Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 28

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
66
lượt xem
22
download

Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 28

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

VS2010 có một mô hình cửa sổ trình duyệt mới cho phép bạn dễ dàng điều hướng EDM của bạn (hình 8-10). Nó đáng chú ý là trước đó tại EF nếu một thực thể đã được gỡ bỏ từ mô hình và sau đó đưa trở lại bằng cách sử dụng chức năng cập nhật của wizard mô hình, sau đó nó sẽ không được tái tạo. Điều này là vì một tham chiếu đến đối tượng gốc vẫn còn tồn tại trong tập tin CSDL, do đó, EF tin rằng nó vẫn còn tồn tại....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 28

Đồng bộ tài khoản