Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 35

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
94
lượt xem
20
download

Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 35

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhiều nhà phát triển sử dụng Web.config file để giữ các cài đặt ứng dụng cụ thể, chẳng hạn như: dây kết nối cơ sở dữ liệu. Những rắc rối với Web.config là khi bạn triển khai các ứng dụng của bạn, bạn thường phải thay đổi các thiết lập này. VS2010 cung cấp khả năng tạo ra một xây dựng cấu hình cho phép bạn chỉnh sửa nội dung của file Web.config cho xây dựng các cấu hình khác nhau. Lưu ý bạn cũng có thể sử dụng tính năng này vào Web.config file trong các thư mục phụ....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 35

Đồng bộ tài khoản