Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 32

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
72
lượt xem
19
download

Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 32

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

JSON là một định dạng thường được sử dụng bởi các ứng dụng web vì nó là ít hơn nhiều tiết hơn XML. JSON là cũng hiểu bởi nhiều khung và các thư viện JavaScript. Nếu bạn muốn có WCF dịch vụ dữ liệu định dạng kết quả của bạn như là JSON, chỉ cần thiết lập các tiêu đề Chấp nhận để ứng dụng / JSON khi thực hiện một yêu cầu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 32

Đồng bộ tài khoản