intTypePromotion=1
ADSENSE

Kỷ yếu Hội thảo: Đổi mới phương pháp giảng dạy & nâng cao chất lượng đào tạo

Chia sẻ: Bigates Bigates | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

17
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kỷ yếu Hội thảo "Đổi mới phương pháp giảng dạy & nâng cao chất lượng đào tạo" trình bày các nội dung chính sau: Hoàn thiện chương trình ngôn ngữ Anh góp phần năng cao chất lượng đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội; Xây dựng các học phần cơ sở ngành của chương trình ngôn ngữ Anh; Mục tiêu chương trình đào tạo đại học ngành ngôn ngữ Anh;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỷ yếu Hội thảo: Đổi mới phương pháp giảng dạy & nâng cao chất lượng đào tạo

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA NGOẠI NGỮ HỘI THẢO ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY & NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO Nha Trang, ngày 24 tháng 6 năm 2016 1
 2. DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO CÁO 1. HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH NGÔN NG Ữ ANH GÓP PHẦN NĂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO PHÙ HỢP VỚI NHU CẦU XÃ HỘI..................3 2. XÂY DỰNG CÁC HỌC PHẦN CƠ SỞ NGÀNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH NGÔN NGỮ ANH……………………………….…………………………………9 3. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NGÀNH NGÔN NGỮ ANH…………………………………………………………….…...…………..…19 4. XÂY DỰNG CÁC HỌC PHẦN CỦA NHÓM NGÀNH BIÊN PHIÊN DỊCH, CHƯƠNG TRÌNH NGÔN NGỮ ANH….…………………….…….…………….23 5. CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH NGÔN NGỮ ANH….…………………...……….30 6. HIỆU QUẢ CỦA SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI EDMODO TRONG DẠY VIẾT WRITING 2 CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGỮ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG……………………………………………………..……….….….......….36 7. TỔNG KẾT CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍCH CỰC GIÚP PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC NHA TRANG…………………………………………………………………………….40 8. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN KHI XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH BIÊN – PHIÊN DỊCH………………………………………………………………………44 9. SỬ DỤNG THỦ PHÁP THÍCH ỨNG VĂN HÓA TRONG BIÊN DỊCH……..47 2
 3. HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH NGÔN NGỮ ANH GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO PHÙ HỢP VỚI NHU CẦU XÃ HỘI Th.S: Nguyễn Thị Thuý Hồng. Bộ môn: Biên Phiên dịch I. ĐẶT VẤN ĐỀ Theo quan điểm các nhà thiết kế chương trình “ chương trình là trái tim c ủa cơ sở đào tạo và nó đóng góp thay đổi xã hội ”. Với quan điểm này, sau 4 năm thực hiện chương trình , Trư ờng ĐH Nha Trang đã đưa ra ch ủ trương : tiến hành rà soát hoàn thiện chương trình đào t ạo theo định hướng “ Đào tạo ra sản phẩm có chất lượng, phù hợp với nhu cầu xã hội ”. Báo cáo này đề cập đến những vấn đề chính của quá trình hoàn thiện chương trình ngành Ngôn ngữ Anh: tầm quan trọng của chương trình, cơ sở lý thuyết và thực tiễn để hoàn thiện, quan điểm về hoàn thiện chương trình, quá trình th ực hiện hoàn thiện chương trình và nội dung chương trình hoàn thiện. II. TẦM QUAN TRỌNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH Theo quan điểm các nhà giáo dục thế giới “ chương trình đào t ạo là cam kết của cơ sở đào tạo đối với xã hội, là bản đồ cho người dạy, người học bám sát để đạt mục tiêu, là công cụ để các nhà quản lý kiểm tra đánh giá.”. Ngoài ra “ chương trình là trái tim của cơ sở đào tạo, và nó góp phần thay đổi xã hội”. Chương trình là “trái tim” của cơ sở đào tạo vì vậy xây dựng chương trình và hoàn thiện chương trình là một việc làm cần phải thận trọng, có nghiên cứu, có khảo sát, có học hỏi kinh nghiệm, có đánh giá, có hoàn thiện. III. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN ĐỂ HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH NGÔN NGỮ ANH III.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT Theo Điều 33 của Luật Giáo dục năm 2005 “Mục tiêu của giáo dục học đại học và sau đại học là đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình đ ộ đào tạo, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu 3
 4. xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ”. Với mục tiêu đào tạo này, chương trình Ngôn Ngữ Anh sau 4 năm thực hiện cần phải hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước vì xã hội luôn thay đổi. Theo quan điểm của nhà giáo dục Wett (2009 ) , chương trình đào t ạo ngôn ngữ cần phải bao gồm : Planning( xây dựng ý tưởng)- implementing ( thực hiện )– Evaluation ( đánh giá để hoàn thiện để phù hợp với điều kiện thực tiễn). III.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN Với quan điểm ” chương trình đã xây d ựng cần được hoan thiện theo chu kỳ hàng năm và 4 năm ” trường đại học Nha Trang đã lên k ế hoạch hoàn thiện chương trình vào tháng 11 năm 2015. Đây là cơ hội để ngành ngôn ngữ Anh rà soát lại chương trình theo chủ trương chung của trường. Thực tế đào tạo sau 4 năm theo chương trình 120TC đã b ộc lộ có những bất cập sau: 1.Số lượng 120 TC đào tạo Tiếng Anh cho sinh viên khu vực Nam Trung bộ và Tây nguyên là chưa phù hợp : + Đa số sinh viên khu vực này đều là nông thôn nghèo, điều kiện học tiếng Anh theo phương pháp thực hành giao tiếp là rất thấp. Số lượng giờ lên lớp quá ít so với yêu cầu học ngoại ngữ là thực hành giao tiếp và đòi hỏi sự tương tác cao. + Văn hoá Việt Nam –con cái ở nhà phụ thuộc cha mẹ, lên lớp phụ thuộc thầy cô đã tạo cho SV có tính tự lập rất thấp vậy nếu số thời gian lên lớp thấp thì việc tự học sẽ không hiệu quả. 2. Một số môn cơ sở quan trọng chưa được thiết kế là môn bắt buộc dẫn đến chất lượng giao tiếp ( nghe+ nói+ đọc+ viết ) thấp hơn so với chương trình trư ớc đây. ( theo đánh giá của giảng viên và sinh viên tốt nghiệp) . 3. Định hướng chuyên ngành của một số ngành chưa phù hợp thực tiễn nhu cầu việc làm xã hội và nhu cầu sở thích của sinh viên. + Biên Phiên dich du lịch : hiện nay các nhà tuyển dụng đòi hỏi sinh viên tốt nghiệp giao tiếp trực tiếp với người nước ngoài vì vậy sinh viên học BPD du lịch không đúng với nhu cầu thực tiễn 4
 5. + Biên Phiên dịch CNTT, BPD cơ khí, Khai thác...: thực tế cho thấy không có sinh viên chọn những ngành này vì khi SV thi vào ngành Ngôn ngữ Anh là họ đã đi theo năng khiếu khoa học xã hội. IV. QUY TRÌNH HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH Theo hướng dẫn của ĐH Nha Trang xây dựng chương trình theo cách tiếp cận của phương thức 4 bước đổi mới đào tạo: “Điều tra nhu cầu và hình thành ý tưởng - Xây dựng chương trình - Tiến hành thử nghiệm Triển khai đại trà (Conceive - Design - Implement – Operate, gọi tắt là CDIO). IV.1. ĐIỀU TRA NHU CẦU VÀ HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG Thông tin về chương trình đà o tạo được khảo sát trên 2 nguồn: 1. Khoa đã tiến hành khảo sát theo mẫu của trường gồm 11 cơ sở doanh nghiệp trong đó có 8 phiếu là của các doanh nghiệp Du lịch, 3 phiếu của TTĐT ngoại ngữ và khảo sát trực tiếp 2 doanh nghiệp. Kết quả được tóm tắt như sau: + Nhiều sinh viên ngành ngôn ngữ Anh ra trường làm trong ngành Du lịch. + Đại đa số các doanh nghiệp luôn coi đạo đức nghề nghiệp là quan trọng nhất. + Đại đa số giao tiếp Tiếng Anh ở mức độ được đánh giá là khá + Cần đào tạo thêm Ngoại Ngữ như Trung, Nhật, Nga , Hàn quốc. + Sinh viên nên được trang bị kỹ năng lãnh đ ạo và giải quyết vấn đề. 2. Tham khảo ý kiến của giảng viên + Đại đa số giảng viên đều nhận xét : thời lượng chương trình không đủ để đào tạo kỹ năng giao tiếp . + Số lượng sinh viên bỏ học và đi làm ngày càng cao. + Số lượng sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khoá giảm + Ý thức trách nhiệm vì cộng đồng giảm sút so với chương trình ĐT trư ớc đây. 5
 6. IV.2 XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH Dựa trên kết quả khaỏ sát thực tiễn và thực tế giảng dạy tổ xây dựng chương trình làm theo 10 bước sau : 1.Lựa chọn thành viên 2. thu thập thông tin; 3. tổng hợp đánh giá thông tin; 4.hình thành ý tư ởng hoàn thiện chương trình; 5.xây dựng chương trình; 6. báo cáo trư ớc hội thảo lấy ý kiến đóng góp; 7. nộp chương trình 8. phản biện chương trình; 9. hoàn thiện chương trình ; 10. công bố chính thức 1. Lựa chọn gồm 9 thành viên được chọn theo tiêu chí: + Các giảng viên đã có kinh nghiệm thiết kế chương trình 2002, 2010, 2012 , 2013, 2016 + Các giảng viên mới học Tiến sĩ v ề. + Các TBM và BCN khoa. 2.3.4 Tổ biên soạn đã họp 4 cuộc họp tranh luận và đi đến thống nhất xây dựng chương trình theo các nguyên t ắc và định hướng sau : 1. Chương trình sẽ được hoàn thiện trên nền chương trình cũ 20 13. 2. Chương trình sẽ tăng là 150 TC kể cả GDTC và GDQP. 3. Chương trình sẽ đưa thêm các học phần để nâng cao kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh( nghe , nói , đọc ,viết, ngữ pháp, phát âm) 4. Chương trình s ẽ tăng số tiết cho NN 2 ( Nga, Pháp, Trung, Nhật ) là 12 TC so với yếu cầu nhà trường là 8 TC. 5. Chương trình sẽ đi theo hướng đào tạo 3 chuyên ngành: 1. Biên – Phiên Dịch : ngành đơn 2. Tiếng Anh Du lịch : Ngành chính phụ 3. Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh 6. Chương trình s ẽ khuyến khích học phần nhiệm ý trong chương trình ngôn ngữ Anh hoặc các chương trình khác. 6
 7. 7. Chương trình sẽ hướng đến đào tạo có chất lượng không chạy theo số lượng. 8. Chương trình sẽ hướng đến đào tạo NN kết hợp với giáo dục nhân cách, phát triển tư duy. 9. Chương trình sẽ hướng đến đào tạo lấy người học làm trung tâm và phục vụ nhu cầu xã hội. 5.Thiết kế xây dựng chương trình theo phân công 6. Báo cáo trước hội thảo cấp khoa V. CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ. I. THÔNG TIN CHUNG II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO II.1. Mục tiêu chung: II.2. Mục tiêu cụ thể: III. CHUẨN ĐẦU RA III.1. Nội dung chuẩn đầu ra : III.2. Định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp : IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH IV.1. Cấu trúc chương trình đào tạo IV.2. Đối tượng tuyển sinh IV.3. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp IV.4. Nội dung chương trình đào tạo IV.5. Kế hoạch giảng dạy theo học kỳ IV.6. Lưu đồ kế hoạch thực hiện chương trình IV.7. Mô tả vắn tắt nội dung các học phần IV.8. Danh sách giảng viên thực hiện chương trình (cơ hữu, thỉnh giảng): 7
 8. IV.9. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập Kết luận: Hoàn thiện chương trình theo chu k ỳ là một hoạt động quan trọng và hoàn thiện chương trình theo đúng hư ớng sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và khẳng định thương hiệu của ngành đào tạo. Ngành ngôn ngữ Anh hoàn thiện theo 9 định hướng như đã trình bày ở phần IV.2. Tài liệu tham khảo: 1. Bilbao, P. P., Lucido, P. I., Iringan, T. C., and R. B. Javier (2008). Curriculum development. Philippines: Lorimar Publishing, Inc. 2. Richards, J. C. 2001. Curriculum Development in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press. 3. Xây dựng các chương trình đào tạo mới phù hợp với kế hoạch phát triển của đại học Quốc gia Hà Nội – 2009. 8
 9. XÂY DỰNG CÁC HỌC PHẦN CƠ SỞ NGÀNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH NGÔN NG Ữ ANH ThS:Lê Hoàng Duy Thuần Bộ môn: Thực hành Tiếng I. MỞ ĐẦU Trong tiến trình tiến đến chuẩn hóa và nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo nói chung ở ĐH Nha Trang, các khoa và viện trong trường đang khẩn trương xây dựng, bổ sung và hoàn thiện các chương trình khung nhằm đưa vào áp dụng từ khóa 58. Đây cùng là hoạt động được tiến hành thường xuyên nhằm đáp ứng những nhu cầu thay đổi, phát triển không ngừng của xã hội. Bài viết này giới thiệu việc xây dựng các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở của chương trình h ọc ngành Ngôn ngữ Anh. II. NỘI DUNG 1. Cơ sở lý luận Các học phần cơ sở ngành được xây dựng và bổ sung trên cơ sở gắn với mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể và chuẩn đầu ra của chương trình (Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT). Khối kiến thức cơ sở đóng vai trò nền tảng cho việc phát triển chuyên ngành (NNA) của người học. Do đó, ngoài những học phần bắt buộc, người học có cơ hội chọn lựa những học phần phù hợp để phát triển tiềm năng và sở trường của bản thân, giúp cho việc định hướng chuyên ngành và cơ hội tìm việc làm sau này. 2. Khối kiến thức cơ sở ngành Ngôn ngữ Anh 2.1. Số lượng và quy mô Tổng khối kiến thức cơ sở ngành Ngôn ngữ Anh là 46 tín chỉ, chiếm 30,6 % tổng khối kiến thức toàn chương trình (150 tín ch ỉ). Trong tổng số 46 tín chỉ, mỗi sinh viên phải học 38 tín chỉ bắt buộc và 8 tín chỉ tự chọn (chiếm 17% tổng số tín chỉ, và nằm trong quy định số học phần tự chọn phải chiếm từ 15 đến 20% ở mỗi khối kiến thức). 9
 10. Các học phần bắt buộc bao gồm: - Nghe, Nói, Đọc, Viết 1, 2, 3, 4: 32 TC - Ngữ âm thực hành 1: 2 TC - Ngữ pháp 1: 2 TC - Ngoại khóa TA: 2 TC So sánh với chương trình hiện nay (khóa 55 đến 57), các học phần Ngữ âm thực hành 1, Ngữ pháp 1 và Ngoại khóa Tiếng Anh được đưa vào các học phần bắt buộc do tính cần thiết của chúng. Các học phần tự chọn bao gồm: - Ngữ âm TH 2: 2TC - Từ vựng: 2TC - Ngữ pháp 2: 2 TC - Kỹ năng giao tiếp trước công chúng: 2 TC - Viết nâng cao: 2TC - Nghe nâng cao: 2TC - Đọc nâng cao: 2TC Trong số 7 học phần tự chọn với tổng số tín chỉ là 14, sinh viên được phép chọn 4 học phần (8 tín chỉ). 2.2. Phân bổ theo học kỳ Tổng số HK HP bắt buộc HP tự chọn TC Nghe, Nói, Đọc, Viết 1, Ngữ 1 không 12 TC âm TH 1, Ngữ pháp 1 (12 TC) Ngữ âm TH 2 /Từ vựng / Ngữ 2 Nghe, Nói, Đọc, Viết 2 (8 TC) 12 TC pháp 2 (4 TC) Nghe, Nói, Đọc, Viết 3, (8 3 không 8 TC TC) 4 Nghe, Nói, Đọc, Viết 4 (8 TC) không 8 TC 10
 11. Giao tiếp trước công chúng / 5 Ngoại khóa TA (2 TC) Viết nâng cao / Nghe nâng cao / 6 TC Đọc nâng cao (4 TC) 38 TC 8 TC 46 TC 2.3. Mô tả vắn tắt So với chương trình hiện nay, 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết được điều chỉnh lạicấp độ phù hợp và thực tế hơn. Cụ thể, các học phần này ở chương trình hiện nay đào tạo người học đạt cấp độ từ A2 đến C1 (tương đương bậc 2 đến 5 của khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam). Tuy vậy, điều này không phù hợp và thiếu thực tế bởi hai lý do chính sau: thứ nhất, chương trình đã đánh đ ồng trình độ kỹ năng tiếng của sinh viên sauhai năm đầu đại học với sinh viên tốt nghiệp đại học; thứ hai, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, quy định chuẩn đầu ra của sinh viên cao đẳng chuyên ngữlà bậc 4 (tương đương B2 của khung tham chiếu Châu Âu) (Quyết định 1400/QĐ – TTg). Do đó, ở chương trình mới này, các học phần kỹ năng tiếng được điều chỉnh đầu ra tương ứng là A2+, B1, B1+ và B2. (xem phụ lục) 3. So sánh đối chiếu Khối kiến thức CS Khối kiến thức CS ngành hiện hành ngành mới (từ K58) Tổng số HP 22 26 Tổng số TC 40 46 Tổng số HP bắt buộc 16 19 Tổng số HP tự chọn 6 7 Tổng số TC bắt buộc 32 38 Tổng số TC tự chọn 8 8 11
 12. Từ bảng so sánh trên, có thể thấy những ưu điểm của cấu trúc khối kiến thức cơ sở ngành mới của chương trình. Thứ nhất, sinh viên có cơ hội để rèn luyện kỹ năng tiếng của mình nhiều hơn, đặc biệt là ngữ âm và ngữ pháp. Thứ hai, sinh viên được chọn nhiều học phần tự chọn hơn, đặc biệt là các học phần nâng cao (4 học phần thay vì 2 như hiện nay). III. KẾT LUẬN Với những thay đổi trong việc xây dựng và cập nhật các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, hy vọng rằng điều này sẽ đóng góp vào sự thay đổi chung nhằm tăng tính hiệu quả, phù hợp thực tế của toàn chương trình ngành Ngôn ngữ Anhđồng thời nâng cao chất lượng dạy và học. Tài liệu tham khảo 1. EAQUALS Bank as levels –(2008). Retrieved 22/6/2016 from www.eaquals.org 2. EAQUALS Bank as scales –(2008). Retrieved 22/6/2016 from www.eaquals.org 3. Quyết định 1400/QĐ – TTg (Về việc phê duyệt Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020") 4. Quyết định 439/QĐ – ĐHNT (về việc ban hành Chương trình kh ối giáo dục đại cương trình độ đại học hệ chính quy) 5. Thông báo 357/TB – ĐHNT (về việc điều chỉnh kế hoạch cập nhật chương trình đào tạo) 6. Thông báo 789/TB – ĐHNT (về việc cập nhật chương trình đ ạo tạo đại học, cao đẳng hình thức chính quy) 7. Thông tư 01/2014/TT – BDGĐT (ban hành khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam) 8. Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT 9. Chương trình Ngôn ngữ Anh ĐH Nha Trang (chương trình khung, chuẩn đầu ra). 12
 13. Phụ lục:Danh mục các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngànhvà mô tả vắn tắt 1. Ngữ âm thực hành 1 (Pronunciation in Use 1) 2 TC Học phần cung cấp cho người học hệ thống ngữ âm và âm vị tiếng Anh, hệ thống phiên âm quốc tế IPA; giúp người học phân biệt được sự khác nhau giữa cách viết, ngữ âm và âm vị của tiếng Anh và tiếng Mỹ. Kết thúc học phần, người học có khả năng phát âm đúng các âm, từ, các câu, các mẫu hội thoại ngắn theo chuẩn của người Anh tạo điều kiện để phát triển kỹ năng nghe nói. 2. Ngữ âm thực hành 2 (Pronunciation in Use 2) 2 TC Học phần cung cấp cho người học kiến thức và bài tập về các yếu tố siêu đoạn tính trong ngữ âm như: trọng âm từ, trọng âm câu, cách nối âm, ngữ điệu và các chức năng của chúng trong tiếng Anh. Trên cơ sở đó, người học có thể củng cố và phát triển năng lực thực hành giao tiếp bằng tiếng Anh. Ngoài ra, học phần này giúp người học hoàn thiện ngôn ngữ, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ và phát triển nghề nghiệp trong tương lai. 3. Nghe 1 (Listening 1) 2 TC Học phần cung cấp cho người học phương pháp nghe theocác chủ đề: chào hỏi, giới thiệu bản thân, công việc hàng ngày, giải trí và sở thích, gia đình và các m ối quan hệ xã hội. Ngoài ra, người học được rèn luyện các kỹ năng nghe hội thoại, độc thoại ngắn theo các chủ đề trên và phương pháp làm bài kiểm tra quốc tế KET. Sau khi kết thúc học phần, người học có khả năng nghe hiểu đạt cấp độ A2+theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR). 4. Nghe 2 (Listening 2) 2 TC Học phần cung cấp cho người học phương pháp nghe theo các chủ đề: tình yêu, nghề nghiệp, giao thông, và môi trường. Ngoài ra, người học được rèn luyện các kỹ năng nghe hội thoại, độc thoại ngắn, bài phỏng vấn theo các chủ đề trên và phương pháp làm bài kiểm tra quốc tế PET. Sau khi kết thúc học phần, người học có khả năng nghe hiểu đạt cấp độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR). 5. Nghe 3 (Listening 3) 2 TC Học phần cung cấp cho người học phương pháp nghe theo các chủ đề: giáo dục và đào tạo, phương tiện truyền thông, sức khỏe và văn hoá. Ngoài ra, người học được 13
 14. rèn luyện các kỹ thuật nghe hiểu bài giảng, độc thoại, hội thoại, đoạn phỏng vấn dài theo các chủ đề trên và phương pháp làm bài kiểm tra quốc tế.Sau khi kết thúc học phần, người họccó thể nghe hiểu đạt cấp độ B1+ theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR). 6. Nghe 4 (Listening 4) 2 TC Học phần cung cấp cho người học phương pháp nghe các bài giảng đại học, các chùm tin tức, hội thoại và bài phỏng vấn dài theo các chủ đề: ngôn ngữ và giao tiếp, du lịch, công nghệ thông tin, thương mại. Ngoài ra, học phần giúp người học làm quen và luyện tập các phương pháp làm bài kiểm tra quốc tế như TOEIC, IELTS, FCE. Sau khi kết thúc học phần, người học có khả năng nghe hiểu đạt cấp độ B2 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR). 7. Nói 1 (Speaking 1) 2 TC Học phần rèn luyện người học kỹ năng giao tiếp theo các chủ đề: chào hỏi và giới thiệu bản thân, gia đình, công việc hàng ngày, sở thích và các hình thức giải trí. Ngoài ra, người học được rèn luyện các kỹ năng tự trình bày, thảo luận theo cặp, nhóm . Sau khi kết thúc học phần, người học có thể giao tiếp đạt cấp độ A2+theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR). 8. Nói 2 (Speaking 2) 2 TC Học phần rèn luyện cho người học kỹ năng giao tiếp theo các chủ đề: thời quá khứ, giao thông, nghề nghiệp, các mối quan hệ và kế hoạch tương lai. Ngoài ra, người học được rèn luyện các kỹ năng thảo luận, trao đổi thông tin và trình bày cá nhân và theo nhóm. Sau khi kết thúc học phần, người học có thế giao tiếp đạt đạt cấp độ B1 của khung tham chiếu Châu Âu (CEFR). 9. Nói 3 (Speaking 3) 2 TC Học phần rèn luyện người học các kỹ năng xử lý các tình huống, chủ trì thảo luận theo các chủ đề: giáo dục, phương tiện truyền thông, sức khỏe và văn hóa và giải trí. Sau khi kết thúc học phần, người học có thể giao tiếp nghe nói đạt trình độ B1+ theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR). 10. Nói 4 (Speaking 4) 2 TC 14
 15. Học phần rèn luyện cho người học các kỹ năng nhận xét, phê bình, và xử lý các tình huống khó hoặc bất ngờ, cách bảo vệ ý kiến của mình và phản bác ý kiến trái chiều theo các chủ đề: ngôn ngữ và giao tiếp, các mối quan tâm trong xã hội, nghề nghiệp tương lai phù hợp và các giá trị sống. Sau khi kết thúc học phần, người học có thể giao tiếp đạt cấp độ B2 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR). 11. Đọc 1 (Reading 1) 2 TC Học phần rèn luyện cho người học các kỹ thuật đọc hiểu cơ bản theo các chủ đề: cuộc sống xã hội, giải trí, tình yêu, thể thao, thực phẩm. Kết thúc phần, người học có thể nâng cao các kỹ năng đọc, vốn từ vựng theo chủ đề, hiểu ý chính và chi tiết bài đọc. Sau khi kết thúc học phần người học có khả năng đọc hiểu đạt cấp độ A2+ của khung tham chiếu châu Âu (CEFR). 12. Đọc 2 (Reading 2) 2 TC Học phần cung cấp cho người học các bài đọc theo các chủ đề: văn hóa, công nghê, cuộc sống đô thi, công việc, thể thao. Học phần giúp người học trau dồi các kỹ năng đọc, vốn từ vựng nhằm nắm bắt ý chính, ý chi tiết bài đọc lẫn thái độ và ý kiến của tác giả. Sau khi kết thúc học phần người học có khả năng đọc hiểu đạt cấp độ B1 của khung tham chiếu châu Âu (CEFR). 13. Đọc3 (Reading 3) 2 TC Học phần trang bị cho người học các kỹ thuật đọc các thể loại đa dạng như: tiểu thuyết, văn bản khoa học, tự truyện, bài báo theo các chủ đề: tính cách con người, thể thao, khoa học công nghệ, tiền tệ và sự thành công. Sau khi kết thúc học phần người học có khả năng đọc hiểu đạt cấp độ B1+ của khung tham chiếu châu Âu (CEFR). 14. Đọc 4 (Reading 4) 2 TC Học phần Đọc 4 cung cấp cho người học các bài đọc dài, phức tạp theo các chủ đề: văn hóa địa phương, thực phẩm, kỹ năng thành công, tinh thần và thể chất, thiên nhiên. Sau khi kết thúc học phần người học có khả năng đọc hiểu đạt cấp độ B2 của khung tham chiếu châu Âu (CEFR). 15. Viết 1 (Writing 1) 2 TC 15
 16. Học phần cung cấp cho người học cấu trúc câu, kỹ năng viết câu cơ bản để viết một đoạn văn ở cấp độ đơn giản với lượng từ vựng và cấu trúc ngữ pháp còn hạn chế. Người học cũng nắm vững những lỗi hay gặp trong viết câu và ý thức tự sửa những lỗi sai. Sau khi kết thúc học phần, người học có kỹ năng viết đạt cấp độ A2+ theo chuẩn Châu Âu (CEFR). 16. Viết 2 (Writing 2) 2 TC Học phần rèn luyện cho người học cách viết đoạn văn theo hình th ức văn bản, thể loại đối chiếu - so sánh, nguyên nhân - kết quả. Sau khi kết thúc học phần, người học có kỹ năng viết đạt cấp độ B1 theo chuẩn Châu Âu (CEFR). 17. Viết 3 (Writing 3) 2 TC Học phần rèn luyện cho người học cách viết các bài luận theo dạng học thuật gồm các thể loại tranh luận, thảo luận và báo cáo. Người học cũng s ẽ biết cách trình bày ý tưởng, suy nghĩ của mình qua ngôn ngữ viết tiếng Anh, mở rộng lập luận và quan điểm hỗ trợ cho bài viết với những bằng chứng, ví dụ cụ thể vả kết luận phù hợp. Sau khi kết thúc học phần, người học có kỹ năng viết đạt cấp độ B1+ theo chuẩn Châu Âu (CEFR). 18. Viết 4 (Writing 4) 2 TC Học phần rèn luyện cho người học cách viết bài báo, thư thương mại, sơ yếu lý lịch, báo cáo. Sau khi kết thúc học phần, người học có kỹ năng viết đạt cấp độ B2 theo chuẩn Châu Âu (CEFR). 19. Từ vựng (Vocabulary in Use) 2 TC Học phần cung cấp cho người học các khái niệm, đặc điểm từ vựng và phương pháp học từ vựng tiếng Anh; giúp luyện tập kỹ năng sử dụng từ vựng trong giao tiếp theo chủ đề: thế giới quanh ta, con người, công việc và cuộc sống hàng ngày, giải trí, giao tiếp với công nghệ. Sau khi kết thúc học phần, người học có khả năng tự phát triển vốn từ vựng một cách khoa học để phục vụ cho việc học tập và làm việc sau này. 20. Ngữ pháp 1 (grammar in use 1) 2 TC Học phần cung cấp cho người học kỹ năng tổng hợp các về các thì trong tiếng Anh và đặc điểm từ loại: danh từ và các từ liên quan đến danh từ, động từ và các từ liên 16
 17. quan đến động từ. Học phần giúp người học nắm được các cấu trúc ngữ pháp theo các cấp độ: từ, cụm từ và câu liên quan đến danh từ và động từ. Ngoài ra, học phần cũng cung cấp người học môi trường để thực hành sử dụng các cấu trúc ngữ pháp trong giao tiếp một cách chính xác và hiệu quả. 21. Ngữ pháp 2 (grammar in use 2) 2 TC Học phần cung cấp cho người học kiến thức tổng hợp về đặc điểm từ loại: tính từ, trạng từ, giới từ và liên từ. Sau khi kết thúc học phần, người học nắm được các cấu trúc ngữ pháp nâng cao theo các cấp độ: từ, cụm từ, mệnh đề, câu và đoạn văn. 22. Kỹ năng giao tiếp trước công chúng (Public speaking) 2TC Học phần rèn luyện cho người học các kỹ năng giao tiếp ở mức độ nâng cao. Học phần rèn luyện các kỹ năng tranh luận, thuyết phục, thuyết trình có mức độ phức tạp cao; giúp người học phát huy khả năng giao tiếp độc lập, lưu loát, tự tin và thuyết phục. Sau khi kết thúc học phần, người học có thể nói trước đám đông, công chúng một cách bài bản, tự tin và khoa học, có kỹ năng nói đạt cấp độ B2+ theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR). 23. Kỹ năng viết nâng cao (Advanced writing) 2TC Học phần Viết nâng cao tập trung vào hướng dẫn người học các kỹ năng viết bài văn khoa học và phức tạp như bài báo, bài phê bình và đề xuất, đề nghị, CV. Học phần này được thiết kế để giúp người học viết được bài văn chi tiết, rõ ràng, bố cục chặt chẽ về các chủ đề phức tạp, gần với môi trường làm việc tương lai của người học. Ngoài ra, người học được rèn luyện cách trình bày ý tư ởng, suy nghĩ c ủa mình qua ngôn ngữ viết tiếng Anh, mở rộng lập luận và quan điểm hỗ trợ cho bài viết với những bằng chứng, ví dụ cụ thể vả kết luận phù hợp.Sau khi kết thúc học phần, người học có kỹ năng viết đạt cấp độ B2+ theo chuẩn Châu Âu (CEFR). 24. Đọc nâng cao (Advanced reading) 2 TC Học phần cung cấp cho người học những kỹ thuật đọc nâng cao như đọc phản biện, đọc để suy đoán, đọc tốc độ. Người học làm quen với các bài kiểm tra quốc tế như IELTS, TOEFL hay CAE. Kết thúc học phần, người học có kỹ năng đọc hiểu đạt cấp độ B2+ theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR) 25. Nghe nâng cao (Advanced listening) 2 TC 17
 18. Học phần cung cấp cho người học những kỹ thuật nghe nâng cao như nghe hiểu nội dung chính, các thông tin chi tiết, thái độ cũng như quan đi ểm của người nói trong các bài nói, độc thoại, đối thoại, bài phỏng vấn dài với tốc độ nhanh. Người học được làm quen và luyện tập các phương pháp làm bài kiểm tra quốc tế IELTS, TOEIC, CAE. Sau khi kết thúc học phần, người học có khả năng nghe hiểu đạt cấp độ B2+ theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR). 26. Ngoại khóa Tiếng Anh (Language skills practicum) 2 TC Học phần rèn luyện cho người học bước đầu tiếp cận với môi trường làm việc có sử dụng Ngôn ngữ Anh; luyện tập các kỹ thuật điều tra, thu thập thông tin, khảo sát thực tế, viết báo cáo và trình bày báo cáo về môi trường làm việc để giúp người học phát triển kỹ năng làm việc theo nhóm, làm việc độc lập, thuyết trình, phân tích đánh giá tình hình thực tế. 18
 19. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NGÀNH NGÔN NGỮ ANH ThS: Đặng Kiều Diệp Bộ môn: Biên Phiên dịch I. Đặt vấn đề Việt Nam đang bước vào giai đoạn hội nhập Asian và thế giới vì vậy việc rà soát đánh giá lại chương trình đào tạo để kịp thời có những sửa đổi cập nhật là một nhiệm vụ cần thiết cho các trường đang thực hiện các chương trình giáo d ục nhằm đảm bảo đáp ứng được sự phát triển trong giai đoạn mới. Thực hiện yêu cầu đánh giá lại chương trình đào tạo do bộ Giáo dục đào tạo đề ra, trường Đại học Nha trang đang tiến hành các bước cần thiết nhằm có những thay đổi và cập nhật kịp thời. Bài báo cáo này đề cập việc đánh giá lại chương trình đào tạo đại học ngành ngôn ngữ Anh, cụ thể là thay đổi và cập nhật mục tiêu chương trình dựa trên chuẩn đánh giá do Bộ giáo dục đào tạo đề ra theo thông tư 07/2015/TT-BGDĐT, ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. II. Nguyên tắc đánh giá lại mục tiêu chương trình đào t ạo ngành ngôn ngữ Anh Dựa trên mẫu đánh giá lại chương trình đang đư ợc ban hành, các mục tiêu chung và cụ thể của chương trình đào tạo ngành ngôn ngữ Anh đã đư ợc rà soát để có những thay đổi về nội dung nhằm đáp ứng các tiêu chí được sử dụng làm căn cứ đánh giá. Các tiêu chí đánh giá cụ thể như sau: - Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT, ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. - Chuẩn kiểm định CTĐT của Việt Nam và Khu vực Đông Nam Á (AUN). - Ý kiến phản hồi của các bên liên quan (các tổ chức xã hội – nghề nghiệp, nhà tuyển dụng lao động, cựu sinh viên, sinh viên đang học…) đối với ngành nghề đào tạo. - Kinh nghiệm đào tạo của khoa/viện trong những năm qua và tham khảo 19
 20. Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo của các trường đại học uy tín trong và ngoài nước. Các tiêu chí này được xem như là cơ sở để đánh giá mà dựa vào đó các câu hỏi về nội dung của mục tiêu đào tạo chung được đặt ra, thảo luận như sau: Liệu Mục tiêu chung chương trình ngôn ngữ Anh đã phù hợp với trình độ đào tạo, đáp ứng được yêu cầu và nhu cầu của thị trường lao động/ xã hội? Xuất phát từ mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể cũng được xem xét nhằm bảo đảm thể hiện được các trụ cột chuyên môn của ngành đào tạo, có sự gắn kết chặt chẽ với tầm nhìn và sứ mệnh phát triển của Nhà trường và của khoa, cũng như hướng đến sự phát triển toàn diện của người học. Ngoài ra, một số chuẩn và chương trình đào tạo đại học của các trường có uy tín cũng đư ợc tham khảo như: - Chuẩn AUN- Khung tham chiếu trình đ ộ Ngoại ngữ theo chuẩn Châu Âu. + Địa chỉ/ tài liệu tham khảo: Council of Europe (2011). + Địa chỉ/ tài liệu tham khảo: Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Council of Europe. http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/CADRE_EN.asp. - Chương trình ngành Tiếng anh Biên-Phiên dịch và Tiếng anh-Quản trị Du lịch. + Tên tổ chức xây dựng: Đại học Hà Nội + Địa chỉ/ tài liệu tham khảo: www.uls.vnu.vn - Chương trình ngành ngôn ng ữ Anh. + Tên tổ chức xây dựng: Đại Học Bách Khoa Hà Nội + Địa chỉ/ tài liệu tham khảo: www.hut.edu.vn - Chương trình ngành ngôn ngữ Anh. + Tên tổ chức xây dựng: Học viện ngoại giao + Địa chỉ/ tài liệu tham khảo: www.hut.edu.vn - Chương trình ngôn ngữ Anh. + Tên tổ chức xây dựng: Clark University và University of Cambrige 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2