Lập trình Androi part 05

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
45
lượt xem
20
download

Lập trình Androi part 05

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mỗi bộ công cụ GUI có một số vật dụng cơ bản: các lĩnh vực, nhãn, các nút, và như vậy. Android của bộ công cụ là không có khác nhau trong phạm vi, và các vật dụng cơ bản sẽ cung cấp một giới thiệu tốt để làm thế nào vật dụng làm việc trong các hoạt động Android.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập trình Androi part 05

Đồng bộ tài khoản