intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Lãnh đạo trong Môi trường Tổ chức

Chia sẻ: Basso Basso | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

236
lượt xem
51
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Theo quan điểm mới thì các nhà lãnh đạo hiệu quả giảm “cái tôi” của họ để khuyến khích khả năng lãnh đạo của người khác. Ngài Richard Branson được coi là mẫu hình cho mô hình lãnh đạo mới nói: “Tôi có nhân viên ở khắp thế giới và tôimuốn để họ tự thử nghiệm và chứng tỏ bản thân”

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lãnh đạo trong Môi trường Tổ chức

 1. Chương 14 Lãnh đạo trong Môi trường Tổ chức G.S. Augustine Hà Tôn Vinh McGraw-Hill/Irwin © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Quan điểm mới về sự lãnh đạo Theo quan điểm mới thì các nhà lãnh đạo hiệu quả giảm “cái tôi” của họ để khuyến khích khả năng lãnh đạo của IeMBA người khác. Ngài Richard Branson được coi là mẫu hình cho mô hình lãnh đạo mới nói: “Tôi có nhân viên ở khắp thế giới và tôi muốn để họ tự thử nghiệm và chứng tỏ bản thân” ©Reuters New Media Inc./Corbis McShane/Von Glinow OB 3e © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc. 2 BUS 540 Organizational Behaviour (OB) HN 1
 2. Lãnh đạo là gì? Lãnh đạo là khả năng tác động, thúc đẩy và tạo khả năng để những người khác đóng góp IeMBA cho sự hiệu quả và thành công của tổ chức mà họ là thành viên. ©Reuters New Media Inc./Corbis McShane/Von Glinow OB 3e © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc. 3 BUS 540 Organizational Behaviour (OB) HN Các cách nhìn về Lãnh đạo Năng lực Lãnh đạo IeMBA Hành vi tiềm ẩn Các cách nhìn về lãnh đạo Đối phó Chuyển đổi thích ứng McShane/Von Glinow OB 3e © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc. 4 BUS 540 Organizational Behaviour (OB) HN 2
 3. Bảy loại năng lực lãnh đạo Sự thấu hiểu • Nhận biết, đồng cảm, thấu hiểu và điều cảm xúc tiết các xúc cảm • Trung thực Tính chính trực • Biến lời nói thành hành động IeMBA • Động lực bên trong để theo đuổi các Nghị lực mục tiêu • Nhu cầu thành đạt, lòng hiếu học • Nhu cầu cao về quyền lực xã hội để Động lực hoàn thành các mục tiêu của nhóm hoặc lãnh đạo công ty more McShane/Von Glinow OB 3e © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc. 5 BUS 540 Organizational Behaviour (OB) HN Bảy loại năng lực lãnh đạo (tiếp tục) • Có lòng tin lớn vào khả năng lãnh đạo Lòng tự tin người khác. • Khả năng nhận thức trên trung bình IeMBA Trí thông minh • Có thể phân tích các vấn đề / cơ hội • Hiểu biết môi trường kinh doanh Kiến thức kinh • Trợ giúp cho việc ra quyết định mang doanh tính trực giác McShane/Von Glinow OB 3e © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc. 6 BUS 540 Organizational Behaviour (OB) HN 3
 4. Tìm kiếm sự chính trực trong lãnh đạo Nhiều nghiên cứu cho thấy sự chính trực là yếu tố quan trọng nhất trong tính cách của nhà lãnh đạo. Còn được gọi là “ tài lãnh đạo thật” Hành động thật thà IeMBA Có năng lực đạo đức cao hơn để đánh giá các tình huống khó xử Hầu hết mọi người nghĩ rằng các nhà lãnh đạo đều thiếu chính trực: 73% người được hỏi cho rằng các tổng giám đốc điều hành của các công ty lớn không đáng tin (Hoa Kỳ) Gần 40% không tin tưởng các thủ trưởng trực tiếp của mình (Anh) Gần 50% người được hỏi nói rằng các sai phạm trong kinh doanh đã phá huỷ niềm tin của họ đối với giới chủ (Úc) McShane/Von Glinow OB 3e © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc. 7 BUS 540 Organizational Behaviour (OB) HN Các hạn chế của cách nhìn theo Năng lực Tiềm năng lãnh đạo chứ không phải khả năng thực hiện Vẫn cần phải phát triển thành các kỹ năng của nhà lãnh đạo từ các năng lực này IeMBA Bao hàm một cách tiếp cận tổng quát Nhưng một số các năng lực có thể không có giá trị trong tất cả các tình huống Một số đặc điểm mang tính chủ quan Hỗ trợ lý thuyết về sự lãnh đạo mang tính tiềm ẩn McShane/Von Glinow OB 3e © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc. 8 BUS 540 Organizational Behaviour (OB) HN 4
 5. Cách nhìn theo hành vi Các hành vi hướng về con người Thể hiện niềm tin và sự tôn trọng lẫn nhau Quan tâm đến nhu cầu của nhân viên Mong muốn tìm kiếm lợi ích cho nhân viên IeMBA Các hành vi hướng theo nhiệm vụ Giao các công việc cụ thể Đảm bảo răng nhân viên tuân theo các qui tắc Thiết lập các “mục tiêu trải rộng” để tăng khả năng thực thi McShane/Von Glinow OB 3e © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc. 9 BUS 540 Organizational Behaviour (OB) HN Kiểu lãnh đạo theo Định hướng – Mục tiêu Chỉ đạo Các hành vi hướng theo nhiệm vụ Hỗ trợ Các hành vi hướng đến con người IeMBA Tham gia Khuyến khích nhân viên tham gia vào việc Hướng đến thành quả Sử dụng mục tiêu và thiết lập kỳ vọng tích cực về khả năng tự hoàn thành McShane/Von Glinow OB 3e © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc. 10 BUS 540 Organizational Behaviour (OB) HN 5
 6. Mô hình lãnh đạo Định hướng – mục tiêu Điều kiện về nhân viên Hành vi lãnh đạo HIệu quả lãnh đạo • Động cơ của IeMBA • Chỉ đạo nhân viên • Hỗ trợ • Sự hài lòng của • Tham gia nhân viên • Hướng đến thành • Sự chấp nhận quả lãnh đạo Điều kiện về môi trường McShane/Von Glinow OB 3e © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc. 11 BUS 540 Organizational Behaviour (OB) HN Các điều kiện của thuyết Định hướng - Mục tiêu Điều kiện Chỉ đạo Hỗ trợ Tham gia Hướng đến nhân viên kết quả Kỹ năng/ Kinh nghiện thấp thấp cao cao Vị trí kiểm soát ngoài ngoài trong trong IeMBA Điều kiện Chỉ đạo Hỗ trợ Tham gia Hướng đến về môi trường kết quả Cấu trúc nhiệm vụ không thường không thường lệ lệ thường lệ ? Động lực nhóm thiếu qui tắc thiếu gắn kết có qui tắc ? McShane/Von Glinow OB 3e © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc. 12 BUS 540 Organizational Behaviour (OB) HN 6
 7. Các thuyết thích ứng khác Mô hình lãnh đạo theo tình huống(Hersey/Blanchard) Các nhà lãnh đạo hiệu quả có các cách thức khác nhau phụ thuộc vào “”tính sẵn sàng” của cấp dưới Các kiểu lãnh đạo – Chỉ bảo – Thuyết phục – Tham gia và giao phó IeMBA Mô hình thích ứng Fiedler Kiểu lãnh đạo ổn định– dựa trên cá tính Kiểu lãnh đạo tốt nhất phụ tùy thuộc vào mức độ kiểm soát tình huống – quan hệ lãnh đạo – nhân viên, cấu trúc nhiệm vụ, vị thế quyền lực McShane/Von Glinow OB 3e © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc. 13 BUS 540 Organizational Behaviour (OB) HN Sự thay thế lãnh đạo tại New Balance Công ty giầy thể thao New Balance Athletic Shoe sử dụng phương pháp thay thế lãnh đạo nhiều hơn là đưa ra IeMBA các chỉ dẫn trực tiếp cho hành vi của nhân viên. Vậy sự thay thế lãnh đạo của New Balance ©Mark Garfinkel/The Boston Herald dựa trên điều gì? McShane/Von Glinow OB 3e © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc. 14 BUS 540 Organizational Behaviour (OB) HN 7
 8. Các loại hình thay thế cho lãnh đạo Các loại hình thay thế này hạn chế khả năng tác động của một nhà lãnh đạo hoặc làm cho kiểu lãnh đạo đó trở nên không cần thiết. IeMBA Ví dụ: Đào tạo và kinh nghiệm thay thế cho kiểu lãnh đạo hướng tới nhiệm vụ Các nhóm làm việc liên kết thay thế cho sự lãnh đạo mang tính hỗ trợ ©Mark Garfinkel/The Boston Herald Tự lãnh đạo thay thế cho sự lãnh đạo hướng tới thành quả McShane/Von Glinow OB 3e © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc. 15 BUS 540 Organizational Behaviour (OB) HN Lãnh đạo chuyển đổỉ so với lãnh đạo giải quyết vụ việc Các nhà lãnh đạo có tài chuyển đổi Dẫn đầu – thay đổi tổ chúc cho phù hợp với môi trường Thay đổi các tác nhân. IeMBA Các nhà lãnh đạo giải quyết vụ việc Quản lý – kết nối sự thực hiện nhiệm vụ với phần thưởng Đảm bảo rằng các nhân viên có các nguồn lực cần thiết Áp dụng sự lãnh đạo có tính thích ứng. McShane/Von Glinow OB 3e © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc. 16 BUS 540 Organizational Behaviour (OB) HN 8
 9. Các yếu tố của Lãnh đạo chuyển đổi Tạo ra tầm nhìn Truyền đạt chiến lược tầm nhìn IeMBA Lãnh đạo chuyển đổi Xây dựng Mô hình hóa Cam kết tầm nhìn McShane/Von Glinow OB 3e © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc. 17 BUS 540 Organizational Behaviour (OB) HN Đánh giá Lãnh đạo chuyển đổi Lãnh đạo chuyển đổi được đánh giá là quan trọng Sự hài lòng của nhân viên, sự thực thi công việc, sự tận tâm với tổ chức, tính sáng tạo đạt được ở mức độ cao hơn Các hạn chế của cách lãnh đạo chuyển đổi IeMBA Theo các khảo sát vòng tròn • Các nhà lãnh đạo chuyển đổi được nhân diện qua những thành công của họ Theo thuyết tổng quát • Cần có một lý thuyết hướng tới các điều kiện thích ứng • Cần nhận ra sự khác biết của các nền văn hóa McShane/Von Glinow OB 3e © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc. 18 BUS 540 Organizational Behaviour (OB) HN 9
 10. Cách nhìn Lãnh đạo tiềm ẩn Gán sự kiện cho lãnh đạo IeMBA Lãnh đạo tiềm ẩn Nhu cầu Rập khuôn kiểm soát tình huống lãnh đạo McShane/Von Glinow OB 3e © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc. 19 BUS 540 Organizational Behaviour (OB) HN Lãnh đạo kiểu Ubuntu Cựu tổng thống Nam Phi Nelson Mandela giải thích: “ Ubuntu là một ý thức Châu Phi sâu sắc rằng mỗi người trong chúng tôi là một con IeMBA người, thể hiện qua tính người của các tộc người khác.” (Hình bên). Hệ thống giá trị ubuntu tạo ra một khuôn khổ cho cách thức lãnh đạo người khác ở Châu Phi ©EPA Photo/EPA/ Kim Ludbrook/Corbis McShane/Von Glinow OB 3e © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc. 20 BUS 540 Organizational Behaviour (OB) HN 10
 11. Vấn đề văn hóa trong Lãnh đạo Các giá trị văn hóa xã hội ảnh hưởng đến các nhà lãnh đạo: HÌnh thành nên các qui tắc/giá trị của các nhà lãnh đạo Ảnh hưởng tới các quyết định và IeMBA hành động Một số cách thức lãnh đạo mang tính toàn diện, còn một số khác mang đặc trưng văn hóa khác nhau “có tầm nhìn và lôi cuốn có vẻ ©EPA Photo/EPA/ Kim Ludbrook/Corbis mang tính toàn diện Cách lãnh đạo tham gia hoạt động tốt hơn trong một số nền văn hóa McShane/Von Glinow OB 3e © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc. 21 BUS 540 Organizational Behaviour (OB) HN Vấn đề về giới tính trong Lãnh đạo Các lãnh đạo nam giới và nữ giới có sự lãnh đạo hướng tới nhiệm vụ và hứơng tới con người giống nhau. IeMBA Cách thức lãnh đạo tham gia thường được các nhà lãnh đạo nữ giới sự dụng nhiều hơn. McShane/Von Glinow OB 3e © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc. 22 BUS 540 Organizational Behaviour (OB) HN 11
 12. Đánh giá các nhà lãnh đạo nữ Các căn cứ trong quá khứ Phụ nữ bị đánh giá bất lợi hơn so với các nhà lãnh đạo nam giới tương đương do sự rập khuôn IeMBA Các căn cứ hiện tại Phụ nữ được đánh giá cao hơn nam giới, đặc biệt trong các cách thức lãnh đạo kiểu mới (huấn luyện, làm việc theo nhóm) McShane/Von Glinow OB 3e © 2005 The McGraw-Hill Companies, Inc. 23 BUS 540 Organizational Behaviour (OB) HN 12
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2