intTypePromotion=1
ADSENSE

Kỹ thuật sử dụng bộ lọc Artistic trong tạo ảnh bằng layer style với kỹ thuật blend màu p3

Chia sẻ: Safa Ffwe | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

71
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật sử dụng bộ lọc artistic trong tạo ảnh bằng layer style với kỹ thuật blend màu p3', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật sử dụng bộ lọc Artistic trong tạo ảnh bằng layer style với kỹ thuật blend màu p3

  1. Bước 13 Tạo mới bốn tầng và dán chúng trên cùng một lớp Phong cách chúng tôi sử dụng cho những đám mây. Select the Brush Tool and create another brush like the images below. Chọn Công cụ Brush và tạo một brush như những hình ảnh dưới đây. Then create small clouds where the rainbows touch the clouds at the beginning and end of the rainbows. Sau đó, tạo ra đám mây nhỏ, nơi những đám mây rainbows chạm vào đ ầu và cuối của rainbows. cùng
  2. Bước 14 Tạo một lớp mới bên dưới những đám mây và rainbows. Fill it with black and change the Blend Mode to Color Dodge. Điền nó với màu đen và thay đ ổi để Trộn lẫn Chế độ màu Dodge. Again select the Brush Tool and create another Brush in order to create the stars. Lại chọn Brush Công cụ và tạo một Brush để tạo ra các ngôi sao.
  3. Bước 15 Lặp lại các bước 14; Tuy nhiên, thời gian này lựa chọn một hình tròn thay vì sao. Reduce the size of the brush, and create the rounded stars. Giảm bớt kích cỡ của brush, và tạo ra những ngôi sao tròn.
  4. Kết luận Trong hướng dẫn này, chúng tôi được sử dụng chủ yếu là các Brush Engine và lớp Styles. It's amazing what you can do using only those two features! It's amazing b ạn có thể làm gì bằng cách sử dụng hai chỉ những tính năng! Here we created clouds but by changing some settings, we can create a completely different effect. Đây, chúng tôi tạo ra mây nhưng b ằng cách thay đổi một số cài đặt, chúng tôi có thể tạo ra một hiệu quả ho àn toàn khác nhau.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2