Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 4

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
177
lượt xem
88
download

Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Visual Studio MEF sử dụng một cách gần giống như các ví dụ trước khi nó tải các phần mở rộng Visual Studio. Khi Visual Studio tải đầu tiên, nó xem xét các thư mục mở rộng và tải sẵn phần mở rộng. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào cách các phần mở rộng được tạo ra.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập trình .net 4.0 và visual studio 2010 part 4

Đồng bộ tài khoản