Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 37

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
67
lượt xem
18
download

Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 37

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong các phiên bản trước của ASP.NET, khi liên tiếp được chọn trong một ListView (hoặc GridView) và người dùng di chuyển đến một trang khác, lựa chọn đã được duy trì trên trang tiếp theo. Đây có thể là tin xấu nếu bạn sau đó sử dụng lựa chọn này để thực hiện một hành động trên hồ sơ được chọn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 37

Đồng bộ tài khoản