Kỹ thuật lập trình Chương 1 (tiếp)

Chia sẻ: Mai Trần Thúy Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:65

0
141
lượt xem
54
download

Kỹ thuật lập trình Chương 1 (tiếp)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một ngân hàng muốn cài đặt một máy ATM mới cho phép người dùng thực hiện các giao dịch tài chính cơ bản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật lập trình Chương 1 (tiếp)

 1. Kỹ thuật lập trình Chương 1 (tiếp) Nguyễn Diệu Hương huongnd@it-hut.edu.vn huongnd-fit@mail.hut.edu.vn
 2. 5. Case Study: Phần mềm máy ATM
 3. 5.1. Xác định yêu cầu bài toán
 4. Bài toán Một ngân hàng muốn cài đặt một máy ATM mới cho phép người dùng thực hiện các giao dịch tài chính cơ bản Mỗi người dùng chỉ có 1 tài khoản (account) Người dùng được phép: Xem số dư tài khoản Rút tiền mặt Nạp tiền vào tài khoản
 5. Giao diện của máy ATM Trước mỗi ngày, khay đựng tiền được nạp vào 500 tờ $20.
 6. Một phiên giao dịch ATM xác thực người dùng, thông qua: 1. Số tài khoản (account number) Số PIN (personal identification number) Tương tác với cơ sở dữ liệu về thông tin tài khoản của ngân hàng (số tài khoản, PIN, số dư tài khoản) Thực hiện giao dịch xem số dư tài 2. khoản/nạp tiền/rút tiền
 7. Xác thực người dùng Màn hình nhắc người dùng nhập số tài 1. khoản Người dùng nhập số TK (5 kí tự) 2. Màn hình nhắc người dùng nhập số PIN 3. Người dùng nhập số PIN 4. Nếu số TK và PIN: 5. Đúng: hiện menu chính Sai: thông báo và lặp lại bước 1
 8. Menu chính
 9. Giao dịch rút tiền
 10. Giao dịch rút tiền Người dùng nhập lựa chọn (1-6) 1. Nếu số tiền muốn rút so với số tiền trong TK: 2. > : hiện thông báo và lặp lại 1.
 11. Giao dịch nạp tiền Màn hình nhắc người dùng nhập số tiền muốn nạp 1. Người dùng nhập: 2. Số tiền: thực hiện 3. 0: hoãn giao dịch và hiện menu chính Hiện thông báo yêu cầu đặt tiền vào khay (deposit 3. slot) Nếu khay đút tiền: 4. Nhận được tiền trong vòng 2 phút: hệ thống cộng số tiền nạp vào số dư TK của người dùng trong CSDL. (Sau khi ngân hàng đã kiểm chứng khoản tiền, lượng tiền nạp vào này mới được phép rút) Không nhận được tiền: hiện thông báo hoãn giao dịch và hiện menu chính.
 12. User’s Use case diagram
 13. 5.2. Thiết kế hệ thống ATM
 14. Thiết kế hệ thống ATM Nhận dạng các lớp 1. Nhận dạng các thuộc tính của lớp 2. Nhận dạng các trạng thái và hành động của 3. đối tượng Nhận dạng các thao tác của lớp 4. Nhận dạng sự tương tác giữa các đối 5. tượng trong hệ thống
 15. 1. Nhận dạng các lớp
 16. Các lớp ATM 1. Screen 2. Keypad 3. CashDispenser 4. DepositSlot 5. Account 6. BankDatabase 7. BalanceInquiry 8. Withdrawal 9. Deposit. 10.
 17. Mối quan hệ giữa các lớp
 18. Mô hình mối quan hệ giữa các lớp cho hệ thống ATM
 19. 2. Nhận dạng thuộc tính của lớp

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản