Làm Việc Với Active Diretory part 2

Chia sẻ: Dqdsadasd Qwdasdsad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
36
lượt xem
3
download

Làm Việc Với Active Diretory part 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các công cụ quản trị cho Active Directory Nhà quản trị hệ thống có nhiều công cụ để tạo dữ liệu mới ,cập nhật dữ liệu, và cấu hình Active directory: - Active Directory Users and Computers MMC snap-in dùng để tạo người dùng mới và cập nhật dữ liệu người dùng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Làm Việc Với Active Diretory part 2

  1. Các công cụ quản trị cho Active Directory Nhà quản trị hệ thống có nhiều công cụ để tạo dữ liệu mới ,cập nhật dữ liệu, và cấu hình Active directory: - Active Directory Users and Computers MMC snap-in dùng để tạo người dùng mới và cập nhật dữ liệu người dùng. - Active Directory Sites and Services MMC snap-in dùng để cấu hình các site trong domain và sao chép giữa các site - Active Directory Domains and Trusts MMC snap-in dùng để xây dựng các mối quan hệ tin cậy giữa các domain trong cây - ADSI Edit là trình biên tập của Active Directory, nơi đối tượng được xem và chỉnh sửa Máy tính và người dùng Active Directory - Active Directory Users and Computers snap-in là công cụ được sử dụng chính bởi nhà quản trị hệ thống để quản lý ngưòi dùng. chọn Start|Programs| AdministrativeTools| Active Directory Users and Computers: Với công cụ này ta có thể thêm người dùng mới, nhóm ,contact,máy in , thư mục chia sẻ, máy tính....hình kế tiếp ta có thể thấy các thuộc tính mà có thể được nhập cho đối tưọng user : office,số điện thoại,địa chỉ email,trang web thông tin tổ chức,...
  2. Active Directory Users and Computers cũng có thể được dùng trong các công ty lớn với hàng triệu đối tượng. không cần phải xem hết toàn bộ đối tượng ,vì ta có thể lọc để chỉ một số đối tượng được trình bày.ta cũng có thể truy vấn LDAP để tìm các đối tượng trong công ty. ADSI Edit ADSI Edit là trình biên tập của Active Directory.công cụ này không được cài tự động. trên CD Win2000 server ta tìm thư mục Supporting Tools. sau khi cài đặt ta vào Start | Programs | Windows 2000 Support Tools | Tools | ADSI Edit. ADSI Edit điều khiển tốt hơn Active Directory Users and Computers tool, với ADSI Edit mọi thứ đều có thể đuợc cấu hình, và ta cũng có thấy Schema và cấu hình . công cụ này dễ dàng sử dụng nhưng rất dễ nhập dữ liệu sai :
  3. Mở cửa sổ properties của đối tượng ta có thể xem và thay đổi mỗi thuộc tính của 1 đối tượng trong Active Directory.ta thấy các thuộc tính bắt buộc và tuỳ chọn với kiểu và giá trị: ADSI viewer Ta nên cài đặt Active Directory Browser , 1 phần của Microsoft Platform SDK.Microsoft Platform SDK không phải là 1 phần của Visual Studio .NET .ta có thể download nó từ MSDN web.sau khi cài đặt ta vào :Start | Programs | Microsoft Platform SDK | Tools | ADSI Viewer. ADSI viewer có hai mô hình . với File|New ta có thể bắt đầu 1 truy vấn hay sử dụng Object Viewer để trình bày mà cập nhật thuộc tính của đối tượng. sau khi bắt đầu Object Viewer ta có thể chỉ định 1 đường dẫn LDAP, cũng như username và password để mở đối tưọng.ví dụ : ta chỉ định : LDAP://OU=Wrox Press, DC=eichkogelstrasse, DC=local
  4. Nếu đối tượng ta chỉ định với đường dẫn và username và password đúng ta có màn hình Object Viewer nơi ta có thể xem và cập nhật thuộc tính của đối tượng và các đối tượng con của nó :  
Đồng bộ tài khoản