Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 21

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
56
lượt xem
18
download

Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 21

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Microsoft cung cấp nhiều hoạt động ra khỏi hộp, nhưng bạn sẽ muốn và cần tạo ra các hoạt động của riêng bạn. Hoạt động có thể được tạo ra trong ba cách chính • Là một thành phần của các hoạt động khác hiện có • Trong code • Pure XAML

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 21

Đồng bộ tài khoản