KỸ THUẬT KIM NGƯU QUYỀN

Chia sẻ: Phạm Văn Hùng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
361
lượt xem
126
download

KỸ THUẬT KIM NGƯU QUYỀN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kim Ngưu có nghĩa là Trâu Vàng. Bài Kim Ngưu quyền do võ phái Bích Quang, tỉnh Khánh Hòa giới thiệu, được Hội nghị chuyên môn Võ thuật cổ truyền toàn quốc bình chọn tháng 12 năm 2007 và phổ biến tại Lớp tập huấn Huấn luyện viên Võ thuật cổ truyền toàn quốc từ ngày 15 đến 21 tháng 12 năm 2008 tại Nha Trang, Khánh Hòa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KỸ THUẬT KIM NGƯU QUYỀN

  1. KỸ THUẬT KIM NGƯU QUYỀN Kim Ngưu có nghĩa là Trâu Vàng. Bài Kim Ngưu quyền do võ phái Bích Quang, tỉnh Khánh Hòa giới thiệu, được Hội nghị chuyên môn Võ thuật cổ truyền toàn quốc bình chọn tháng 12 năm 2007 và phổ biến tại Lớp tập huấn Huấn luyện viên Võ thuật cổ truyền toàn quốc từ ngày 15 đến 21 tháng 12 năm 2008 tại Nha Trang, Khánh Hòa. Bái tổ Tam bộ cung kính Nhập định Khai quyền Thảo Kim Ngưu Lược địa đào thành Kim ngưu chiếu giác Hường điệp dẫn thân Lão hổ nghinh tân Thiền sư tống khách Tiên ông tọa thạch Đồng tử tấn dương Hạng quyển song quyền Thối khai lưỡng thủ Trung thiên lập trụ Hạ địa tầm châu Đảo thế hắc hầu Tùy cơ Bạch hổ Tung hoành ngũ lộ Tấn hạng tam quan Bạch hạc tầm giang Kim kê độc lập Lập bộ như tiền Bài quyền đi theo sơ đồ hình chữ Thập + A . . . C...x...D . . . B Bái tổ Kim ngưu Quyền
  2. Chân trái sang trái – nghỉ. Chân trái về sát chân phải – nghiêm. Nghiêng người nhìn A – chào. Hai tay lên hông, tay phải nắm lại vòng qua tay trái – vòng tay phía trước. Ngoai 2 tay – nhún cao 2 chân ra 2 bên C – D trung bình, phát mạnh hai tay xuống 2 đùi, lưng 4 ngón tay chạm đùi ra ngoài, vòng 2 nắm tay từ trên đấm xuống hạ bộ - song thủ phá cước, ngoai 2 tay về hông. Tam bộ cung kính Độc tiêu cước trái về A, tay trái bám thủ từ vai phải xuống nách trái, lòng bàn tay úp, Tứ chỉ dương hầu phải về A. Để chân trái sang C - Trung bình – nhìn A, Độc tiêu cước phải về A, tay phải bám thủ từ vai trái xuống nách phải, lòng bàn tay úp, Tứ chỉ dương hầu trái về A. Để chân phải sang D – Trung bình – nhìn A. Độc tiêu cước trái về A, tay trái bám thủ từ vai phải xuống nách trái, lòng bàn tay úp, Tứ chỉ dương hầu phải về A. Để chân trái sang C – Trung bình – nhìn A, tréo 2 tay trước ngực, phải ngoài, gạt ra 2 bên – Khai môn. Tréo 2 tay trước ngực, phải ngoài, gạt xuống 2 đầu gối – Diềm cước, bàn tay xòe. Tréo 2 tay trước ngực, tay phải ngoài, phải gạt thủ, trái diềm cước. Tréo 2 tay trước ngực, tay phải ngoài, trái gạt thủ, phải diềm cước. Nhập định Chân phải sát chân trái – nghiêm, khoanh tay lại tay trái trên. Khai quyền Tay phải gạt thủ về hông, tay trái gạt thủ về hông, chân phải lên A – Đinh tấn – Tứ chỉ dương hầu phải. Thảo Kim Ngưu Chân phải rút về sát chân trái, hai chân rùn, hai năm tay để cao ngang 2 bên huyện Thái Dương, lòng nắm tay hướng về A, 2 chỏ giương ra 2 bên C – D, nhún cao – Trung bình tấn – nhìn A. Lược địa đồ thành Chân trái bước qua D trước chân phải, triệt gót chân trái về A – C – Đinh tấn nghịch, lia tay trái tới A – C, nhìn A. Chuyển Đinh tấn, trái rùn, phải thẳng, nắm tay phải chém về A, chỏ trái bạt phong, thần xà, loan đài. Chân trái về sát chân phải, sang C – Trung bình – chân phải sang C trước chân trái, triệt gót chân phải về A – D – Đinh tấn nghịch, tay phải lia về A – D.
  3. Chuyển Đinh tấn, phải rùn, trái thẳng, nắm tay trái chém về A, chỏ phải bạt phong, thần xà, loan đài. Kim ngưu chiếu giác Chân phải rút về sát chân trái, sang D – Trung bình tấn – 2 nắm tay để cao ngang 2 bên huyệt Thái Dương, lòng nắm tay hướng về A, nhìn A, 2 chỏ giương ra 2 bên C – D. Xoay người qua D – rùn chân phải, thẳng chân trái – Đinh tấn – đảo thân trên từ D sang C đánh chỏ trái lên C – Thần xà – chuyển Đinh tấn, trái rùn, phải thẳng. Chân phải về sát trái, hai chân rùn, chân phải lên A – Đinh tấn – chỏ phải Loan đài – nhìn A - Ẩn long trái – phải. Chân phải về sát chân trái, hai chân rùn, chân phải sang D – Trung bình tấn – xoay người qua C – rùn chân trái, thẳng chân phải – Đinh tấn - đảo thân trên từ C sang D đánh chỏ phải lên D – Thần xà – chuyển Đinh tấn, phải rùn, trái thẳng. Chân trái về sát phải, hai chân rùn, chân trái lên A – Đinh tấn – chỏ trái Loan đài – nhìn A - Ẩn long phải - trái. Hường điệp dẫn thân Chân phải lên sát chân trái, chân trái lui về B – Đinh tấn, tay trái diềm cước về C, nắm tay phải ngữa trước chấn thủy. Gặt tay phải gạt thủ về A, lòng nắm tay úp vào người, nắm tay trái ngữa trước chấn thủy. Chân trái lên sát chân phải, chân phải lui về B – Đinh tấn, tay phải diềm cước về D, nắm tay trái ngữa trước chấn thủy. Gặt tay trái gạt thủ về A, lòng nắm tay úp vào người, nắm tay phải ngữa trước chấn thủy. Lão hổ nghinh tân Chân phải lên sát chân trái, chân trái lui về B – Đinh tấn, tay phải gạt thủ về hông, tay trái bán thủ về hông, tay phải Tứ chỉ dương hầu. Chân trái lên sát chân phải, chân phải lui về B – Đinh tấn, tay phải gạt thủ, chuyển trung bình tấn, chỏ trái Ẩn long về D, nhìn A, chuyển Đinh tấn, tay phải Tứ chỉ dương hầu, tay trái gạt thủ che đầu chỏ hướng C. Thiền sư tống khách Chân phải bước lên vị trí chân trái, chân trái rút cao gối, vờn tay trước ngực hướng D, trái trên phải dưới, chân hất về A 2 lần. Chân trái bước mạnh về B tréo trước chân phải – Văn tự - nhìn A, tay trái diềm cước, tay phải gạt thủ. Tiên ông tọa thạch Chân phải nhảy về B ngồi, chân trái theo quì – Tọa tấn – tay trái diềm cước, tay phải gạt thủ. Nhìn B, tay phải gạt thủ về B, lòng nắm tay úp vào người, nắm tay trái ngữa trước chấn thủy.
  4. Đồng tử tấn dương Nhún cao, nhìn A – Trung bình – hai tay tréo trước ngực tay phải ngoài, 2 tay xòe diềm cước xuống 2 gối. Khoanh tay lại, tay trái trên. Chân trái tréo trước chân phải, triệt gót chân trái về AC, tay trái lia về AC, thẳng chân trái, chân phải rùn – Đinh tấn nghịch. Chân phải Bàn long về A, tay phải che hạ bộ, tay trái che cổ, chân phải để tới A – Đinh tấn, vòng tay phải trước mặt Ẩn long phải về A. Tay trái bám thủ, chỏ phải gối trái Hổ giáng Long thăng, để chân trái tới A – Đinh tấn, chỏ trái Bạt phong tới A. Hạng quyển song quyền Hai tay Giao long khắc quyền 3 lần, tay trái từ trước trán khắc cạnh cổ tay phía ngón út xuống, tay phải từ trước bụng khắc cạnh nắm tay phía ngón út lên, tay trái trong, tay phải ngoài, vòng tròn 3 lần. Hai nắm tay kéo sát về hai nách, độc tiêu trái, hai tay song quyền về hướng A. Thối khai lưỡng thủ Chân trái lui về B – Đinh tấn, nhìn A, tay phải gạt thủ về hông, tay trái bám thủ về hông, tay phải Tứ chỉ dương hầu về A. Chân phải lui nganh về D – Trung bình, hai tay tréo trước ngực, tay phải ngoài gạt ra 2 bên Khai môn. Hai tay tréo trước ngực, tay phải ngoài, Kéo 2 tay xuống trước gối – Diềm cước. Xoay người về bên phải – Đinh tấn, phải rùn, trái thẳng – nhìn A, hai tay tréo trước ngực, tay phải gạt thủ về D, tay trái Diềm cước về A che hạ bộ. Hai tay tréo trước ngực, tay trái ngoài Gạt thủ về A, tay phải Diềm cước. Trung thiên lập trụ Hai tay chấp trước ngực xỉa lên, nhún cao, rơi xuống – Trung bình, hai tay xòe Diềm cước sang 2 gối, ngoai 2 tay về hông. Hạ địa tầm châu Chân phải lên A - Đinh tấn thấp – Lưng nắm tay phải đánh xuống đất, quét tảo địa chân trái 1 vòng 360 độ tréo trước chân phải về B, tay trái từ cổ phải Lia – Văn tự - nhìn B, chân phải lên B – Đinh tấn thấp – lưng nắm tay phải đánh xuống đất hướng B. Đảo thế hắc hầu Chân trái kéo về sát chân phải – ngồi 2 tay che thủ 2 bên má – nhìn A. Chân trái lui mạnh về B – nhìn A – Đinh tấn, phải rùn – trái thẳng, 2 nắm tay ngang 2 bên Thái Dương, chỏ giương ra 2 bên C – D.
  5. Chân phải rút nhẹ Chảo mã, tay phải Gạt thủ ngang ngực trái, tay trái Diềm cước ngang bụng, cổ tay cong – Thủ - Hắc hầu. Tùy cơ Bạch hổ Độc tiêu cước lên gối phải. Bay đá vòng chân trái. Xoay lưng, phải lên A – Trung bình, 2 chỏ Kim chung về A – B. Chân trái lên A sau chân phải, tréo chân, 2 tay 10 ngón chụp xuống trước ngực hướng C. Tung hoành ngũ lộ Chân trái tréo trước chân phải, Chân phải lên A – Đinh tấn – Hai tay âm dương chém về A. Chân phải bước về B tréo trước chân trái, chân trái lên B – Đinh tấn, hai tay âm dương chém về B. Chân trái tréo trước chân phải về A – D – chân phải bước tới D – Đinh tấn – nhìn D, hai tay âm dương chém về D. Chân phải bước tréo trước chân trái về C, chân trái bước tới C – Đinh tấn, hai tay âm dương chém tới C. Chân trái bước tréo trước chân phải về DB, xoay người 360 độ, chân phải lên A – Đinh tấn, hai tay âm dương chém tới A. Tấn hạng tam quan Chân phải bước về B tréo trước chân trái, chân trái bước về A tréo trước chân phải, chân phải lên A, tay phải Gạt thủ, tay trái Bám thủ, tay phải Tứ chỉ dương hầu về A. Chân phải sang D – Trung bình – hai tay tréo trước ngực, tay phải ngoài – Khai môn. Hai tay tréo trước ngực, tay phải ngoài – Diềm cước về 2 gối sang C – D. Chân phải lên A – Đinh tấn – chỏ phải Kim chung, tay trái che cổ phải. Chân trái lên sát chân phải, chân phải lui về B – Đinh tấn - chỏ trái Kim chung, tay phải che cổ trái. Chân phải lên sát chân trái, chân trái lui về B – Đinh tấn – Chỏ phải Kim chung, tay trái che cổ phải. Bạch hạc tầm giang Độc tiêu cước phải, hai tay giăng ngang 2 bên C – D. Bay đá vòng chân trái. Xoay người 360 độ, chân phải lên A, hai tay âm dương chém về A. Kim kê độc lập Chân trái nhảy tới vị trí chân phải, chân phải Độc tiêu, tay phải Bình phong hạc quyền về A, xoay cổ tay phải Tống quyền về A. Lập bộ như tiền Để chân phải xuống, chân tay trái chém quét về B, chân trái tréo trước chân phải. Xoay người 360 độ, chân phải lui về B – Đinh tấn – nhìn B, tay phải Gạt thủ về B, lòng nắm tay úp vào người, nắm tay trái ở ngực phải. Rút cao gối phải để xuống vị trí cũ, rút gối trái – chảo mã – nhìn A.
  6. Tay trái dựng chưởng che ngực trên lòng tay phải. Vòng tay – ngoai tay – chào.
Đồng bộ tài khoản