intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

kỹ thuật bón phân cân đối và hợp lý cho cây trồng: phần 1

Chia sẻ: 1234 1234 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:100

0
7
lượt xem
2
download

kỹ thuật bón phân cân đối và hợp lý cho cây trồng: phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

bón phân cân đối là cung cấp các chất dinh dưỡng cho cây trồng một cách đầy đủ, đáp ứng nhu cầu của cây, không thiếu không thừa, cân bằng giữa các yếu tố dinh dưỡng, cân bằng với các hoạt động của loài sinh vật khác trong hệ sinh thái đồng ruộng. mời các bạn cùng tìm hiểu kỹ thuật bón phân cân đối và hợp lý cho cây trồng qua phần 1 cuốn sách.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: kỹ thuật bón phân cân đối và hợp lý cho cây trồng: phần 1

a►<br /> —<br /> o<br /> <br /> gX<br /> <br /> o<br /> <br /> BÓN PHỒN CÂNĐỐI vá<br /> HỚP LÝ CHOcây TRổN<<br /> <br /> GS.TS. ĐƯỜNG HỒNG DẬT<br /> <br /> ơíýthuặt<br /> <br /> Bón PHôn côn ĐỐI un Hập Lú<br /> CHO cnv TRỒÍ1G<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC T ự NHĨÊN VÀ CÔNG NGHỆ<br /> <br /> n ổ i a ấ íí<br /> <br /> Bốn phân cho cây trồng là yếu tố quan trọng để tăng<br /> năng suất nông sản, tăng phẩm chất và chất lượng sản phẩm<br /> nông nghiệp. Cho đến nay, biện pháp bón phân đã mang lại<br /> nhiều lợi ích thiết thực.<br /> Bên cạnh nhiều nông dân cố hiểu biết, có trình độ thâm<br /> canh, việc sử dụng phân bón đúng đã mang lại những hiệu<br /> quả to lớn, còn khá nhiều nông dân hiểu biết về phân bón<br /> và sử dụng phân bón còn có những hạn chế, do đó sử dụng<br /> phân bón không đúng, thiếu cân đối, thiếu hợp lý cho nên<br /> chĩ mang lại hiệu quả thấp, thậm chí còn làm giảm năng suất<br /> cây trồng, giảm phẩm chất, chất lượng nông sản, ảnh hưởng<br /> đến độ phì nhiêu của đất đai, làm tăng ô nhiễm m ôi trường.<br /> Bón phân cân đối là cung cấp các chất dinh dưỡng cho<br /> cây trồng m ột cách đầy đủ, đáp ứng các nhu cầu của cây,<br /> không thiếu không thừa, cân bằng giữa các yếu tố dinh<br /> dưỡng, cân bằng với hoạt động của các loài sinh vật khác<br /> trong hệ sinh thái đồng ruộng.<br /> Bón phân hợp lý là lựa chọn liều lượng, tỷ lệ các chất dinh<br /> dưỡng để bón cho cây phù hợp với trạng thái và điều kiện<br /> sinh trưởng, phát triển của cây ở từng trường hợp cụ thể,<br /> đảm bảo thu được năng suất cây trổng cao, chất lượng nông<br /> sản tốt, hiệu suất sử dụng phân bón cao, bảo vệ tăng cường<br /> độ phì nhiêu của đất và không gây ô nhiễm m ôi trường.<br /> <br /> 3<br /> <br /> Sách “Kỹ thuật bón phân cân đối và hợp lý cho cây trồng”<br /> thực hiện các yêu cầu thực hành nông nghiệp tốt Viet GAP<br /> được viết dưới dạng m ột tài liệu p hổ thông nhằm giúp nông<br /> dân sử dụng phân bón có hiệu quả và thực thi việc thực hành<br /> nông nghiệp tốt Viet GAP (Good agricultural practice) theo<br /> quyết định của Thủ tướng Chính phủ ngày 30/7/2008.<br /> Sách được viết thành 4 phần: Phần I: Bón phân cân đối<br /> cho cây trồng, trình bày cấc yêu cầu và các nội dung cần<br /> được cân đối trong việc b ổ sung phản bón. Phần II: Bón phân<br /> hợp lý cho cây trồng, giới thiệu ý nghĩa, nội dung và các<br /> nguyên tắc cần tuân thủ để bón phân hợp tý. Phẩn III: Quy<br /> trình bón phân cho m ột s ố cày trồng. Phẩn IV: Những điều<br /> nông dân cẩn chú ý để bón phân cân đối và hợp lý, trình<br /> bày yêu cầu và đổi mới nhận thức và những việc làm cẩn<br /> thiết để nông dân tiến tới bón phân hợp lý.<br /> Khuôn khổ sách có hạn, nhiều vấn đề chỉ có thể trình bày<br /> dưới dạng đdn giản nhất, vì vậy chắc chắn là có nhiều thiếu<br /> sót. Rất mong nhận được các ý kiến nhận xét góp ý. Mọi ỷ<br /> kiến đều rất được trân trọng và mong được sự thông cảm<br /> của bạn đọc.<br /> <br /> Tác giả<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản