Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 16

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
53
lượt xem
19
download

Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 16

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhiệm vụ là một lớp mới đại diện cho công việc bạn muốn hoàn thành. Có nhiều phương pháp để tạo ra, tiến độ, và đồng bộ các nhiệm vụ trong ứng dụng của bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 16

Đồng bộ tài khoản