Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 29

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
101
lượt xem
32
download

Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 29

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

EF4 cho phép bạn tạo ra các mô hình thực thể của bạn trong Visual Studio và sử dụng nó để tạo ra và cập nhật cấu trúc cơ sở dữ liệu. Tại thời điểm viết bài này chỉ làm việc với SQL Server. cơ sở này là rất tốt cho người dùng không quen với SQL hoặc trong tình huống mà bạn không có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 29

Đồng bộ tài khoản