Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 3

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
138
lượt xem
89
download

Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mở dự án StartPage.csproj và lưu ý làm thế nào StartPage.xaml XAML là một tiêu chuẩn trang với một số điều khiển Visual Studio-cụ thể để hiển thị các hạng mục như dự án gần đây đã mở. Thực hiện một sự sửa đổi đơn giản, chẳng hạn như thay đổi một số nội dung văn bản. Lưu tập tin với một tên file mới, chẳng hạn như CustomStartPage.xaml, trong cùng thư mục.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 3

Đồng bộ tài khoản