Kỹ thuật (T32) - VẬT LIỆU VÀ DỤNG CỤ TRỒNG RAU, HOA

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
166
lượt xem
37
download

Kỹ thuật (T32) - VẬT LIỆU VÀ DỤNG CỤ TRỒNG RAU, HOA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Biết đặc điểm, tác dụng của các vật liệu, dụng cụ thươnhg dùng để gieo trồng, chăm sóc rau, hoa -Biết sử dụng một số dụng cụ lao động trồng rau, hoa đơn giản -Có ý thức giữ gìn, bảo quản và đảm bảo an toàn lao động khi sử dụng dụng cụ gieo trồng rau, hoa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật (T32) - VẬT LIỆU VÀ DỤNG CỤ TRỒNG RAU, HOA

  1. K thu t (T32) V T LI U VÀ D NG C TR NG RAU, HOA I. M c tiêu -Bi t c i m, tác d ng c a các v t li u, d ng c thươnhg dùng gieo tr ng, chăm sóc rau, hoa -Bi t s d ng m t s d ng c lao ng tr ng rau, hoa ơn gi n -Có ý th c gi gìn, b o qu n và m b o an toàn lao ng khi s d ng d ng c gieo tr ng rau, hoa II. dùng M u : h t gi ng – m t s lo i phân hóa h c Tranh v các cu c, cào, v , p t, bình tư i có vòi sen III. Ho t ng d y h c Tg Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò I. Bài cũ G i 2 em nêu : 2 HS tr l i
  2. + L i ích c a vi c tr ng rau, hoa? + i u ki n phát tri n cây? GV nh n xét ghi i m II. Bài m i 1. Gi i thi u 2. Ho t ng Ho t ng 1 : GV hư ng d n HS tìm hi u nh ng v t HS theo dõi SGK li u ch y u ư c s d ng khi gieo tr ng rau, hoa HS c ND1 SGK HS c - V t li u a. H t gi ng : HS trao i nhóm 2 Em hãy k tên m t s h t gi ng rau hoa mà em bi t? b. Phân bón : gia ình em thư ng bón nh ng lo i phân nào cho rau, hoa? HS nêu Theo em lo i nào t t nh t? c. t tr ng : Ph i ch n t tr ng như th nào?
  3. GV nh n xét câu tr l i và b sung – sau ó cho HS xem m t s m u h t gi ng, m u phân bón và k t lu n như ghi nh SGK HS xem Ho t ng 2 : 1 HS cý1 Tìm hi u d ng c gieo tr ng a. Cu c HS xem hình 1a và tr l i Câu h i SGK Nhóm 4 Nêu : tên d ng c : ví d cái cu c Nhóm 1 quan sát và th o lu n c u t o : 2 b ph n là lư i và cán cu c HS theo dõi hình 1a, 1b cách s d ng : b. D m x i HS xem hình 1b GV ti n hành như câu a c. Cào (như câu a) Nhóm 2 d. V p t và bình tư i Các nhóm báo cáo, GV nh n xét và b sung Nhóm 3 Yêu c u 1 HS c ghi nh Nhóm 4 C ng c , d n dò
  4. - Nh n xét ti t h c 1 HS 1 nhóm báo cáo - Chu n b bài sau 1 HS c
Đồng bộ tài khoản