Ký sinh trùng - Sán dây lợn + Sán dây bò (Phần 1)

Chia sẻ: Big Big | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
391
lượt xem
77
download

Ký sinh trùng - Sán dây lợn + Sán dây bò (Phần 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu bài học: Nắm được đặc điểm sinh học và vai trò y học của sán dây lợn, sán dây bò và sán nhái. Nắm được phương pháp chẩn đoán và điều trị các bệnh sán dây và sán nhái. Nắm được dịch tễ học và phòng chống các loại sán dây và sán nhái.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ký sinh trùng - Sán dây lợn + Sán dây bò (Phần 1)

  1. ®· cã nhung ®èt giµ. S¸n tr­ëng thµnh cã thÓ sèng tíi 25 nam.
Đồng bộ tài khoản