Kinh tế học vi mô bài giảng 12

Chia sẻ: Tran Nguyen An Khanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

1
111
lượt xem
76
download

Kinh tế học vi mô bài giảng 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'kinh tế học vi mô bài giảng 12', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kinh tế học vi mô bài giảng 12

  1. KINH TẾ HỌC VI MÔ   BÀI GIẢNG 12     ĐỊNH GIÁ VỚI QUYỀN LỰC THỊ TRƯỜNG   Tác Giả: Dennis McCornac, Ðặng Văn Thanh, Trần Hoàng Thị, Nguyễn Quý Tâm, Trần Thị Hiếu  Hạnh, FETP, Fulbright Economics Teaching Program   Một nhà độc quyền bán tính giá đồng nhất nếu như nó ấn định cùng một giá cho  mỗi đơn vị xuất lượng bán ra. Trong khi nhà độc quyền bán thu lợi nhuận nhờ  chính sách định giá đồng nhất tối ưu, nó lại không nhận được thặng dư người tiêu  dùng hay mất mát vô ích do chính sách này đem lại.   Tuy nhiên, nhà độc quyền bán có thể khắc phục điều này bằng cách ấn định nhiều  hơn một mức giá cho sản phẩm của mình.   Một nhà độc quyền bán phân biệt giá nếu như nó ấn định hơn một mức giá cho  xuất lượng của mình.   Các hình thức phân biệt giá   1) Phân biệt giá cấp một                      2) Phân biệt giá cấp hai 3) Phân biệt giá cấp ba     Phân biệt giá cấp một   Chính sách phân biệt giá cấp một (hay hoàn hảo) định giá mỗi đơn vị bán ra tại  mức tối đa mà người tiêu dùng sẵn lòng chi trả. Nhà độc quyền bán có thể quan  sát trực tiếp mức sẵn lòng chi trả này.   Mức tối đa mà người tiêu dùng sẵn lòng chi trả được gọi là mức giá cao nhất mà   người tiêu dùng chấp nhận.
  2.   Ta có thể xem đường cầu như  là một đường “sẵn lòng chi trả”!   Nhà độc quyền bán sẽ tiếp tục bán các đơn vị cho đến khi giá tối thiểu theo thị  trường đúng bằng chi phí biên.   Do đó, một nhà độc quyền bán phân biệt giá một cách hoàn hảo sẽ sản xuất  và  bán  số xuất lượng hiệu quả.               Lượng Giá     Câu hỏi:    Đâu là đường doanh thu biên của một nhà độc quyền bán phân biệt giá một cách  hoàn hảo?
  3.   Khi nhà độc quyền bán thêm một đơn vị, nó không phải giảm giá những đơn vị  khác mà nó đang bán. Do đó, MR = P. (nghĩa là đường doanh thu biên bằng  đường cầu)     Phân biệt giá cấp hai   Chính sách  phân biệt giá cấp hai  có nghĩa là nhà độc quyền bán những đơn vị  xuất lượng khác nhau với giá khác nhau, nhưng mọi cá nhân mua cùng số lượng  hàng thì trả cùng một giá.   Điều này có nghĩa là giá khác nhau ở những đơn vị hàng hóa, chứ không ở người  mua.   => Định giá khối   Nếu một người tiêu dùng trả một giá cho một khối xuất lượng và trả một giá khác  cho một khối xuất lượng khác, thì người tiêu dùng đang trả giá khối.     Phân biệt giá cấp ba   Chính sách phân biệt giá cấp ba ấn định mức giá khác nhau cho mỗi phân khúc thị  trường (hay mỗi nhóm người tiêu dùng).   Điều này có nghĩa là nhà độc quyền bán xuất lượng với giá khác nhau cho những  người khác nhau, nhưng cho cùng một người thì mọi đơn vị xuất lượng được bán  cùng một giá.   Dĩ nhiên, điều này đòi hỏi nhà độc quyền bán xác định rõ ràng người tiêu dùng cụ  thể thuộc nhóm nào.   Ví dụ là các mức giá khác nhau dành cho người nước ngoài và người Việt Nam.  
  4. Các ví dụ có liên quan mật thiết là  Phân biệt giá theo thời gian và Định giá   theo giờ cao điểm.      Nó thể hiện ra sao?   Giả sử chi phí biên của hai thị trường là như nhau. Làm thế nào nhà độc quyền  bán tối đa hóa lợi nhuận với loại phân biệt giá này?    Đặt doanh thu biên trong mỗi thị trường bằng chi phí biên. (nghĩa là nhà độc quyền  bán tối đa hóa tổng lợi nhuận bằng cách tối đa hóa lợi nhuận của từng nhóm riêng  lẻ.)   Điều này hàm ý MR1 = MC = MR2 tại điểm tối ưu. Nếu không, nhà độc quyền bán  có thể tăng doanh thu bằng cách điều chỉnh mức bán từ nhóm có doanh thu biên  thấp sang nhóm có doanh thu biên cao.   Ví dụ                         MC = AC = 20   P1 = 100 ­ Q1                     P2 = 80 ­ 2Q2   Giá tối ưu cho mỗi nhóm là bao nhiêu?   MR1 = 100 ­ 2Q1 = MC = 20 MR2 = 80 ­ 4Q2 = MC = 20   Q1* = 40          Q2* = 15       P1* = 60       P2* = 50    Mô hình về nhà độc quyền bán phân biệt giá   1. Công ty sản xuất cho hai thị trường khác nhau: 1, 2   2. Công ty ấn định hai mức giá khác nhau trong mỗi thị trường: P1, P2   3. Mục tiêu của công ty là tối đa hóa lợi nhuận.   TR = TR1 + TR2            TR1 = P1Q1             TR2 = P2Q2
  5.     Ta muốn tìm mức Q1 và Q2 tối­đa­hóa­lợi­nhuận.             Công ty tối đa hóa lợi nhuận bằng cách sản xuất tại MR1 = MC, MR2 = MC     hay            MR1 = MR2 Giải:     hay        Công ty sẽ ấn định giá cao hơn trên thị trường nào có độ co giãn của cầu theo giá  thấp hơn.       Một ví dụ hay là ngành hàng không. Các công ty hàng không phân chia thị trường  bằng cách đặt ra các điều kiện về vé.   • Vé rẻ: báo trước, ở lại qua kỳ nghỉ cuối tuần, không hoàn tiền • Vé đắt nhất: không điều kiện
  6.          

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản