intTypePromotion=1
ADSENSE

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia 2015: Phát triển kinh tế xã hội và ngành ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Chia sẻ: Le Thi Dong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1215

76
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia 2015: Phát triển kinh tế xã hội và ngành ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế trình bày các nội dung chính sau: những vấn đề chung về phát triển kinh tế xã hội việt nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế, phát triển ngành ngân hàng việt nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia 2015: Phát triển kinh tế xã hội và ngành ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC<br /> <br /> Chương trình<br /> KX.01/11-15<br /> <br /> Viện Chiến lược<br /> Ngân hàng<br /> <br /> BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> <br /> Học Viện<br /> Ngân hàng<br /> <br /> Đại học Kinh tế Quốc dân<br /> Viện Ngân hàng - Tài chính<br /> <br /> KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA<br /> <br /> PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI<br /> VÀ NGÀNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM<br /> TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN<br /> <br /> 2015<br /> i<br /> <br /> ii<br /> <br /> BAN CHỈ ĐẠO - BAN TỔ CHỨC<br /> HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA<br /> Phát triển kinh tế - xã hội và ngành Ngân hàng Việt Nam<br /> trong bối cảnh hội nhập quốc tế<br /> *****<br /> <br /> BAN CHỈ ĐẠO<br /> 1.<br /> <br /> 2.<br /> <br /> 3.<br /> <br /> 4.<br /> <br /> PGS.TS. Nguyễn Kim Anh<br /> Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,<br /> Chủ tịch Hội đồng KH&CN ngành Ngân hàng<br /> TS. Nguyễn Thiện Thành<br /> Giám đốc Văn phòng các chương trình trọng điểm<br /> cấp Nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ<br /> Ông Mai Văn Hoa<br /> Phó Giám đốc Văn phòng các chương trình trọng điểm<br /> cấp Nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ<br /> GS.TS. Nguyễn Văn Nam<br /> Chủ nhiệm Chương trình KX01/11-15<br /> <br /> Trưởng ban<br /> <br /> Ủy viên<br /> <br /> Ủy viên<br /> <br /> Ủy viên<br /> <br /> BAN TỔ CHỨC<br /> 1.<br /> <br /> 2.<br /> 3.<br /> 4.<br /> 5.<br /> 6.<br /> 7.<br /> <br /> PGS.TS. Nguyễn Kim Anh<br /> Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,<br /> Chủ tịch Hội đồng KH&CN ngành Ngân hàng<br /> GS.TS. Nguyễn Văn Nam<br /> Chủ nhiệm Chương trình KX01/11-15<br /> TS. Nguyễn Đức Hiển<br /> Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng, NHNN<br /> PGS.TS. Lê Xuân Bá<br /> Phó Chủ nhiệm Chương trình KX01/11-15<br /> GS.TS. Đỗ Đức Bình<br /> BCN Chương trình KX01/11-15<br /> ThS. Lê Phương Lan<br /> Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng, NHNN<br /> PGS.TS. Đỗ Thị Kim Hảo<br /> Phó Giám đốc Học viện Ngân hàng, NHNN<br /> <br /> Trưởng ban<br /> <br /> Đồng Trưởng ban<br /> Phó Trưởng ban<br /> thường trực<br /> Phó Trưởng ban<br /> Phó Trưởng ban<br /> Ủy viên<br /> thường trực<br /> Ủy viên<br /> thường trực<br /> iii<br /> <br /> 8.<br /> <br /> 9.<br /> <br /> 10.<br /> 11.<br /> 12.<br /> 13.<br /> 14.<br /> <br /> 15.<br /> <br /> 16.<br /> <br /> iv<br /> <br /> PGS.TS. Đặng Ngọc Đức<br /> Viện trưởng Viện Ngân hàng - Tài chính,<br /> Đại học Kinh tế Quốc dân<br /> PGS.TS. Trần Đình Thiên<br /> BCN Chương trình KX01/11-15,<br /> Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam<br /> ThS. Lê Thanh Tùng<br /> Chánh Văn phòng kiêm Trưởng ban Truyền thông NHNN<br /> ThS. Phạm Xuân Hòe<br /> Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng, NHNN<br /> TS. Bùi Hữu Toàn<br /> Phó Chánh Văn phòng NHNN<br /> ThS. Lê Thị Thúy Sen<br /> Phó Trưởng ban, Ban Truyền thông NHNN<br /> PGS.TS. Trần Đăng Khâm<br /> Phó Viện trưởng Viện Ngân hàng - Tài chính,<br /> Đại học Kinh tế Quốc dân<br /> PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh<br /> Phó Viện trưởng phụ trách Viện NCKH Ngân hàng,<br /> Học viện Ngân hàng<br /> TS. Hồ Hải Yến<br /> Thư ký BCN Chương trình KX01/11-15<br /> <br /> Ủy viên<br /> thường trực<br /> Ủy viên<br /> <br /> Ủy viên<br /> Ủy viên<br /> Ủy viên<br /> Ủy viên<br /> Ủy viên<br /> <br /> Ủy viên<br /> <br /> Ủy viên<br /> <br /> BAN BIÊN TẬP<br /> KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA<br /> Phát triển kinh tế - xã hội và ngành Ngân hàng Việt Nam<br /> trong bối cảnh hội nhập quốc tế<br /> ***<br /> <br /> 1.<br /> <br /> GS.TS. Nguyễn Văn Nam<br /> <br /> Trưởng ban<br /> <br /> Chủ nhiệm Chương trình KX01/11-15<br /> 2.<br /> <br /> GS.TS. Đỗ Đức Bình<br /> <br /> P. Trưởng ban<br /> <br /> BCN Chương trình KX01/11-15<br /> 3.<br /> <br /> TS. Nguyễn Đức Hiển<br /> <br /> P. Trưởng ban<br /> <br /> Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng, NHNN<br /> 4.<br /> <br /> ThS. Lê Phương Lan<br /> Phó Viện trưởng Viện CLNH, NHNN<br /> <br /> 5.<br /> <br /> TS. Nguyễn Đình Quang<br /> <br /> Ủy viên<br /> thường trực<br /> Ủy viên<br /> <br /> Phó Viện trưởng Viện CLNH, NHNN<br /> 6.<br /> <br /> ThS. Phạm Xuân Hòe<br /> <br /> Ủy viên<br /> <br /> Phó Viện trưởng Viện CLNH, NHNN<br /> 7.<br /> <br /> PGS.TS. Trần Đăng Khâm<br /> <br /> Ủy viên<br /> <br /> Phó Viện trưởng Viện NH-TC, Đại học Kinh tế Quốc dân<br /> 8.<br /> <br /> PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh<br /> <br /> Ủy viên<br /> <br /> Phó Viện trưởng phụ trách Viện NCKH Ngân hàng, HVNH<br /> 9.<br /> <br /> ThS. Đinh Xuân Hà<br /> <br /> Ủy viên<br /> <br /> Trưởng phòng, Viện Chiến lược Ngân hàng, NHNN<br /> <br /> v<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2