Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 13

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
74
lượt xem
22
download

Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trả về một giá trị Boolean cho thấy cho dù một hoặc nhiều lá cờ được đặt trên một enum. Ví dụ, bạn có thể sử dụng HasFlag () để kiểm tra xem một chiếc xe đặc biệt có các tùy chọn thiết lập:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 13

Đồng bộ tài khoản