Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 24

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
44
lượt xem
19
download

Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 24

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

WCF4 có hỗ trợ giao thức WS-Discovery cho phép phát hiện các dịch vụ trên mạng. WS-Discovery đã được phát triển như là liên doanh giữa BEA Systems, Canon, Intel, Microsoft, và WebMethods, và nổi tiếng được sử dụng trong Windows Vista để cung cấp cho người dân "gần tôi" chức năng. Để biết thêm thông tin về WS-Discovery vui lòng tham khảo http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/10/ phát hiện / WS-discovery.pdf.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 24

Đồng bộ tài khoản