intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Làm thế nào để có dự án thành công

Chia sẻ: Son Cung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:10

300
lượt xem
83
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'làm thế nào để có dự án thành công', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Làm thế nào để có dự án thành công

  1. Làm thế nào để có Project thành công Trình bày: Ngô Văn Bình
  2. Nội dung chính  Giới thiệu qui trình làm Project học kì I  Chọn đề tài phù hợp  Các quá trình và công việc cần hoàn thành, vai trò các thành viên  Hãy tạo thành 1 nhóm cùng phát triển  Một số vấn đề trong thuyết trình  Trả lời hội đồng như thế nào?
  3. Qui trình làm Project học kì I  Giai đoạn Chuẩn bị  Giai đoạn Bắt đầu  Giai đoạn thiết kế  Giai đoạn thi công  Bảo vệ Project
  4. Chọn đề tài phù hợp  Project được coi như một môn học  Chọn đề tài theo lĩnh vực mà bạn yêu thích và hiểu rõ về nó  Trở thành pro hay chỉ là lần tập làm project  Không cần “hoàn tráng” nhưng phải “đầy đủ”  Hãy cùng nhóm và giáo viên giới hạn vấn đề phù hợp với nhân lực và trình độ.
  5. Các quá trình và công việc cần hoàn thành, vai trò các thành viên  Chọn đề tài  Phân tích và thiết kế  Viết code và chạy thử  Chuẩn bị bảo vệ  Bảo vệ
  6. Ho¹t  Làm việc nhóm ®éng,  thµnh  H×nh  c«ng thµnh  “Sãng  chuÈn mùc giã” Thµnh  lËp
  7. Làm việc nhóm §Õn víi nhau chØ lµ sù  khëi ®Çu Lµm viÖc cïng nhau lµ sù  tiÕn bé Gi÷ ®­îc nhau míi lµ  thµnh c«ng
  8. Một số vấn đề trong thuyết trình Kh«ng ph¶i nãi  VÊn ®Ò:  c¸i g×, mµ lµ ng­êi nghe c¶m nhËn nh­  thÕ nµo
  9. Một số vấn đề trong thuyết trình e) K ü  n (S ud tt   ¨n (A ¸i ki ASK it g  Th ®é ll   KiÕn thøc  s) (Knowledge)
  10. Trả lời hội đồng như thế nào?  Hội đồng là ai?  Hội đồng làm gì? – Giúp đỡ chúng ta – “Tiêu diệt” chúng ta – Đánh giá chúng ta  Biết nhìn nhận vấn đề  Biết đến đâu trả lời đến đó- không biết nhờ hỗ trợ từ hội đồng  Có tinh thần cầu tiến
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2