Lập trình iphone chuyên nghiệp part 8

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
80
lượt xem
15
download

Lập trình iphone chuyên nghiệp part 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Handling Touch Interactions and Events Một phần thiết yếu của bất kỳ ứng dụng Web 2.0 là khả năng đáp ứng với các sự kiện được kích hoạt bởi người dùng hoặc bởi một điều kiện xảy ra trên máy khách. Các cách nhấn vào một nút. Các cách nhấn một phím

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập trình iphone chuyên nghiệp part 8

Đồng bộ tài khoản