intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Lab Window 2008_AD_P1

Chia sẻ: Timgikhongbiet Timgikhongbiet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

409
lượt xem
149
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mô tả dịch vụ quản trị người dùng Active directory trong window 2008.Phần 1.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lab Window 2008_AD_P1

 1. Nâng cấp Active Directory với WS2008 Tài liệu thực hành dành cho học viên CẬP NHẬT CÁC KỸ NĂNG CÔNG NGHỆ ACTIVE DIRECTORY  VỚI WINDOWS SERVER 2008  Mục Lục  Module 1: Giới thiệu công nghệ Active Directory trong Windows Server 2008....................... 2  Module 2: Hoạch định cho dịch vụ Active Directory trong Windows Server 2008 ................ 25  Module 3: SERVER CORE DOMAIN CONTROLLER ......................................................... 50  Module 4: các dịch vụ Active Directory Domain..................................................................... 65  Module 5: Active Directory Federation Services, .................................................................... 80  Module 6: Domain controllers chỉ có đọc .............................................................................. 122  Module 7: kiểm toán những sự thay đổi của Active Directory Domain Service ................... 134  Module 8: Enterprise PKI Active Directory Certificate Services ......................................... 139  VSIC Education Corporation Trang 1
 2. Nâng cấp Active Directory với WS2008 Tài liệu thực hành dành cho học viên Module 1: Giới thiệu công nghệ Active Directory trong Windows Server  2008  Exercise 1: dùng 3 giai đoạn để cấu hình một server. 1. Xây dựng một máy phục vụ từ ban sơ. Cài đặt Windows Server 2008 trên máy SEA-SRV-01 VSIC Education Corporation Trang 2
 3. Nâng cấp Active Directory với WS2008 Tài liệu thực hành dành cho học viên VSIC Education Corporation Trang 3
 4. Nâng cấp Active Directory với WS2008 Tài liệu thực hành dành cho học viên VSIC Education Corporation Trang 4
 5. Nâng cấp Active Directory với WS2008 Tài liệu thực hành dành cho học viên 2. Sử dụng công cụ Initial Configuration Tasks. Thay đổi mật khẩu của Administrator Thay đổi địa chỉ IP của máy VSIC Education Corporation Trang 5
 6. Nâng cấp Active Directory với WS2008 Tài liệu thực hành dành cho học viên VSIC Education Corporation Trang 6
 7. Nâng cấp Active Directory với WS2008 Tài liệu thực hành dành cho học viên VSIC Education Corporation Trang 7
 8. Nâng cấp Active Directory với WS2008 Tài liệu thực hành dành cho học viên Thay đổi tên máy thành SEA-SRV-02 VSIC Education Corporation Trang 8
 9. Nâng cấp Active Directory với WS2008 Tài liệu thực hành dành cho học viên VSIC Education Corporation Trang 9
 10. Nâng cấp Active Directory với WS2008 Tài liệu thực hành dành cho học viên Cho máy tham gia vào domain contoso.com 3. Thực hiện việc thay đổi tùy biến máy phục vụ ở mức độ cao. VSIC Education Corporation Trang 10
 11. Nâng cấp Active Directory với WS2008 Tài liệu thực hành dành cho học viên Cài thêm các vai trò máy chủ sau: *Dịch vụ Active Directory Domain *Dịch vụ tập tin VSIC Education Corporation Trang 11
 12. Nâng cấp Active Directory với WS2008 Tài liệu thực hành dành cho học viên VSIC Education Corporation Trang 12
 13. Nâng cấp Active Directory với WS2008 Tài liệu thực hành dành cho học viên Dùng System Properties để enable Remote Desktop VSIC Education Corporation Trang 13
 14. Nâng cấp Active Directory với WS2008 Tài liệu thực hành dành cho học viên Exercise 2: triển khai các vai trò và tính năng mới của máy phục vụ. Cài thêm vai trò Fax Server VSIC Education Corporation Trang 14
 15. Nâng cấp Active Directory với WS2008 Tài liệu thực hành dành cho học viên VSIC Education Corporation Trang 15
 16. Nâng cấp Active Directory với WS2008 Tài liệu thực hành dành cho học viên VSIC Education Corporation Trang 16
 17. Nâng cấp Active Directory với WS2008 Tài liệu thực hành dành cho học viên Wizard cài thêm tính năng VSIC Education Corporation Trang 17
 18. Nâng cấp Active Directory với WS2008 Tài liệu thực hành dành cho học viên VSIC Education Corporation Trang 18
 19. Nâng cấp Active Directory với WS2008 Tài liệu thực hành dành cho học viên Exercise 3: thay đổi vai trò của máy phục vụ. Gỡ bỏ vai trò Print Service trên máy SEA-SRV-01 VSIC Education Corporation Trang 19
 20. Nâng cấp Active Directory với WS2008 Tài liệu thực hành dành cho học viên VSIC Education Corporation Trang 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2