Lập Trình C# all Chap "NUMERICAL RECIPES IN C" part 12

Chia sẻ: Asdsadasd 1231qwdq | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
2
download

Lập Trình C# all Chap "NUMERICAL RECIPES IN C" part 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lập trình c# all chap "numerical recipes in c" part 12', công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập Trình C# all Chap "NUMERICAL RECIPES IN C" part 12

  1. 8.6 Determination of Equivalence Classes 345 k=j m) break; if (k != m && heap[k] > heap[k+1]) k++; if (heap[j]
  2. 346 Chapter 8. Sorting void eclass(int nf[], int n, int lista[], int listb[], int m) Given m equivalences between pairs of n individual elements in the form of the input arrays lista[1..m] and listb[1..m], this routine returns in nf[1..n] the number of the equiv- alence class of each of the n elements, integers between 1 and n (not all such integers used). { int l,k,j; for (k=1;k
Đồng bộ tài khoản