Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 31

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
69
lượt xem
21
download

Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 31

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

WCF dịch vụ dữ liệu (trước đây "Astoria" và ADO.NET Data Services) cho phép dữ liệu được sửa đổi và tiếp xúc qua một giao diện HTTP RESTful. Dữ liệu WCF Services (WDS) chứa một ngôn ngữ truy vấn phong phú và có thể được truy cập dễ dàng với tự động tạo ra các lớp proxy hoặc crafting nguyên yêu cầu HTTP.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 31

Đồng bộ tài khoản