LẬP TRÌNH JAVA Chương mở đầu

Chia sẻ: Vo Hoang Huynh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:14

0
116
lượt xem
61
download

LẬP TRÌNH JAVA Chương mở đầu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lập trình java chương mở đầu', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LẬP TRÌNH JAVA Chương mở đầu

 1. Lập trình Java Phạm Quang Dũng BM KHMT - Khoa CNTT - Trường ĐHNN I
 2. MỞ ĐẦU 3 Mục đích của khóa học 3 Tổ chức của khóa học 3 Tài liệu tham khảo 3 Phần mềm cần thiết 3 Thiết lập môi trường làm việc 2
 3. Mục đích của khóa học 3 Khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ hiểu: – Cách tạo, biên dịch, và chạy các chương trình Java – Các kiểu dữ liệu cơ sở – Luồng điều khiển Java - Java control flow – Phương thức - Methods – Mảng - Arrays – Lập trình hướng đối tượng (Object-oriented programming) – Các lớp Java lõi (Core Java classes: swing, exception, internationalization, multithreading, multimedia, I/O, networking, Java Collections Framework) 3
 4. Mục đích của khóa học (tiếp) 3 Bạn sẽ có thể: – Viết các chương trình đơn giản sử dụng các kiểu dữ liệu cơ sở, các cấu trúc điều khiển, các phương thức và mảng. – Tạo và dùng các phương thức – Phát triển một giao diện GUI và các Java applets – Viết các dự án thú vị – Thiết lập một nền tảng chắc chắn trên tư tưởng Java 4
 5. Tổ chức của khóa học 3 Phần I: Cơ bản về lập trình Java – Chương 1: Giới thiệu về Java – Chương 2: Các toán tử và các kiểu dữ liệu cơ sở – Chương 3: Các cấu trúc điều khiển – Chương 4: Phương thức - Methods – Chương 5: Mảng - Arrays 5
 6. Tổ chức của khóa học (tiếp) 3 Phần II: Lập trình hướng đối tượng (Object-Oriented Programming) – Chương 6: Đối tượng và lớp (Objects and Classes) – Chương 7: Strings – Chương 8: Class Inheritance and Interfaces – Chương 9: Object-Oriented Software Development 6
 7. Tổ chức của khóa học (tiếp) 3 Phần III: Lập trình giao diện đồ họa (GUI Programming) – Chương 10: Bắt đầu với lập trình GUI – Chương 11: Tạo giao diện người dùng – Chương 12: Các Applet và GUI nâng cao 7
 8. Tổ chức của khóa học (tiếp) 3 Phần IV: Phát triển các dự án toàn diện [Optional] – Chương 13: Xử lý ngoại lệ - Exception Handling – Chương 14: Quốc tế hóa - Internationalization – Chương 15: Đa luồng - Multithreading – Chương 16: Multimedia – Chương 17: Input and Output – Chương 18: Networking – Chương 19: Java Data Structures 8
 9. Tài liệu tham khảo 1. Introduction to Java Programming, 5th edition –Y. Daniel Liang, NXB Prentice Hall, 2004 2. Giáo trình lý thuyết và bài tập Java, –Nguyễn Tiến Dũng, NXB Giáo dục, 1999 3. Programming in Java (slides) 4. The Java Language Specification, 3th edition (pdf) 5. Java for students (slides) 6. The Java Tutorial (java.sun.com), …… 3 Hãy tìm tại website: www.hau1.edu.vn/it/pqdung 9
 10. Từ vựng 3 JRE, Java Runtime Environment – Phần mềm cho phép bạn chạy các chương trình Java trên máy tính. 3 JDK, Java Development Kit; còn gọi là 3 SDK, System Development Kit – Phần mềm cho phép bạn tạo và chạy các chương trình Java trên máy tính. 3 IDE, Integrated Development Environment – Công cụ giúp viết và chạy các chương trình dễ dàng hơn. 10
 11. Phần mềm cần thiết – Java SDK 5 (gồm cả JRE) x http://java.sun.com/j2se/1.5.0/download.html x [Optional] Download the Java documentation – JCreator 3.0 – JBuilder 2005 Foundation [Optional] x http://www.borland.com/downloads/download_jbuil der.html 3 Tất cả phần mềm trên là free và có thể download tại: – http://www.hau1.edu.vn/it/pqdung/download 11
 12. JCreator 3 JCreator là một IDE. Nó bao gồm: – một trình soạn thảo (editor), để viết chương trình – một chương trình gỡ rối (debugger), giúp tìm các lỗi – một khung nhìn (viewer), để xem các phần của chương trình – một cách thức dễ dàng để chạy các chương trình Java và xem tài liệu 12
 13. Cấu hình máy tính tối thiểu 3 500 MHz Pentium or better 3 256 MB RAM 3 300 MB Hard disk - JDK 1.5 3 10 MB HD - JCreator 3 240 MB HD - JBuilder 2005 Foundation [Optional] 13
 14. Thiết lập môi trường làm việc 3 Sau khi cài đặt Java SDK 1.5.0 vào thư mục C:\Program Files\Java\jdk1.5.0 tại cửa sổ dòng lệnh Windows (cmd.exe) lần lượt chạy 2 dòng lệnh: 3 set path=C:\Program Files\Java\jdk1.5.0\bin ↵ thiết lập biến đường dẫn để có 3 set classpath=. ↵ thể gọi các chương trình chạy được của Java từ bất kỳ thư mục thiết lập thư mục chứa các lớp nào người dùng là thư mục hiện tại 14
Đồng bộ tài khoản