Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 33

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
72
lượt xem
19
download

Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 33

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mặc dù trong nhiều trường hợp, bạn sẽ muốn làm việc với XML sống hoặc JSON trở về từ một dịch vụ WDS, nó được dễ dàng hơn để làm việc với proxy lớp học tạo ra. Các lớp học proxy tạo ra làm cho nó rất dễ dàng để thực hiện CRUD đơn giản và hoạt động truy vấn. Tất nhiên, đằng sau hậu trường mà họ sử dụng HTTP.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 33

Đồng bộ tài khoản