Lập trình Androi part 30

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
58
lượt xem
10
download

Lập trình Androi part 30

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nếu bạn muốn gói XML tĩnh với các ứng dụng của bạn, bạn có thể sử dụng một nguồn lực XML. Đơn giản chỉ cần đặt các tập tin XML trong res / xml /. Sau đó, bạn có thể truy cập nó bằng cách getXml () trên một tài nguyên đối tượng, cung cấp nó một nguồn tài nguyên ID của R.xml. cộng với tên cơ sở của tập tin XML của bạn. Ví dụ, trong một hoạt động, với một tập tin XML của words.xml, bạn có thể gọi getResources () getXml (R.xml.words)....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập trình Androi part 30

Đồng bộ tài khoản