intTypePromotion=3

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia 2015: Nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:644

0
169
lượt xem
73
download

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia 2015: Nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia 2015: Nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng với 79 bài được chọn lọc của các nhà giáo, nhà khoa học từ gần 30 đơn vị trên khắp cả nước với mong muốn nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng ở nước ta hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia 2015: Nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng

 1. KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY, HỌC TẬP CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
 2. KYÛ YEÁU HOÄI THAÛO KHOA HOÏC QUOÁC GIA KYÛ YEÁU HOÄI THAÛO KHOA HOÏC QUOÁC GIA 2015 1
 3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO, BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO (Kèm theo Quyết định số 1530/QĐ-ĐHQG-TCCB, ngày 19/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) I. Ban Chỉ đạo Hội thảo khoa học 1. PGS.TS. Phan Thanh Bình, Giám đốc ĐHQG-HCM, Đồng trưởng ban. 2. GS.TSKH. Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Đồng trưởng ban. 3. PGS.TS. Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo TW, Ủy viên. 4. PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt, Phó Giám đốc thường trực ĐHQG-HCM, Ủy viên II. Ban Tổ chức Hội thảo khoa học 1. TS. Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc ĐHQG-HCM, Trưởng ban. 2. PGS.TS. Đinh Ngọc Thạch, Giám đốc Trung tâm Lý luận chính trị, Phó Trưởng ban. 3. TS. Thái Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Lý luận chính trị, Ủy viên. 4. TS. Cung Thị Tuyết Mai, Phó Giám đốc Trung tâm Lý luận chính trị, Ủy viên. 5. PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật, Ủy viên. 6. PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và Chính sách quốc gia, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Ủy viên. 7. PGS.TS. Vũ Văn Gầu, Trưởng khoa Khoa Triết học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Ủy viên. 8. ThS. Nguyễn Mạnh Hùng, Chuyên viên Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT, Ủy viên. 4 ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP. HCM BOÄ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO
 4. MỤC LỤC 1. BÁO CÁO ĐỀ DẪN HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY, HỌC TẬP CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG” Phan Thanh Bình ...........................................................................19 2. VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY, HỌC TẬP CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY Hoàng Chí Bảo...............................................................................26 3. ĐỔI MỚI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG Nguyễn Thế Nghĩa..........................................................................36 4. VỀ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY Đinh Ngọc Thạch ...........................................................................45 5. ĐỔI MỚI NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TRIẾT HỌC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY - CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Đặng Hữu Toàn .............................................................................56 6. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG - YÊU CẦU BỨC THIẾT HIỆN NAY Trần Thị Anh Đào ..........................................................................72 KYÛ YEÁU HOÄI THAÛO KHOA HOÏC QUOÁC GIA 2015 5
 5. 7. KHẮC PHỤC MỘT SỐ HẠN CHẾ VỀ NHẬN THỨC, HÀNH ĐỘNG TRONG GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ Nguyễn Văn Bảng...........................................................................78 8. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY, HỌC TẬP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN - QUAN TRỌNG NHẤT LÀ NGƯỜI THẦY Tần Xuân Bảo.................................................................................83 9. GẮN LÝ LUẬN VỚI THỰC TIỄN TRONG GIẢNG DẠY CÁC BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HIỆN NAY Phạm Văn Bình ..............................................................................91 10. VỀ VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Nguyễn Thị Kim Chung..................................................................96 11. GIẢNG DẠY, HỌC TẬP CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HIỆN NAY – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Nguyễn Văn Công ........................................................................105 12. TÂM VÀ TÀI CỦA NGƯỜI THẦY ĐỐI VỚI VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Nguyễn Đình Quốc Cường - Nguyễn Đình Phong.......................110 13. MỘT SỐ SUY NGHĨ GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY Nguyễn Văn Đạo......................................................................117 6 ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP. HCM BOÄ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO
 6. 14. ĐỀ XUẤT HƯỚNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Nguyễn Ngọc Diệp .......................................................................124 15. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN HIỆN NAY Trần Khải Định............................................................................135 16. SỰ CẦN THIẾT ĐỔI MỚI CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ THEO NHU CẦU XÃ HỘI Dương Thị Ngọc Dung - Lê Thị Minh Thy...................................145 17. THỰC TRẠNG DẠY VÀ HỌC CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG HIỆN NAY Võ Văn Dũng - Đỗ Thị Thùy Trang .............................................154 18. MỘT VÀI ĐỀ XUẤT NHỎ VỀ VIỆC GẮN LÝ LUẬN VỚI THỰC TIỄN TRONG GIẢNG DẠY BỘ MÔN XÂY DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY Nguyễn Việt Dũng ........................................................................163 19. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM THEO TINH THẦN CỦA NGHỊ QUYẾT 29 VỀ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỜI KỲ MỚI. Nguyễn Thùy Dương ....................................................................168 20. NÂNG CAO NĂNG LỰC GIẢNG DẠY CÁC MÔN KHOA HỌC CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN CHO CÁN BỘ GIẢNG DẠY TRẺ Nguyễn Thị Thùy Duyên...............................................................175 KYÛ YEÁU HOÄI THAÛO KHOA HOÏC QUOÁC GIA 2015 7
 7. 21. ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY, HỌC TẬP TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY Nguyễn Thị Hương Giang............................................................181 22. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO TÍNH TÍCH CỰC DẠY-HỌC CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG THỜI KỲ HỘI NHẬP QUỐC TẾ Nguyễn Hữu Hào - Trịnh Văn Thoại ...........................................187 23. VẬN DỤNG TƯ LIỆU LỊCH SỬ TRONG GIẢNG DẠY BÀI ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG GIAI ĐOẠN 1975-1986 Trần Thị Thái Hà .........................................................................197 24. KỸ NĂNG ĐỌC SÁCH VÀ TÀI LIỆU TRONG HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG Đỗ Thị Thanh Hà. ........................................................................204 25. GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY MÔN HỌC “NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN” Nguyễn Thị Thu Hà......................................................................211 26. VAI TRÒ CỦA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỐI VỚI GIẢNG DẠY, HỌC TẬP CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Nguyễn Thị Việt Hà......................................................................218 27. ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ HỌC VÀ KINH TẾ CHÍNH TRỊ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT Nguyễn Chí Hải - Nguyễn Hồng Nga - Lê Quốc Nghi.................224 8 ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP. HCM BOÄ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO
 8. 28. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HỨNG THÚ HỌC TẬP CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG Lê Ngọc Hân – Lê Minh Kỷ .........................................................242 29. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP MÔN HỌC “NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN” Ở MỘT SỐ TRƯỜNG TRONG ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Trần Hoàng Hảo..........................................................................249 30. TĂNG CƯỜNG PHƯƠNG PHÁP ĐỐI THOẠI, TRAO ĐỔI, THẢO LUẬN TRONG GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Bùi Thị Thu Hiền..........................................................................259 31. ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HIỆN NAY- SỰ CẦN THIẾT VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP Đỗ Thị Hiện..................................................................................266 32. VAI TRÒ CỦA GIẢNG VIÊN ĐỐI VỚI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY, HỌC TẬP CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG Lưu Thị Kim Hoa .........................................................................272 33. THỰC TRẠNG GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN. NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP Nguyễn Thị Kim Hoa....................................................................279 KYÛ YEÁU HOÄI THAÛO KHOA HOÏC QUOÁC GIA 2015 9
 9. 34. MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, KHỐI NGÀNH KỸ THUẬT HIỆN NAY Phạm Đình Huấn .........................................................................284 35. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY Võ Minh Hùng..............................................................................291 36. GẮN LÝ LUẬN VỚI THỰC TIỄN TRONG GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở BẬC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Hồ Trần Hùng - Nguyễn Thế Bính ...............................................298 37. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY-HỌC CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG (HỆ KHÔNG CHUYÊN NGÀNH) HIỆN NAY: TIẾP CẬN TỪ PHÍA CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIẢNG DẠY Bùi Trung Hưng ...........................................................................305 38. LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ VẤN ĐỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY. Thái Thị Thu Hương ....................................................................314 39. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Cung Thị Tuyết Mai .....................................................................321 10 ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP. HCM BOÄ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO
 10. 40. ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - VẤN ĐỀ THỰC TIỄN ĐANG ĐẶT RA HIỆN NAY Nguyễn Thị Hương.......................................................................326 41. THUYẾT TRÌNH - MỘT HÌNH THỨC HIỆU QUẢ TRONG DẠY VÀ HỌC MÔN HỌC ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Phan Thị Lệ Hương .....................................................................334 42. ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ VỀ ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC NHỮNG MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ. Hoàng Thị Thu Huyền..................................................................339 43. VỀ ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, GIÁO DỤC CÔNG DÂN THEO CÁCH TIẾP CẬN NĂNG LỰC KHOA HỌC VÀ PHẨM CHẤT SƯ PHẠM CỦA SINH VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HIỆN NAY Nguyễn Ngọc Khá ........................................................................345 44. GẮN LÝ LUẬN VỚI THỰC TIỄN TRONG GIẢNG DẠY CÁC MÔN KHOA HỌC MÁC-LÊNIN Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HIỆN NAY Đinh Xuân Khuê...........................................................................352 45. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY Nguyễn Thị Anh Khuyên- Lê Văn Tùng .......................................360 KYÛ YEÁU HOÄI THAÛO KHOA HOÏC QUOÁC GIA 2015 11
 11. 46. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY - MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM Đặng Chung Kiên.........................................................................369 47. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI VIỆC GIẢNG DẠY CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN CHO SINH VIÊN TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Phạm Thị Kiên - Bùi Xuân Dũng .................................................376 48. HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY, HỌC TẬP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HIỆN NAY THỰC TRẠNG ĐIỂN HÌNH VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU Trần Nguyên Ký ...........................................................................384 49. BÀN VỀ VAI TRÒ CỦA GIẢNG VIÊN TRONG VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC TỰ HỌC CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CỦA SINH VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HIỆN NAY Phan Thị Cẩm Lai........................................................................393 50. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – XU HƯỚNG TẤT YẾU TRONG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HIỆN NAY Trần Thanh Lâm ..........................................................................401 51. ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ VỀ NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ TRONG QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY CÁC MÔN KHOA HỌC MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Lê Hoàng Việt Lâm - Nguyễn Thị Thu Lài...................................409 12 ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP. HCM BOÄ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO
 12. 52. GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HỌC TẬP PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY GẮN LIỀN VỚI THỰC TIỄN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH Nguyễn Thị Thanh Liên - Nguyễn Đề Thủy..................................417 53. MỘT SỐ VẤN ĐỀ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH CHO SINH VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Ngô Thị Kim Liên.........................................................................423 54. MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ THỰC TRẠNG GIẢNG DẠY, HỌC TẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HIỆN NAY Phạm Thị Lý .................................................................................429 55. SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY (MINDMAP) TRONG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN Lê Thị Thu Mai - Nguyễn Thành Minh ........................................436 56. KẾT HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN KINH TẾ HỌC CHÍNH TRỊ LẤY NGƯỜI HỌC LÀM TRUNG TÂM Hà Thanh Minh ............................................................................445 57. VẤN ĐỀ TẠO HỨNG THÚ CHO NGƯỜI HỌC KHI GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Trương Thùy Minh .......................................................................452 58. SUY NGHĨ VỀ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TÍCH CỰC MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Lê Thị Ái Nhân.............................................................................457 KYÛ YEÁU HOÄI THAÛO KHOA HOÏC QUOÁC GIA 2015 13
 13. 59. PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, SÁNG TẠO TRONG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN QUA PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG CÓ VẤN ĐỀ Đoàn Phạm Quỳnh Như Như.......................................................462 60. VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ TỔ CHỨC VIỆC TỰ HỌC, THẢO LUẬN CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Nguyễn Huỳnh Bích Phương........................................................470 61. MỘT VÀI KINH NGHIỆM VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐỐI VỚI HỌC PHẦN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Hoàng Xuân Sơn ..........................................................................478 62. GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Nguyễn Hữu Tâm .........................................................................486 63. HƯỚNG DẪN SINH VIÊN TỰ HỌC TRONG HỌC CHẾ TÍN CHỈ VÀ VIỆC VẬN DỤNG TRONG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Lê Minh Tấn.................................................................................492 64. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC DẠY VÀ HỌC CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ VAI TRÒ CỦA GIẢNG VIÊN TRONG GIẢNG DẠY, HỌC TẬP CÁC MÔN NÀY TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Hà Trọng Thà...............................................................................499 14 ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP. HCM BOÄ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO
 14. 65. SỰ CẦN THIẾT ĐỔI MỚI CÁCH TIẾP CẬN VỀ ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH TRIẾT HỌC VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC Đinh Ngọc Thạch .........................................................................508 66. TRIẾT HỌC MÁC XÍT TỒN TẠI TRONG SỰ ĐỔI MỚI. Nguyễn Ngọc Thu.........................................................................518 67. MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP CÁC MÔN KHOA HỌC MÁC- LÊNIN TẠI ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM Đỗ Phú Trần Tình - Phạm Mỹ Duyên ..........................................528 68. GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG Nguyễn Thị Tĩnh...........................................................................535 69. HỌC TẬP VÀ GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ GÓP PHẦN HOÀN THIỆN NHÂN CÁCH, ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI CHO SINH VIÊN HIỆN NAY Nguyễn Hữu Tới...........................................................................545 70. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - GÓP PHẦN GIÁO DỤC Ý THỨC CHÍNH TRỊ VÀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO SINH VIÊN Đỗ Lâm Hoàng Trang..................................................................553 71. GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN TỰ HỌC CHO SINH VIÊN Mạch Thị Khánh Trinh.................................................................561 KYÛ YEÁU HOÄI THAÛO KHOA HOÏC QUOÁC GIA 2015 15
 15. 72. VÀI Ý KIẾN VỀ MÔN HỌC VÀ GIÁO TRÌNH “NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN” Võ Minh Tuấn ..............................................................................567 73. VỀ NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ DẠY HỌC CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY Nguyễn Anh Tuấn.........................................................................575 74. VẬN DỤNG TRI THỨC KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ THÀNH TỰU KHOA HỌC KỸ THUẬT TRONG GIẢNG DẠY TRIẾT HỌC Đỗ Hoàng Tuấn............................................................................581 75. NGHIÊN CỨU, GIẢNG DẠY CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN Ở VIỆT NAM THỜI KỲ ĐỔI MỚI – THỰC TRẠNG VÀ MỘT VÀI KIẾN NGHỊ Lê Thị Tuyết .................................................................................595 76. GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP HIỆN NAY Lý Hoàng Ánh - Trần Mai Ước....................................................603 77. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY, HỌC TẬP CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NÓI CHUNG, LÝ LUẬN MÁC – LÊNIN NÓI RIÊNG Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG. Nguyễn Khánh Vân ......................................................................614 78. ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP Hồ Ngọc Vinh - Võ Thị Hồng Hiếu..............................................620 16 ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP. HCM BOÄ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO
 16. 79. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP, LIÊN MÔN TRONG GIẢNG DẠY CÁC MÔN HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG KHÔNG CHUYÊN TỪ THỰC TIỄN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH Đặng Hoàng Vũ ...........................................................................627 80. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ GẮN VỚI GIÁO DỤC GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC CHO SINH VIÊN Võ Thị Yến....................................................................................636 KYÛ YEÁU HOÄI THAÛO KHOA HOÏC QUOÁC GIA 2015 17
 17. 18 ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP. HCM BOÄ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO
 18. BÁO CÁO ĐỀ DẪN HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY, HỌC TẬP CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG” Phan Thanh Bình Kính thưa quý vị đại biểu! Kính thưa các nhà khoa học! Thay mặt đơn vị đồng chủ trì và tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia “Nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng”, tôi xin gửi tới quý vị đại biểu, các nhà giáo, nhà khoa học lời chào trân trọng, chúc toàn thể quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công! Kính thưa quý vị đại biểu, các nhà khoa học! Hội thảo khoa học Quốc gia lần này là sự triển khai 4 văn bản quan trọng, có tính định hướng về công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập lý luận chính trị, đó là: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013) “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm  PGS.TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh KYÛ YEÁU HOÄI THAÛO KHOA HOÏC QUOÁC GIA 2015 19
 19. 2030 (Nghị quyết số 37/NQ-TW, ngày 09/10/2014), Kết luận số 94 (28/3/2014) của Ban Bí thư và Hướng dẫn 127 (ngày 30/6/2014) của Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện Kết luận số 94 “Về việc tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân”. Điều này chứng tỏ việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập lý luận chính trị đang được Đảng và Nhà nước quan tâm sâu sắc, gắn liền với nhu cầu xã hội về sự thống nhất, đồng thuận tư tưởng, ổn định chính trị, bảo vệ và phát triển lý luận khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tư duy lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam hình thành từ thực tiễn đấu tranh cách mạng của nhân dân ta, từ những kinh nghiệm và bài học của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, từ những trải nghiệm bi hùng của lịch sử dựng nước và giữ nước của ông cha ta, từ chiều sâu của bản sắc văn hóa dân tộc, được cô đọng, kết tinh trong đường lối cách mạng của Đảng suốt gần 85 năm qua, trở thành kim chỉ nam, thành định hướng phát triển của dân tộc trong thời đại mới. Kính thưa toàn thể quý vị và các nhà khoa học! Nhìn lại công tác nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị trong thời gian qua, có thể nhận thấy tư tưởng xuyên suốt chính là sự vận dụng sáng tạo và phát triển những luận điểm nền tảng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện Việt Nam, góp phần đáng kể vào việc hình thành “bản sắc” Việt Nam về tư duy lý luận thông qua kế thừa có chọn lọc tinh hoa trí tuệ của dân tộc và sức mạnh của thời đại, là sự phổ biến thế giới quan, phương pháp luận và nhân sinh quan tiên tiến, quan điểm, đường lối khoa học và cách mạng của Đảng đến toàn xã hội, đặc biệt đến đội ngũ học viên, sinh viên đông đảo trong các cơ sở đào tạo, các trường đại học, cao đẳng, những người đang và sẽ đóng vai trò tiên phong trong việc xây dựng và bảo vệ đất nước, hướng đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thành quả đáng trân trọng của đội ngũ làm công tác nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị là bám sát các điểm nóng của thực tiễn xã hội, đào sâu các vấn đề lý luận, thường xuyên tìm tòi, đổi mới phương pháp, chương trình, giáo trình, nội dung giảng dạy phù hợp với điều kiện thực tiễn, gắn với định hướng và chiến lược phát triển chung của các cơ sở nghiên cứu khoa học và đào tạo. Việc học 20 ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP. HCM BOÄ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản