intTypePromotion=1
ADSENSE

Kỹ thuật sử dụng bộ lọc distort trong tạo ảnh bằng fantasic phối kỹ thuật blend màu p2

Chia sẻ: Faf Fasf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

95
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật sử dụng bộ lọc distort trong tạo ảnh bằng fantasic phối kỹ thuật blend màu p2', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật sử dụng bộ lọc distort trong tạo ảnh bằng fantasic phối kỹ thuật blend màu p2

  1. Bước 6 Sau khi bạn đ ã sơn mây của bạn, chọn thư mục và chuyển đổi nó đến một Smart Object. Duplicate the layer and change the blend mode to Multiply. Trùng lặp các lớp và thay đ ổi chế độ để trộn Multiply. Group the two layers and rename it to "Cloud 1." lớp và đổi tên Nhóm hai thành "Cloud 1." Bước 7 Lặp lại các bước 4, 5, và 6. It's not necessary to repeat the Layer Style steps though, just Copy and Paste the Layer Style. Điều đó không cần thiết để lặp lại các b ước sau lớp Phong cách mặc dù, chỉ cần Sao chép và Dán lớp Phong cách. Create four clouds and place them like in the image below. Tạo bốn đám mây và nơi họ như trong hình dưới đây.
  2. Bước 8 Chọn bất kỳ đám mây thư mục và chuyển đổi nó đến một Smart Object. Change the Blend Mode to Overlay. Trộn lẫn Chế độ thay đổi để Lớp phủ. After that duplicate the layer and group the two layers. Sau đó các lớp bị trùng lặp và nhóm của hai lớp. Rename the group to "clouds back."
  3. Đổi tên của nhóm để "đám mây trở lại." 9 -Rainbows trong Illustrator Bước Trong Illustrator chọn Công cụ Ellipse (L) và tạo ra một vòng tròn. Set the Stroke weight to 40px with a purple color. Tai biến mạch máu não đ ặt trọng để 40px với một màu tím.
  4. Bước 10 Bắt đầu bổ sung thêm vào strokes ellipse, tăng nặng do 40px như vậy sẽ có một tím 40px, 80px Cyan, màu xanh lá cây 120px, 160px màu vàng, màu đỏ và 200px. After that copy the vector and go back to Photoshop. Sau đó sao chép các véc tơ và trở lại Photoshop.
  5. Bước 11 Quay lại trong Photoshop, dán véc tơ và chọn Dán như Pixels. After that, using the Magic Wand Tool (W), select the white part of the rainbow and delete it. Sau đó, bằng cách sử dụng Công cụ Magic Wand (W), chọn màu trắng phần của rainbow và xóa nó.
  6. Then convert it to a Smart Object and group it. Sau đó chuyển đổi nó đến một Smart Object và nhóm nó. Rename the group "rainbow 1." Đổi tên của nhóm "rainbow 1." Bước 12 Nơi the rainbow giữa hai đám mây và b ằng cách sử dụng Công cụ Polygonal Lasso (L), chọn một phần của rainbow bạn muốn ẩn. Then select the group (not the layer), and go to Layer>Layer Mask>Hide Selection and hide that area. Sau đó chọn nhóm (chứ không phải các lớp), và đi đến Layer> Layer Mask> Ẩn ẩn Lựa chọn và khu vực đó. After that you can duplicate the "rainbow 1" group in order to create another rainbow. Sau đó, b ạn có thể bị trùng lặp của "rainbow 1" trong nhóm để tạo ra một rainbow.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2