Hồi giáo quá khích. Vì lý do đó thị trường du lịch Mỹ la tinh và vùng Caribe sẽ được lời<br /> nhờ thu hút được du khách Hoa Kỳ đến thăm do sự thuận tiện về mặt địa lý, tương đồng<br /> với văn hoá Mỹ và tình hình chính trị khá ổn định.<br /> <br /> Kinh nghiệm phát triển hoạt động du lịch quốc tế của một số nước trên thế<br /> giới.<br /> Du lịch được người ta ví như một ngành công nghiệp không khói. Ngành du lịch đã và<br /> đang góp phần tích cực trong sự phát triển kinh tế của nhiều quốc gia. Ngành du lịch góp<br /> phần tăng thu ngoại tệ, tạo công ăn việc làm, thúc đẩy nhiều ngành kinh tế khác cùng<br /> phát triển... Chúng ta có thể tổng hợp một số kinh nghiệm quản lý, kinh doanh du lịch ở<br /> một số nước như sau:<br /> Coi trọng chiến lược, kế hoạch và các chính sách thúc đẩy phát triển du lịch.<br /> Kinh nghiệm của "Cường quốc" Du lịch trên thế giới cho thấy, muốn phát triển du lịch<br /> trở thành một trong những ngành kinh tế hàng đầu thì phải đặt nó trong chiến lược phát<br /> triển kinh tế - xã hội của quốc gia. Chiến lược ưu tiên phát triển du lịch này phải thông<br /> qua một hệ thống cơ chế chính sách đồng bộ nhằm huy động mọi nguồn lực để thực<br /> hiện, đưa du lịch phát triển với tốc độ cao và vững chắc. Hệ thống cơ chế chính sách<br /> phải xuất phát từ những đặc trưng của du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, có tính liên<br /> ngành, liên vùng, xã hội hoá cao, mang tính toàn cầu hoá, khu vực hoá. Du lịch càng<br /> phát triển thì tính chất xã hội hoá của nó càng cao, sự liên ngành và phạm vi hoạt động<br /> cuả nó càng rộng rãi. Ngoài ra, cơ chế và các chính sách phát triển du lịch phải thích<br /> ứng với điều kiện lịch sử, tận dụng được thời cơ và vận hội ở từng thời điểm.<br /> Trong hệ thống chính sách thì chính sách ổn định chính trị ,kinh tế trong nước là chính<br /> sách cơ bản, quyết định hàng đầu cho việc phát triển du lịch. Chẳng hạn ở ấn Độ, sự thất<br /> bại của "Năm du lịch ấn Độ 1991" trước hết là do bất ổn định của tình hình chính trị và<br /> kinh tế trong nước với sự kiện thủ tướng Rajiv Gandhi bị ám sát, tiếp đến xung đột phe<br /> phái, tình trạng lộn xộn ở một số bang, thêm vào đó là hạ tầng cơ sở yếu kém đưa đến<br /> hậu quả là số khách quốc tế tới thăm giảm 30% so với năm trước.<br /> Thường thì ở các nước có du lịch phát triển, ngành du lịch được hình thành trên cơ sở<br /> tận dụng được những lợi thế so sánh, nhưng thời gian đầu sức mạnh của nó thể hiện<br /> 2/8<br /> <br /> Kinh nghiệm phát triển hoạt động du lịch quốc tế cua một số nước trên thế giới<br /> <br /> nhiều ở xu thế phát triển chứ chưa ở thực lực. Trên cơ sở xác định như vậy, các nước<br /> này có sự ưu tiên để thúc đẩy du lịch phát triển tạo thế cho ngành du lịch, sau khi đạt<br /> đến độ phát triển nhất định, nó sẽ mang lại tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả chính<br /> trị, văn hoá xã hội cũng phát triển. Du lịch muốn phát triển phải dựa trên cơ sở nguồn<br /> tài nguyên du lịch. Song nguồn tài nguyên ấy, lúc đầu tồn tại phần nhiều ở dạng tiềm<br /> nămg. Muốn tiềm năng du lịch biến thành khả năng, thành sản phẩm du lịch, nhất thiết<br /> phải có sự ưu tiên đầu tư cho nó, bao gồm: đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du<br /> lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật, đầu tư đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch, ưu tiên<br /> cho việc chuyên môn hoá, hiện đại hoá trong ngành du lịch... Đây là những nội dung cơ<br /> bản trong việc ưu tiên phát triển ngành du lịch hiện nay.<br /> Tổ chức Du lịch Thế giới, trong một báo năm 1987, đã nhận xét: Kinh tế du lịch ở một<br /> số nước phát triển mạnh, không phải là sự ngẫu nhiên, đột xuất mà do nhà nước đã quan<br /> tâm, đặt ra mục tiêu đưa Du lịch thành một ngành kinh tế quan trọng trong quốc sách<br /> của mình.<br /> Nước Pháp đã trở thành một trong những điểm du lịch số 1 trên thế giới, năm 1996 thu<br /> hút 61,5 triệu lượt khách nước ngoài đến du lịch, phục vụ 230 triệu lượt người Pháp đi<br /> du lịch các vùng trong nước, tổng thu nhập du lịch chiếm 10% GDP cả nước; du lịch<br /> nước Pháp đã tạo ra 2 triệu việc làm cho xã hội. Sở dĩ nước Pháp đạt được kết quả như<br /> vậy là do từ khâu xây dựng kế hoạch đến chính sách ưu tiên phát triển du lịch đã tập<br /> trung vào các mục tiêu rất cụ thể: an toàn du lịch cao, vệ sinh môi trường tốt, chiến lược<br /> tiếp thị quảng cáo năng động, sản phẩm du lịch đa dạng, chất lượng cao đáp ứng thị<br /> hiếu... đủ sức cạnh tranh với các nước châu âu khác như ý, Tây Ban Nha...<br /> Du lịch của Indonesia có bước tiến nhảy vọt trong vòng 10 năm (1985-1995) vì có một<br /> số chiến lược phát triển du lịch rất toàn diện, gồm 10 điểm: Đẩy mạnh công tác tiếp thị,<br /> tăng cường khuyến mại sản phẩm du lịch ra nước ngoài; giao thông thuận tiện đến các<br /> điểm du lịch; đa dạng hoá sản phẩm du lịch; chú trọng đến phát triển du lịch phù hợp với<br /> các đối tượng khách hàng; kiện toàn mói quan hệ giữa Nghành du lịch với giao thông<br /> vận tải, an ninh quốc gia; giáo dục đào tạo, quản lý lực lượng làm du lịch; khuyến khích<br /> tư nhân đầu tư phát triển du lịch; phát triển du lịch đồng bộ; giáo dục mọi người dân<br /> hiểu rõ tầm quan trọng của du lịch. Nhờ đặt kế hoạch phát triển du lịch trong chiến lược<br /> quốc gia nên có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành du lịch với các ngành kinh tế, văn hoá.<br /> Đó là một trong những nguyên nhân quan trọng đưa du lịch của Indonesia trong những<br /> năm gần đây đạt được những thành tựu đáng kể. Du lịch Indonesia đã đem lại nguồn thu<br /> ngoại tệ lớn cho quốc gia, khoảng 3-4 tỷ USD mỗi năm. Indonesia đã đề ra và đang thực<br /> hiện kế hoạch khuyến khích phát triển du lịch 1993-2003 với tên gọi là "Thập kỷ du lịch<br /> Indonesia". Chính sách du lịch được hướng vào thị trường các nước có tiềm năng lớn,<br /> đặc biệt là Nhật Bản, Đài Loan, austalia và các nước ASEAN.<br /> Singapo cũng có bước tiến dài trên con đường phát triển du lịch. Với nỗ lực của Cục<br /> xúc tiến du lịch Sangapore (STPB), của các cơ quan hữu quan Chính phủ và các danh<br /> <br /> 3/8<br /> <br /> Kinh nghiệm phát triển hoạt động du lịch quốc tế cua một số nước trên thế giới<br /> <br /> nghiệp, Singapore được dự kiến xây dựng thành một thủ đô của du lịch, một bức tranh<br /> sinh động và hấp dẫn của nghành công nghiệp trong tương lai không xa. Viễn cảnh<br /> tương lai đó sẽ được thực hiện qua 6 định hướng chiến lược:<br /> - Xác định lại vị trí của ngành du lịch.<br /> - Phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm.<br /> - Phát triển du lịch như một nghành công nghiệp.<br /> - Quy hoạch không gian phát triển du lịch.<br /> - Hợp tác cùng có lợi.<br /> - Phấn đấu xây dựng một cường quốc du lịch.<br /> Về tổng thể, 6 định hướng chiến lược đó hình thành một mô hình kiến trúc tầm chiến<br /> lược, một phác thể để phát triển du lịch trong thế kỷ 21.<br /> Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật và cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch.<br /> Bất cứ lĩnh vực nào muốn phát triển đều phải đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và cơ sở<br /> vật chất kỹ thuật. Đối với du lịch cũng vậy, muốn phát triển, trước tiên các phương tiện<br /> giao thông, thông tin liên lạc phải rất hiện đại. Hiện nay, ở nhiều nước, công nghệ thông<br /> tin du lịch đang được ứng dụng phổ biến, như ở Mỹ, lao động trong các cơ sở thông tin<br /> du lịch chiếm 37% lao động của ngành du lịch, ở Anh chiếm 35%, ở Pháp chiếm 35,1%,<br /> ở Đức chiếm 30%.<br /> Các nước trong vùng Đông Nam á, như Indonesia, trong vòng 10 năm (1985-1994) số<br /> lượng du khách quốc tế tăng bình quân 20,5% /năm do nhiều nguyên nhân, trong đó có<br /> nguyên nhân rất quan trọng là: Nhà nước trung ương và địa phương đã chú trọng đầu tư<br /> vào xây dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ phát triển du lịch. Các nước khác như Singapore,<br /> Thái Lan, Malaysia... cũng đều có cả một quá trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhờ<br /> vậy mà du lịch của họ đạt nhiều kết quả.<br /> Trong xây dựng cơ sở vật chất chuyên nghành, ngoài việc chú trọng xây dựng khách<br /> sạn phải chú ý xây dựng cơ sở vui chơi, giải trí, các khu du lịch và các quần thể du lịch<br /> (như Trung Hoa Cẩm Tú của Trung Quốc, Trung tâm giải trí ở Cao Nguyên Genting<br /> Malaysia, Thế giới thiên đàng Địa ngục của Singapore...) để giữ khách lưu lại lâu hơn,<br /> tăng nguồn thu và tăng khả năng hấp dẫn khách đến nhiều lần. Các nguồn vốn để thực<br /> hiện chủ yếu là liên doanh với nước ngoài, vốn vay và huy động trong dân.<br /> Để đảm bảo cân đối trong xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, phải coi trọng công<br /> tác quy hoạch là công tác hàng đầu, gắn qui hoạch du lịch với quy hoạch kinh tế xã hội<br /> 4/8<br /> <br /> Kinh nghiệm phát triển hoạt động du lịch quốc tế cua một số nước trên thế giới<br /> <br /> của cả nước và của từng địa phương. Đồng thời với quy hoạch phải lo dự án đầu tư để<br /> thực hiện đồng bộ. Malaysia và Singapore có kinh nghiệm về quy hoạch và tổ chức quản<br /> lý thực hiện quy hoạch. ở đây trên cơ sở quy hoạch kinh tế - xã hội chung, họ tiến hành<br /> quy hoạch từng vùng, trong quy hoạch từng vùng, từng khu vực thường là quy hoạch cả<br /> không gian (mô hình) và làm dự án cụ thể. Từ đó mới đề ra chính sách để dầu tư (đấu<br /> thầu, cho thuê trọn, cổ phần). Do vậy, những khu công nghiệp mới, các thành phố đều<br /> gắn với các điểm du lịch. Đảm bảo được tính đồng bộ trong quy hoạch xây dựng.<br /> Thực tiễn của các nước có Ngành du lịch phát triển lâu năm, cũng như một số nước có<br /> Ngành du lịch mới phát triển mạnh đều có sự ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật du<br /> lịch. Hàn Quốc coi du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn nên đã đầu tư vào xây dựng khách<br /> sạn. Năm 1990, Hàn Quốc có 399 khách sạn lớn với tổng số với 40 nghìn buồng, thu hút<br /> 2,9 triệu lượt khách nước ngoài, doanh thu từ du lịch 3,43 tỷ USD; năm 1991 đưa thêm<br /> 195 khách sạn mới với 18 nghìn buồng vào hoạt động.<br /> Malaysia là cường quốc du lịch ở Đông Nam á cũng thực hiện ưu tiên đầu tư rất lớn cho<br /> du lịch, tạo ra nhiều bãi biển đẹp, cung cấp nhiều thực phẩm phong phú và các món ăn<br /> ngon. Chính phủ Malaysia mạnh dạn đầu tư các khoản tiền lớn vào việc trùng tu, tôn<br /> tạo các di tích lịch sử, tận dụng địa hình nhiều đảo cùng các danh lam thắng cảnh khác,<br /> hoàn thành sân bay mới... Hiện nay, Malaysia có 80 nghìn buồng khách sạn, với tốc độ<br /> tăng buồng khách sạn hàng năm trên 10%.<br /> ở Trung Quốc 10 năm trở lại đây, Nhà nước và chính quyền địa phương ở các tỉnh, thành<br /> phố đều rất quan tâm đầu tư các công viên, nâng cấp giao thông vận tải, thông tin liên<br /> lạc đạt tiêu chuẩn quốc tế. Hiện nay, Trung Quốc có khoảng 450 nghìn buồng khách sạn<br /> với tốc độ tăng trưởng buồng khách sạn trên 5%/ năm.<br /> Nhiều nước khác trong khu vực cũng đang tích cực đầu tư vào cơ sở vật chất kỹ thuật<br /> và cơ sở hạ tầng để phát triển Ngành du lịch.<br /> Chiến lược sản phẩm du lịch<br /> Các nước đều chú trọng thực hiện chiến lược sản phẩm đặc thù, chất lượng tốt, giá thành<br /> hạ để nâng cao sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh. Chiến lược sản phẩm như vậy, đặc<br /> biệt là chiến lược sản phẩm du lịch, phụ thuộc vào công tác quản lý hệ thống doanh<br /> nghiệp, đào tạo cơ sở vật chất kỹ thuật.<br /> Hệ thống doanh nghiệp du lịch nước ngoài bao gồm các hãng, công ty du lịch (lữ hành),<br /> doanh nghiệp khách sạn và các doanh nghiệp dịch vụ du lịch khác, hoạt động chuyên<br /> môn hóa theo ngành nghề. Trong quản lý doanh nghiệp, kinh nghiệm đáng chú ý của<br /> nước ngoài là phân loại doanh nghiệp và phân hạng khách sạn để nâng cao chất lượng<br /> sản phẩm và hiệu quả kinh doanh. Trong quá trình hoạt động đã hình thành các Hiệp hội<br /> du lịch, Hiệp hội khách sạn hoặc Hiệp hội hỗn hợp nhiều loại hình doanh nghiệp trong<br /> <br /> 5/8<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2