Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 36

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
53
lượt xem
18
download

Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 36

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ViewState là cơ chế mà theo đó các cửa hàng ASP.NET bang điều khiển trên một mẫu web. Thông tin này được tổ chức tại một giá trị hình thức ẩn được gọi là __VIEWSTATE. Tùy thuộc vào nội dung của trang web, ViewState có thể nhận được khá lớn, và thường không cần thiết cho điều khiển mà không thay đổi như nhãn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 36

Đồng bộ tài khoản